" بهترین تلویزیون ها برای خرید جهیزیه "

" لیست قیمت بهترین تلویزیون ها موجود در بازار "

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون ال جی 65CS46,200,000 تومان
2تلویزیون ال جی 75QNED8542,000,000 تومان
3تلویزیون سونی 55X75K26,100,000 تومان
4تلویزیون ال جی 50NANO8618,000,000 تومان
5تلویزیون ال جی 43NANO7914,000,000 تومان
6تلویزیون ال جی 75NANO8860,500,000 تومان
7تلویزیون هایسنس 55A7HQ16,500,000 تومان
8تلویزیون فیلیپس 50PUS740624,830,000 تومان
9تلویزیون فیلیپس 43PUS740612,670,000 تومان
10تلویزیون فیلیپس 65PUS740638,570,000 تومان
11تلویزیون فیلیپس 55PUS740626,090,000 تومان
12تلویزیون پاناسونیک 55JX85015,950,000 تومان
13تلویزیون فیلیپس 70PUS855657,580,000 تومان
14تلویزیون فیلیپس 75PUS855667,100,000 تومان
15تلویزیون ال جی 75NANO9676,600,000 تومان
16تلویزیون فیلیپس 58PUS855635,390,000 تومان
17تلویزیون فیلیپس 75PML950696,160,000 تومان
18تلویزیون ال جی 77A262,340,000 تومان
19تلویزیون ال جی 60UQ900027,990,000 تومان
20تلویزیون ال جی 50UQ755018,590,000 تومان
21تلویزیون فیلیپس 43PUS855614,260,000 تومان
22تلویزیون فیلیپس 50PUS855626,270,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 65QN85B42,260,000 تومان
24تلویزیون ال جی 43UP700012,780,000 تومان

" بهترین لباسشویی ها برای خرید جهیزیه "

" لیست قیمت بهترین لباسشویی ها موجود در بازار "

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین لباسشویی ال جی WV4149AVP17,430,000 تومان
2ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL0W20,600,000 تومان
3ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL2P21,020,000 تومان
4ماشین لباسشویی 8 کیلویی هایسنس مدل WFH8012D10,660,000 تومان
5لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAT28461GC21,230,000 تومان
6ماشین لباسشویی 8 کیلویی بوش مدل WAW3254121,230,000 تومان
7ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی ال جی مدل WDU1H466JCH17,900,000 تومان
8ماشین لباسشویی 8 کیلویی ال جی مدل F4J5TNP7S14,820,000 تومان
9لباسشویی 8 کیلویی بوش مدل WAT2446XIR24,990,000 تومان
10ماشین لباسشویی 9 کیلویی ال جی مدل F4J6VYP2S15,770,000 تومان
11لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAT2848XIR22,090,000 تومان
12ماشین لباسشویی 9 کیلویی ال جی مدل F4J6VYP2W15,670,000 تومان
13ماشین لباسشویی 7 کیلویی ال جی مدل FH2J3QDNP016,240,000 تومان
14ماشین لباسشویی 8 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FDDH814WS11,560,000 تومان
15ماشین لباسشویی 7 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FDDM712W10,290,000 تومان
16ماشین لباسشویی 8 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FDDM814W11,510,000 تومان
17ماشین لباسشویی 8 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FINM812WS11,450,000 تومان
18ماشین لباسشویی 7 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FUNL710WS9,580,000 تومان
19ماشین لباسشویی 7 کیلویی ایوولی EVWM-FUNM712W10,250,000 تومان
20ماشین لباسشویی 8 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FUNM814WS11,340,000 تومان
21ماشین لباسشویی 8 کیلویی بکو مدل 863215,670,000 تومان
22ماشین لباسشویی 7 کیلویی بوش مدل 2020020,320,000 تومان
23ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو مدل 144314,440,000 تومان
24لباسشویی 8 کیلویی دوو مدل 143213,330,000 تومان

" بهترین ظرفشویی ها برای خرید جهیزیه "

" لیست قیمت بهترین ظرفشویی ها موجود در بازار "

