لیست کامل خرید جهیزیه عروس – ست جهیزیه عروس – قیمت خرید جهیزیه در دبی کوچولو

" بهترین تلویزیون ها برای خرید جهیزیه "

” لیست قیمت بهترین تلویزیون ها موجود در بازار “

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 75UR9050 58,100,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 75UR8050 51,500,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 65UR8050 32,200,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 65QN91B 86,200,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 55UR8050 22,500,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 42LX3 133,700,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 75QNED75 71,300,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 55UR7300 22,200,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 75UR7800 55,400,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 65C3 82,200,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 77C3 159,500,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 55C3 59,800,000 تومان
13 تلویزیون سونی 85X95L 296,700,000 تومان
14 تلویزیون سونی 55A80L 75,200,000 تومان
15 تلویزیون سونی 65A80L 104,900,000 تومان
16 تلویزیون سونی 77A80L 217,800,000 تومان
17 تلویزیون سونی 43X77L 20,200,000 تومان
18 تلویزیون سونی 50X77L 24,500,000 تومان
19 تلویزیون سونی 55X77L 27,500,000 تومان
20 تلویزیون سونی 65X77L 40,400,000 تومان
21 تلویزیون سونی 55X90K 46,000,000 تومان
22 تلویزیون سونی 55X85L 42,600,000 تومان
23 تلویزیون سونی 65X85L 60,200,000 تومان
24 تلویزیون سونی 75X85L 87,600,000 تومان

" بهترین لباسشویی ها برای خرید جهیزیه "

” لیست قیمت بهترین لباسشویی ها موجود در بازار “

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 ماشین لباسشویی سامسونگ WW80T4040CX 21,200,000 تومان
2 ماشین لباسشویی سامسونگ WD16T6500GV 62,400,000 تومان
3 ماشین لباسشویی ال جی WT2116BRK 158,400,000 تومان
4 ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYGSL 26,200,000 تومان
5 ماشین لباسشویی بوش WGA254XVME 29,600,000 تومان
6 ماشین لباسشویی ال جی F2T2TYM1S 25,700,000 تومان
7 ماشین لباسشویی بوش WAJ20180ME 22,800,000 تومان
8 ماشین لباسشویی بوش WGA254XOME 29,600,000 تومان
9 ماشین لباسشویی بوش WAJ2018SME 23,300,000 تومان
10 ماشین لباسشویی بوش WAV28K90ME 40,500,000 تومان
11 ماشین لباسشویی بوش WAV28L90ME 39,600,000 تومان
12 ماشین لباسشویی ال جی F4R3VYG6P 22,700,000 تومان
13 ماشین لباسشویی بوش WGA242XVME 27,200,000 تومان
14 ماشین لباسشویی بوش WGA242X0ME 26,100,000 تومان
15 ماشین لباسشویی ال جی F4V3VYP6WE 25,000,000 تومان
16 ماشین لباسشویی بوش WAV28KH0GC 40,500,000 تومان
17 ماشین لباسشویی ال جی F4V5RYP0W 29,500,000 تومان
18 ماشین لباسشویی بوش WGA142X0GC 29,700,000 تومان
19 لباسشویی بوش WAJ2017SME 22,500,000 تومان
20 ماشین لباسشویی بوش WAX32MX0 47,900,000 تومان
21 لباسشویی بوش WAJ20170ME 22,800,000 تومان
22 ماشین لباسشویی ال جی T1666NEFTC 29,900,000 تومان
23 ماشین لباسشویی ال جی T1666NEHT2 29,900,000 تومان
24 ماشین لباسشویی سامسونگ WW80K54E0UX 21,100,000 تومان

" بهترین ظرفشویی ها برای خرید جهیزیه "

