لیست قیمت لوازم خانگی یخچال، لباسشویی و ظرفشویی 2022 – 2021

لیست قیمت یخچال بر اساس نوع

لیست قیمت یخچال ساید بای ساید
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر سامسونگ RF4946,500,000 تومان
2یخچال فریزر ال جی GC-J267SLSS56,000,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی GR-X29FTQEL63,500,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی مدل j84463,100,000 تومان
5یخچال اینستاویو ال جی مدل X3195,910,000 تومان
6یخچال ساید بای ساید‌ هایسنس مدل RS69639,980,000 تومان
7یخچال ال جی Q2243,350,000 تومان
8یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J33862,780,000 تومان
9یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS5052,300,000 تومان
10یخچال ساید بای ساید ال جی X25971,500,000 تومان
11یخچال ساید بای ساید بوش 80A40461,730,000 تومان
12یخچال سامسونگ RS5052,300,000 تومان
13یخچال و فریزر بوش K9044,930,000 تومان
14ساید بای ساید بوش K9349,130,000 تومان
15یخچال ساید بای ساید بوش مدل K8043,880,000 تومان
16یخچال ساید بای ساید ال جی X27474,320,000 تومان
17یخچال ساید بای ساید ال جی X2967,900,000 تومان
18یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS7140,210,000 تومان
19یخچال فریزر ساید بای ساید 30 فوت سامسونگ مدل RS6838,630,000 تومان
20یخچال ساید بای ساید ال جی مدل X96173,810,000 تومان
21یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RF5670,130,000 تومان
22یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RH5770,130,000 تومان
23یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J96945,960,000 تومان
24یخچال ساید بای ساید ال جی مدل Q24739,670,000 تومان

لیست قیمت یخچال بر اساس برند

لیست قیمت یخچال ال جی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر ال جی GL-F682HLHN32,500,000 تومان
2یخچال فریزر ال جی F411 و B41452,500,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی GC-J267SLSS56,000,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی GRM-832DHLL32,000,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی GR-X29FTQEL63,500,000 تومان
6یخچال ال جی Q2243,350,000 تومان
7یخچال فریزر ال جی مدل j84463,100,000 تومان
8یخچال اینستاویو ال جی مدل X3195,910,000 تومان
9یخچال ساید بنتلی اینستاویو ال جی GCX-267PHS53,340,000 تومان
10یخچال فریزر ال جی GCX-267PHB50,690,000 تومان
11یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J33862,780,000 تومان
12یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS5052,300,000 تومان
13یخچال ساید بای ساید ال جی X25971,500,000 تومان
14یخچال ساید بای ساید ال جی X27474,320,000 تومان
15یخچال ساید بای ساید ال جی X2967,900,000 تومان
16یخچال دوقلو ال جی F401-B40455,500,000 تومان
17یخچال ساید بای ساید ال جی مدل X96173,810,000 تومان
18یخچال فریزر بالا پایین ال جی مدل GR-D602HLAL30,230,000 تومان
19یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J96945,960,000 تومان
20یخچال ساید بای ساید ال جی مدل Q24739,670,000 تومان
21یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J247 دکمه وسط (GC-J247JABV)57,500,000 تومان
22یخچال بالا پایین ال جی مدل GA-B429SMQZ27,050,000 تومان
23یخچال 30 فوت بالا پایین ال جی مدل 88245,300,000 تومان
24یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J3478,540,000 تومان
لیست قیمت یخچال سامسونگ
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر سامسونگ RF4946,500,000 تومان
2یخچال سامسونگ RS5052,300,000 تومان
3یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS7140,210,000 تومان
4یخچال فریزر ساید بای ساید 30 فوت سامسونگ مدل RS6838,630,000 تومان
5یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RF5670,130,000 تومان
6یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RH5770,130,000 تومان
7یخچال فریزر بالا پایین سامسونگ مدل RT5326,020,000 تومان
8یخچال فریزر بالا پایین سامسونگ مدل RT53K6257Sl24,980,000 تومان
9یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل G2836,520,000 تومان
10یخچال فریزر فرنچ 6 سامسونگ مدل RF28HMEDBSG74,320,000 تومان
11یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل Z132,330,000 تومان
12مشخصات یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS5163,030,000 تومان
13یخچال و فریزر دو قلو سامسونگ مدل RR39 و RZ3252,100,000 تومان
14یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RH7780,640,000 تومان
لیست قیمت سایر برندهای یخچال
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر دو قلو بکو مدل RSNE445 - RFNE35031,260,000 تومان
2یخچال فریزر بالا پایین بکو مدل CN163223DE33,370,000 تومان
3یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-WB550PUQ228,120,000 تومان
4یخچال ساید بای ساید فرنچ هیتاچی مدل R-E6800SA29,700,000 تومان
5یخچال ساید بای ساید فرنچ هیتاچی مدل R-WB800PUQ5X24,450,000 تومان
6یخچال ساید بای ساید فرنچ هیتاچی مدل R-W610PUQ427,050,000 تومان
7یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-W660PUQ323,390,000 تومان
8یخچال ساید بای ساید بکو مدل GNE134751X54,380,000 تومان
9یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-W720FPUQ1X26,020,000 تومان
10یخچال ساید بای ساید فرنچ بکو مدل GNE134821E43,880,000 تومان
11یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-W91025,390,000 تومان
12یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-S700GPUQ228,120,000 تومان
13یخچال ساید بای ساید شارپ مدل FS85V36,940,000 تومان
14یخچال ساید بای ساید شارپ مدل SJ-Fp91035,990,000 تومان
15یخچال ساید بای ساید شارپ مدل SJ-FSD91037,600,000 تومان
16یخچال ساید بای ساید دوو مدل FRN-X22F5CS37,600,000 تومان
17یخچال ساید بای ساید بکو مدل GN168421E38,630,000 تومان
18یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-M700GPUQ2X26,870,000 تومان
19یخچال ساید بای ساید دوو مدل 241135,990,000 تومان
20یخچال فریزر فرنچ هیتاچی مدل R-WB730PUQ5X27,650,000 تومان