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین ظرفشویی ال جی DFC532FP23,760,000 تومان
2ماشین ظرفشویی 15 نفره شارپ مدل QW-V1015M11,560,000 تومان
3ماشین ظرفشویی 12 نفره شارپ مدل qw-v612-ss311,010,000 تومان
4ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS46MW10M21,000,000 تومان
5ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS46NW03E21,230,000 تومان
6ماشین ظرفشویی 14 نفره هایسنس مدل H12DWH13,990,000 تومان
7ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل D1452WF19,000,000 تومان
8ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS68MW05E24,160,000 تومان
9ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS68TI02E25,340,000 تومان
10ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS68tW06E26,230,000 تومان
11ماشین ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل 504012,680,000 تومان
12ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS88TI30M26,230,000 تومان
13ماشین ظرفشویی 14نفره بوش مدل SMS88TI36E27,320,000 تومان
14ماشین ظرفشویی 12 نفره بوش مدل SMS46GI0121,390,000 تومان
15ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS46MI1021,130,000 تومان
16ماشین ظرفشویی 12 نفره بوش مدل SMS50D08GC15,460,000 تومان
17ماشین ظرفشویی 12 نفره بوش مدل SMS50E92GC15,120,000 تومان
18ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS68MI04E25,130,000 تومان
19ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS88TI03E24,560,000 تومان
20ماشین ظرفشویی 13 نفره بکو مدل DFN28R3111,010,000 تومان
21ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS46MW01D22,240,000 تومان
22ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS46MW03E22,090,000 تومان
23ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS67MI02T22,870,000 تومان
24ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS67MI10Q23,220,000 تومان

" بهترین یخچال ها برای خرید جهیزیه "

" لیست قیمت بهترین یخچال ها موجود در بازار "

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر بوش KDD86AI30432,500,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ3254,950,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی J25761,280,000 تومان
4یخچال فریزر سامسونگ RF4949,130,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی GL-F682HLHN34,340,000 تومان
6یخچال فریزر ال جی F411 و B41455,470,000 تومان
7یخچال فریزر ال جی GC-J267SLSS59,170,000 تومان
8یخچال فریزر ال جی GRM-832DHLL33,800,000 تومان
9یخچال فریزر ال جی GR-X29FTQEL67,100,000 تومان
10یخچال ال جی Q2245,800,000 تومان
11یخچال فریزر ال جی مدل j84466,680,000 تومان
12یخچال اینستاویو ال جی مدل X31101,350,000 تومان
13یخچال ساید بنتلی اینستاویو ال جی GCX-267PHS56,360,000 تومان
14یخچال فریزر ال جی GCX-267PHB53,550,000 تومان
15یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J33866,340,000 تومان
16یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS5055,250,000 تومان
17یخچال ساید بای ساید ال جی X25975,550,000 تومان
18یخچال ساید بای ساید بوش 80A40465,220,000 تومان
19یخچال و فریزر بوش K9047,470,000 تومان
20ساید بای ساید بوش K9351,900,000 تومان
21یخچال ساید بای ساید بوش مدل K8046,360,000 تومان
22یخچال سامسونگ RS5055,250,000 تومان
23یخچال ساید بای ساید ال جی X27478,530,000 تومان
24یخچال ساید بای ساید ال جی X2971,750,000 تومان

" بهترین کولر گازی ها برای خرید جهیزیه "

" لیست قیمت بهترین کولر گازی ها موجود در بازار "

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1کولر گازی ال جی IQA18K26,300,000 تومان
2کولر گازی ال جی IQA24K28,530,000 تومان
3کولر گازی ال جی BMP-26K31,690,000 تومان
4کولر گازی ال جی BMP-19K27,680,000 تومان
5کولر گازی گری 18000 لومو12,540,000 تومان
6کولرگازیT3 جنرال 1400012,810,000 تومان
7کولر گازی گری ایستاده 3600036,770,000 تومان
8کولر گازی گری 30000 دی ماتیک اینورتردار31,130,000 تومان
9کولر گازی 18000 گری اس فور ماتیک17,380,000 تومان
10کولر گازی 9000 گری اس فور ماتیک13,170,000 تومان
11کولر گازی گری 30000 Kozey اینورتر دار35,360,000 تومان
12لوله مسی پنج متری کولر گازی ها860,000 تومان
13کولر گازی اجنرال 24000سردو گرم25,840,000 تومان
14کولر گازی گری 30000 Kozey38,530,000 تومان
15ریموت کنترل کولر گازی ها740,000 تومان
16کولر گازی هیتاچی اینورتر 2400012,110,000 تومان
17کولر گازی 30000 گری اس فور ماتیک21,600,000 تومان
18کابل کولر گازی ها950,000 تومان
19کولر گازی 24000 سامسونگ اینورتر21,600,000 تومان
20کولر گازی ال جی NT187SK324,790,000 تومان
21کولرگازی جنرال ایستاده 6000040,650,000 تومان
22کولر گازی ال جی 2700030,060,000 تومان
23کولر گازی گری 24000 اینورتر کیوماتیک20,240,000 تومان
24کولر گازی اینورتر گری 3000033,260,000 تومان