” لیست قیمت بهترین ظرفشویی ها موجود در بازار “

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 ماشین ظرفشویی ال جی DFC335HP 33,200,000 تومان
2 ماشین ظرفشویی بوش SMS6HMW76Q 26,400,000 تومان
3 ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDW86Q 43,100,000 تومان
4 ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDI86Q 44,100,000 تومان
5 ماشین ظرفشویی ال جی DF325FW 35,400,000 تومان
6 ماشین ظرفشویی سامسونگ DW60A8050FG 50,300,000 تومان
7 ماشین ظرفشویی بوش SMS4ECW26M 32,100,000 تومان
8 ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDW48Q 47,000,000 تومان
9 ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCW08Q 37,000,000 تومان
10 ماشین ظرفشویی بوش SMS8YCI03E 46,000,000 تومان
11 ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDI48Q 44,100,000 تومان
12 ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCW08G 33,900,000 تومان
13 ماشین ظرفشویی بوش SMS4ECI26M 32,100,000 تومان
14 ماشین ظرفشویی ال جی DFB325HM 38,100,000 تومان
15 ماشین ظرفشویی بوش SMS6HMI28Q 26,400,000 تومان
16 ماشین ظرفشویی بوش SMS6HMW28Q 26,400,000 تومان
17 ماشین ظرفشویی بوش SMS46NW01B 21,700,000 تومان
18 ماشین ظرفشویی بوش SMS6ECW57E 35,400,000 تومان
19 ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDI48M 45,200,000 تومان
20 ماشین ظرفشویی بوش SMS8YCI01E 46,200,000 تومان
21 ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCI49E 40,100,000 تومان
22 ماشین ظرفشویی بوش SMS46NI01B 21,700,000 تومان
23 ماشین ظرفشویی بوش SMS6ECI03E 36,300,000 تومان
24 ماشین ظرفشویی بوش SMS46MW20M 29,700,000 تومان

" بهترین یخچال ها برای خرید جهیزیه "

” لیست قیمت بهترین یخچال ها موجود در بازار “

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 ماشین ظرفشویی ال جی DFC335HP 33,200,000 تومان
2 ماشین ظرفشویی بوش SMS6HMW76Q 26,400,000 تومان
3 ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDW86Q 43,100,000 تومان
4 ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDI86Q 44,100,000 تومان
5 ماشین ظرفشویی ال جی DF325FW 35,400,000 تومان
6 ماشین ظرفشویی سامسونگ DW60A8050FG 50,300,000 تومان
7 ماشین ظرفشویی بوش SMS4ECW26M 32,100,000 تومان
8 ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDW48Q 47,000,000 تومان
9 ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCW08Q 37,000,000 تومان
10 ماشین ظرفشویی بوش SMS8YCI03E 46,000,000 تومان
11 ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDI48Q 44,100,000 تومان
12 ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCW08G 33,900,000 تومان
13 ماشین ظرفشویی بوش SMS4ECI26M 32,100,000 تومان
14 ماشین ظرفشویی ال جی DFB325HM 38,100,000 تومان
15 ماشین ظرفشویی بوش SMS6HMI28Q 26,400,000 تومان
16 ماشین ظرفشویی بوش SMS6HMW28Q 26,400,000 تومان
17 ماشین ظرفشویی بوش SMS46NW01B 21,700,000 تومان
18 ماشین ظرفشویی بوش SMS6ECW57E 35,400,000 تومان
19 ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDI48M 45,200,000 تومان
20 ماشین ظرفشویی بوش SMS8YCI01E 46,200,000 تومان
21 ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCI49E 40,100,000 تومان
22 ماشین ظرفشویی بوش SMS46NI01B 21,700,000 تومان
23 ماشین ظرفشویی بوش SMS6ECI03E 36,300,000 تومان
24 ماشین ظرفشویی بوش SMS46MW20M 29,700,000 تومان

" بهترین کولر گازی ها برای خرید جهیزیه "

” لیست قیمت بهترین کولر گازی ها موجود در بازار “

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 کولر گازی ال جی ARTU19T4 49,900,000 تومان
2 کولر گازی ال جی ARTU26T4 55,900,000 تومان
3 کولر گازی ال جی AMPU19T4 38,100,000 تومان
4 کولر گازی ال جی AMPU13T4 34,800,000 تومان
5 کولر گازی ال جی AMPU26T4 43,600,000 تومان
6 کولر گازی گری GWH24AGEXF 37,100,000 تومان
7 کولر گازی گری GWH12QC-K3NNB8B 19,500,000 تومان
8 کولر گازی گری GWH18QD-K3NNB8B 27,100,000 تومان
9 کولر گازی ال جی AP-W36GT3S1 79,200,000 تومان
10 کولرگازی جنرال ایستاده 60000 51,000,000 تومان
11 کولر گازی جنرال GNRR-24GRAA 26,700,000 تومان
12 کولر گازی ال جی ART-26K 54,800,000 تومان
13 کولر گازی سامسونگ AR24NSFHEWK 39,100,000 تومان
14 کولر گازی ال جی BMP-19K 38,600,000 تومان
15 کولر گازی ال جی IQA12K 18,000,000 تومان
16 کولر گازی ال جی IQA24K 30,900,000 تومان
17 کولر گازی ال جی IQA18K 24,300,000 تومان

خرید جهیزیه

اگر در حال خرید جهیزیه و اقلام ضروری خانه هستید، دبی کوچولو به ‌عنوان بزرگ‌ترین فروشگاه جهیزیه عروس با ارائه کالاهای باکیفیت و اصل خارجی و قیمت‌های رقابتی در خدمت شماست. در این صفحه از فروشگاه دبی کوچولو می‌توانید هر کالایی که برای خرید جهیزیه کامل عروس لازم است تهیه کنید؛ از خرید یخچال و ماشین لباسشویی گرفته تا ماشین ظرفشویی، تلویزیون و سایر لوازم خانگی.

