ساید بای ساید هیتاچی

34241435 - 087

دفتر فروش

در حال نمایش 5 نتیجه

یخچال ساید هیتاچی R-S700GPUQ2
2021
ژاپن
ساید
500-600 لیتر
23 فوت
دو درب

تماس بگیرید

2022
ژاپن
ساید
500-600 لیتر
32 فوت
سه درب

تماس بگیرید

2022
ژاپن
ساید
500-600 لیتر
32 فوت
سه درب

تماس بگیرید

2022
ژاپن
ساید
500-600 لیتر
20 فوت
سه درب

تماس بگیرید

2018
ژاپن
ساید
500-600 لیتر
20 فوت
سه درب

تماس بگیرید

در حال نمایش 5 نتیجه