لیست کامل خرید جهیزیه عروس – ست جهیزیه عروس – قیمت خرید جهیزیه در دبی کوچولو

خرید جهیزیه یکی از قدیمی‌ترین سنت‌های ایرانی محسوب می‌شود. این سنت نه تنها از گذشته‌های دور باقی مانده بلکه همچنان با قدرت راه خود را ادامه می‌دهد. با گذشت سالیان سال از اهمیت خرید جهیزیه کم نشده و هنوز هم مانند گذشته بسیاری از افراد به خرید جهیزیه اهمیت بسیار زیادی می‌دهند.قیمت یخچال فریزر ساید و سایر لوازم خانگی در انتخاب یک جهیزیه خوب تاثیر بسزایی دارد. بسیاری از نو عروس‌ها و دامادها ترجیح می‌دهند که زندگی زناشویی خودشان را به گونه‌ای آغاز کنند که تمامی مایحتاج زندگی‌شان آماده باشد. آنها دوست دارند تمامی چیزهایی که برای یک زندگی ایده آل نیاز دارند را به شکل مرتب و با همخوانی نسبت به یکدیگر تهیه کنند. در فرهنگ و عرف خانواده‌های ایرانی، پروسه‌ی خرید جهیزیه عروس زمانی آغاز می‌شود که دو جوان به عقد ازدواج هم در آمده‌اند. خرید جهیزیه یکی از لذت بخش‌ترین کارهایی است که از سوی بسیاری از خانواده‌ها انجام می‌شود. تمامی افراد هنگام خرید جهیزیه تاکید دارند که ترکیب دلخواهشان را در خانه نو عروس و داماد داشته باشند. نکته‌ی بسیار مهم حقوقی در خرید جهیزیه عروس این است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خرید جهیزیه همچون سایر هزینه‌های زندگی بر عهده ی زوج می‌باشد؛ اما بر اساس عرف و سنت بخش عمده‌ی جهیزیه را خانواده‌ی دختر تقبل می‌کند؛ تا شاید بتوانند باری از روی دوش آقا داماد برداشته باشند

خرید جهیزیه ارزان

خرید جهیزیه یکی از پرخرج ترین و پر زحمت ترین بخش از تدارکات عروسی می‌باشد. موضوعی که در خرید جهیزیه می‌تواند بسیار کمک کننده باشد، داشتن لیست کامل جهیزیه است. اگر لیست کامل جهیزیه در اختیارتان نباشد ممکن است خرید بسیاری از وسایل ضروری را فراموش کنید. در لیست کامل جهیزیه، فهرست کاملی از تمامی ملزومات یک خانه قرار داده شده است. این لوازم در چند دسته گروه بندی شده است و افراد می‌توانند موارد دلخواه دیگری را نیز به لیست خود اضافه کنند. داشتن لیست کامل خرید جهیزیه برای این است که تمام جوانب را برای خرید جهیزیه عروس در نظر بگیرید و هنگام خرید دچار بی نظمی و فراموشی نشوید، پس بهتر است اقلام مورد نیاز را فهرست کرده و بر اساس کاربرد دسته بندی کنید.اولین چیزهایی که از یک جهیزیه خوب به ذهن میرسد لوازم خانگی بزرگ مثل یخچال، لباسشویی، ظرفشویی، تلویزیون و کولر گازی است و مابقی لوازم اولویت کمتری دارند. قیمت لوازم خانگی بزرگ بسته به مدل، برند، سال ساخت و امکاناتی که دارند. مثلا در قیمت کولر گازی هر چند ظرفیت و توان آن کولر گازی بیشتر باشد باید هزینه بیشتری پرداخت کنید یا مثلا در قیمت ماشین لباسشویی هرچند ظرفیت دیگ داخلی آن بزرگتر باشد قیمت آن بالاتر است.در خرید تلویزیون این موضوع بستگی به پارامترهای بیشتری دارد چون تنوع و برند و امکاناتی که در تلویزیون وجود دارد خیلی بیشتر از لوازم خانگی دیگر است. در تلویزیون سال ساخت، برند، سایز تلویزیون، هوشمند بودن، کیفیت تصویر و مواردی از این قبیل روی قیمت تلویزیون تاثیر دارد پس باید قبل از خرید تلویزیون این موارد را به صورت کامل مورد بررسی قرار دهید