ما این فرصت را فراهم کرده‌ایم که علاقه مندان به کالاهای خارجی باکیفیت، جدیدترین مدل‌های برندهای معتبر بازار (سامسونگ، ال‌جی، بوش و…) را با ضمانت اصالت کالا، گارانتی معتبر شرکتی و قیمت مناسب خریداری کنند. برای دریافت لیست قیمت خرید جهیزیه کامل عروس، دریافت مشاوره رایگان و معرفی پکیج‌های اقتصادی ویژه خرید جهیزیه ارزان با کارشناسان حرفه‌ای دبی کوچولو تماس بگیرید.

بهترین برند لوازم خانگی برای خرید جهیزیه کدام است؟

طی چند سال اخیر برندهای مختلفی وارد بازار لوازم خانگی ایران شده‌اند. ولی از سال‌های پیش تاکنون، همیشه برندهای سامسونگ، بوش، ال ‌جی، فیلیپس، پاناسونیک، فلر، کنوود، مولینکس، دلونگی، تفال و زیمنس جزو برندهای معتبر و شناخته شده بازار برای خرید لوازم خانگی و جهیزیه بوده و هستند. خرید از این برندها چندین مزیت دارد:

 • خرید کالای باکیفیت، اصل و بادوام
 • عملکرد عالی، کیفیت ساخت درجه یک و استفاده از تکنولوژی روز دنیا در تولیدات این برندها
 • وجود سرویس خدمات پس از فروش این شرکت‌ها در ایران
 • اطمینان از اصالت کالا در فروشگاه دبی کوچولو

راهنمای خرید جهیزیه

در شرایط اقتصادی فعلی که همه گروه‌های کالایی به‌ دلیل نوسان نرخ ارز، تورم اقتصادی و تحریم‌ها دچار افزایش قیمت قابل توجهی شده‌اند، بهتر است خرید جهیزیه کامل فقط شامل اقلام ضروری خانه باشد تا از صرف هزینه برای کالاهای غیرضروری جلوگیری شود.

ما مجموعه‌ای کامل از کالاهای درجه یک بهترین برندهای دنیا را برایتان یک جا جمع کرده‌ایم تا بودجه تان را صرف خرید کالای اصل و باکیفیت کنید. کالاهای ضروری جهیزیه عروس و داماد به این ترتیب هستند:

✓ یخچال ‌فریزر

در خرید جهیزیه، یخچال ‌فریزر یکی از اقلام مهم آشپزخانه محسوب‌ می‌شود. با توجه به اینکه قیمت این کالا نسبتا بالاست، ما تلاش کردیم یخچال‌های مناسب خانواده‌ 2 الی 3 نفره برندهای محبوب سامسونگ، بوش و ال ‌جی را برای مشتریان عزیزمان فراهم کنید. در صفحه «یخچال‌ فریزر» می‌توانید انواع یخچال‌های مناسب جهیزیه را با دسته بندی‌های زیر بررسی کنید:

 • براساس برند (یخچال بوش / یخچال ا ل‌جی / یخچال سامسونگ)
 • براساس نوع (یخچال دو قلو / یخچال ساید بای ساید / یخچال ‌فریزر بالا پایین)
 • براساس گنجایش (یخچال 30 تا 34 فوت / یخچال 35 تا 40 فوت)

✓ ماشین لباسشویی

دومین کالای مهم در خرید جهیزیه عروس، ماشین لباسشویی است. اگر به‌ دنبال خرید ماشین لباسشویی باکیفیت اصل کره از برندهای سامسونگ، ال‌ جی یا بوش هستید، در دبی کوچولو جدیدترین مدل‌های آنها را پیدا خواهید کرد. در صفحه «ماشین لباسشویی» می‌توانید انواع دستگاه‌های مناسب خانواده‌های کوچک را با دسته بندی‌های زیر بررسی کنید:

براساس برند (لباسشویی بوش / لباسشویی ال ‌جی / لباسشویی سامسونگ)