 خرید لیست کامل جهیزیه

خرید لیست کامل جهیزیه و تزیین خانه عروس کاری بسیار لذت بخش است. خرید سرویس چوب جدید برای جهیزیه یا حتی خرید مبلمان تازه کاری بسیار سرگرم کننده و لذت بخش می‌باشد. نکته‌ای که در خرید جهیزیه و ست جهیزیه عروس خودش را نشان می‌دهد این است که بعضی‌ها عادت به تزیین جهیزیه دارند. نکته دیگری که همواره در خرید جهیزیه مطرح می‌شود و در کنار خرید تمامی وسایل جهیزیه باید مورد توجه قرار گیرد، چگونگی چیدمان جهیزیه در خانه‌ی جدید است. باید چیدمان وسایل به گونه‌ای انجام شود که تمامی وسایل کارایی خودشان را به بهترین شکل ممکن ارائه دهند. خانه‌ی نو عروس و داماد باید به گونه‌ای آراسته شود که عروس و داماد در آن احساس راحتی کنند و تمامی وسایل مهیا باشد و امکان پذیرایی از مهمانان مختلف نیز فراهم گردد

 

سلیقه شخصی در ست کامل خرید جهیزیه

نکته بسیار مهمی که در انتخاب و خرید جهیزیه عروس موثر است سلیقه‌های متفاوت افراد می‌باشد. با توجه به اینکه هر فرد از سلیقه‌ی متفاوتی برخوردار است خرید جهیزیه نیز به همان نسبت گسترده و متنوع خواهد بود؛ به عنوان مثال برخی از افراد دوست دارند که تِمِ رنگی جهیزیه‌ی خودشان رنگ سفید باشد؛ در این صورت همه چیز تمیز و درخشان به نظر می‌رسد. در مقابل، برخی افراد نیز جسورانه تر عمل می‌کنند و دوست دارند ست جهیزیه‌ی خودشان رنگ‌هایی مانند بنفش و زرد داشته باشد و به همین دلیل تمامی وسایلی که انتخاب می‌کنند کاملاً رنگ متفاوتی خواهد داشت. لیست کامل خرید جهیزیه کاملا متنوع است و تمامی بخش‌های یک خانه‌ی کامل را در بر می‌گیرد؛ اما یکی از بخش‌های بسیار جذاب و دوست داشتنی در خرید جهیزیه، خرید وسایل آشپزخانه می‌باشد. در هر جهیزیه چه در جهیزیه‌های معمولی و چه در جهیزیه‌های لوکس، تعدادی لوازم برقی برای آشپزخانه باید وجود داشته باشد. خرید یخچال، خرید لباسشویی و خرید وسایل برقی مانند چرخ گوشت، آبمیوه گیری یا هر وسیله دیگری نیز پایه‌ی ثابت در هر جهیزیه می‌باشد. این گونه وسایل برقی از جمله وسایلی هستند که مورد نیاز زن و شوهر صاحب خانه می‌باشد. لیست کامل خرید جهیزیه شامل کالاهای بزرگ و اساسی است و در کنار آن در هر جهیزیه خرده ریزهای نیز وجود دارد. خرده ریزها همواره با توجه به سلیقه صاحب آن انتخاب می‌شود. در هر آشپزخانه برای خرید جهیزیه باید به ظروف مختلف غذا خوری و ظروف پخت و پز نیز توجه نمود. این موارد از جمله موارد جدانشدنی یک ست جهیزیه می‌باشد. نکته دیگری که در خرید جهیزیه خودش را نشان می‌دهد خرید چیزهایی مانند چای، حبوبات، قند، شکر، ماکارونی، نان و ظروف ادویه و غیره است. همچنین خرید ست کامل پلاستیک شامل سطل آشغال و وسایلی از این دست نیز جزء جدا نشدنی خرید وسایل جهیزیه می‌باشد. بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که تک تک این وسایل را به صورت جداگانه تهیه کنند؛ اما نکته‌ی بسیار مهم تر این است که تهیه یک سرویس یکدست می‌تواند ایده جالبی برای چند برابر کردن زیبایی آشپزخانه نو عروس و داماد باشد و در این صورت خانه نو عروس و داماد حس بهتری را در درجه اول برای خودشان و سپس برای مهمانان ایجاد می‌کند


راهنمای خرید جهیزیه

ست کامل جهیزیه در انواع مختلف و جنس‌های گوناگون در بازار وجود دارد. گستردگی انواع و جنس‌های جهیزیه به قدری زیاد است که تقریبا برای هر سلیقه‌ای می‌توان وسایل مورد نیاز را به راحتی پیدا کرد. افراد هر سلیقه‌ای که داشته باشند چه سلیقه‌ی ساده و مینیمالیستی چه سلیقه‌های لاکچری به راحتی می‌توانند ست‌های جهیزیه مختلف را مشاهده و آنچه را که دوست دارند انتخاب کنند. نکته‌ی بسیار مهمی که پیش از خرید ست کامل جهیزیه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که هر خانواده ابتدا باید کلیات جهیزیه را تهیه کرده و سپس به دنبال تکمیل جزئیات جهیزیه باشد. نکته‌ی بسیار مهم دیگری که در مورد خرید جهیزیه خودش را نشان می‌دهد تنوع رنگ وسایل است. شما می‌توانید طیف گسترده‌ای از رنگ‌ها را در خرید انواع ست جهیزیه مشاهده کنید. انتخاب رنگ‌های خنثی در وسایل آشپزخانه یا حتی انتخاب رنگ‌هایی که حس نشاط و آرامش را به شما ببخشد از جمله مواردی است که به راحتی می‌توانید در خرید انواع ست جهیزیه عروس در نظر بگیرید. خرید انواع ست جهیزیه عروس از فروشگاه دبی کوچولو خرید جهیزیه یکی از سنت‌های بسیار قدیمی اما با اهمیت است. این سنت برای بسیاری از دختر خانم‌ها نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. امروزه بسیاری از دختر خانم‌ها دوست دارند همه طرح‌های موجود در بازار را مشاهده کرده و برای انتخاب بهترین گزینه دستِ بسیار بازی برای خرید داشته باشند. با توجه به شرایط امروزه، وجود سایتی که بتواند تمامی طرح‌های موجود در بازار را برای خانواده‌ها ارائه دهد و علاوه بر نمایش تمامی وسایل، اطلاعات دقیقی نیز درباره جنس و اندازه کالاها برایشان نشان دهد می‌تواند نوید بسیار خوبی برای بسیاری از خانواده‌ها و دختر خانم‌ها باشد. در سایت دبی کوچولو این امکان برای شما فراهم شده است که انواع و اقسام ست جهیزیه عروس را با دقت ببینید و حتی می‌توانید از فیلترهای موجود در سایت نیز استفاده کرده و کار خودتان را آسان‌تر کنید. در این سایت این امکان برای شما فراهم شده است که قیمت‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید و با در نظر گرفتن بودجه خودتان بهترین ست جهیزیه عروس را انتخاب نمایید. یکی دیگر از نقاط قوت سایت ‌دبی کوچولو که باعث برتری این سایت در خرید ست جهیزیه عروس در مقایسه با سایر سایت‌ها است این است که این امکان برای شما فراهم شده است که نظر سایر کاربران را درباره محصولاتی که انتخاب کرده‌اید بخوانید و اگر نکته‌ای دور از ذهن شما مانده است با خواندن نظر‌های مختلف، آن را مورد توجه قرار دهید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کولر گازی اینورتر گری 30000”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.