براساس ظرفیت (لباسشویی 7 کیلوگرم / لباسشویی 8 کیلوگرم / لباسشویی 9 کیلوگرم / لباسشویی 10 کیلویی / لباسشویی 10.5 کیلوگرم)

✓ ماشین ظرفشویی

ماشین ظرفشویی جزو اقلام ضروری جهیزیه نیست، ولی در صورت تمایل می‌توانید جدیدترین مدل‌های بازار را در فروشگاه ما ببینید. ما انواع ظرفشویی سامسونگ، بوش و ال‌ جی را با قیمت مناسب و ضمانت نامه شرکتی به شما ارائه می‌کنیم. در صفحه «ماشین ظرفشویی» می‌توانید انواع دستگاه‌های مناسب خانواده‌های کوچک و بزرگ را با دسته بندی‌های زیر بررسی کنید:

 • ظرفشویی سامسونگ
 • ظرفشویی بوش
 • ظرفشویی ال‌جی

✓ تلویزیون

در مورد خرید تلویزیون جهیزیه عروس خیالتان را راحت کرده‌ایم، چون تقریباً برند و مدلی نیست که نتوانید در دبی کوچولو آن را پیدا کنید. ما همه مدل‌های تلویزیون ال ‌جی، سونی، سامسونگ، شارپ، فیلیپس، شیائومی، پاناسونیک و هایسنس را در سایزهای 32 اینچ تا 85 اینچ برایتان یک جا جمع کرده‌ایم. در صفحه «خرید تلویزیون» می‌توانید انواع محصولات جدید برندهای روز دنیا را با دسته بندی‌های زیر بررسی کنید:

 • براساس برند
 • براساس اینچ
 • براساس تکنولوژی
 • براساس کیفیت صفحه‌نمایش
 • براساس سیستم ‌عامل

✓ لوازم آشپزخانه

اقلام برقی ضروری آشپزخانه شامل یک لیست بلند و بالا از وسایلی است که اغلب غیرضروری هستند. برای مدیریت هزینه‌ها، بهتر است فقط وسایل مهم و پرمصرف را تهیه کنید. این وسایل عبارتند از:

چرخ ‌گوشت، آبمیوه گیری، غذاساز، همزن برقی، گوشتکوب برقی، آسیاب کن، کتری و قوری، قهوه ساز، سرویس قابلمه تفلون، پلوپز، مایکروفر، سرویس غذاخوری، سرویس قاشق و چنگال، سرویس چاقو، سرویس غذاخوری پذیرایی، سرویس پذیرایی کریستال، سرویس آشپزخانه سرویس چای ‌خوری. شما می‌توانید با توجه به سلیقه شخصی و بودجه تان به اقلام این لیست اضافه یا کم کنید.

✓ سایر لوازم ضروری

در کنار لوازم ضروری که معرفی کردیم، اقلام دیگری هم هستند که برای تهیه آنها از برندهای معتبر خارجی می‌توانید روی ما حساب کنید:

جارو برقی، اتو بخار، کولر گازی، وسایل گرمایشی، سرویس خواب، توستر، مخلوط‌ کن، همزن و…

قیمت و خرید جهیزیه کامل در فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو

در این صفحه از فروشگاه دبی کوچولو امکان خرید جهیزیه کامل عروس از جدیدترین محصولات برندهای معتبر بازار با تضمین اصالت کالا و بهترین قیمت برای شما فراهم شده ‌است. تنوع مدل‌های موجود و قیمت کالاها در سایت ما نسبت به سایر فروشگاه‌های لوازم خانگی مشابه بهتر است. با خرید جهیزیه از دبی کوچولو در بانه به آسانی می‌توانید با توجه به بودجه و نیاز خود، کالاهای مورد علاقه‌تان را انتخاب و خریداری کنید.

خرید جهیزیه عروس از شهر بانه به‌ دلیل موقعیت جغرافیای این شهر مقرون به‌صرفه و اقتصادی است، پس با خرید کالاهای اصل و ارزان قیمت از بانه، در زمان و پول خود صرفه جویی کنید. هدف ما از فروش جهیزیه کامل عروس، ایجاد تجربه خوب خرید کالای اصل و دارای گارانتی معتبر برای مشتریان است. خرید بهترین مدل‌های یخچال، لباسشویی، ظرفشویی، تلویزیون، کولر گازی و انواع لوازم خانگی مناسب جهیزیه کامل عروس با قیمت مناسب، گارانتی شرکتی و ضمانت اصالت کالا را در فروشگاه دبی کوچولو تجربه کنید.