لیست قیمت یخچال بر اساس ظرفیت

لیست قیمت یخچال های پایینتر از 29 فوت
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر ال جی GL-F682HLHN32,500,000 تومان
2یخچال فریزر ال جی GC-J267SLSS56,000,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی GRM-832DHLL32,000,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی GR-X29FTQEL63,500,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی GCX-267PHB50,690,000 تومان
6یخچال سامسونگ RS5052,300,000 تومان
7یخچال و فریزر بوش K9044,930,000 تومان
8ساید بای ساید بوش K9349,130,000 تومان
9یخچال ساید بای ساید ال جی X2967,900,000 تومان
10یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS7140,210,000 تومان
11یخچال فریزر بالا پایین ال جی مدل GR-D602HLAL30,230,000 تومان
12یخچال فریزر بالا پایین سامسونگ مدل RT5326,020,000 تومان
13یخچال فریزر بالا پایین سامسونگ مدل RT53K6257Sl24,980,000 تومان
14یخچال بالا پایین ال جی مدل GA-B429SMQZ27,050,000 تومان
15یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل G2836,520,000 تومان
16یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-WB550PUQ228,120,000 تومان
17یخچال ساید بای ساید فرنچ هیتاچی مدل R-W610PUQ427,050,000 تومان
18یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-W660PUQ323,390,000 تومان
19یخچال ساید بای ساید دوو مدل FRN-X22F5CS37,600,000 تومان
20یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل Z132,330,000 تومان
21یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-M700GPUQ2X26,870,000 تومان
22یخچال ال جی مدل j76041,770,000 تومان
23یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J23740,720,000 تومان
24یخچال ساید بای ساید ال جی مدل j28769,500,000 تومان
لیست قیمت یخچال های 30 و 32 و 34 فوت
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر سامسونگ RF4946,500,000 تومان
2یخچال فریزر ال جی GL-F682HLHN32,500,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی F411 و B41452,500,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی GC-J267SLSS56,000,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی GRM-832DHLL32,000,000 تومان
6یخچال فریزر ال جی GR-X29FTQEL63,500,000 تومان
7یخچال ساید بای ساید‌ هایسنس مدل RS69639,980,000 تومان
8یخچال ال جی Q2243,350,000 تومان
9یخچال فریزر ال جی مدل j84463,100,000 تومان
10یخچال اینستاویو ال جی مدل X3195,910,000 تومان
11یخچال فریزر ال جی GCX-267PHB50,690,000 تومان
12یخچال ساید بنتلی اینستاویو ال جی GCX-267PHS53,340,000 تومان
13یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J33862,780,000 تومان
14یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS5052,300,000 تومان
15یخچال ساید بای ساید ال جی X25971,500,000 تومان
16یخچال ساید بای ساید بوش 80A40461,730,000 تومان
17یخچال سامسونگ RS5052,300,000 تومان
18یخچال و فریزر بوش K9044,930,000 تومان
19ساید بای ساید بوش K9349,130,000 تومان
20یخچال ساید بای ساید بوش مدل K8043,880,000 تومان
21یخچال ساید بای ساید ال جی X2967,900,000 تومان
22یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS7140,210,000 تومان
23یخچال ساید بای ساید ال جی X27474,320,000 تومان
24یخچال فریزر ساید بای ساید 30 فوت سامسونگ مدل RS6838,630,000 تومان

لیست قیمت یخچال بر اساس رنگ

لیست قیمت یخچال های سفید
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر ال جی F411 و B41452,500,000 تومان
2یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS7140,210,000 تومان
3یخچال فریزر بالا پایین سامسونگ مدل RT5326,020,000 تومان
4یخچال ساید بای ساید بوش مدل 90AW20450,210,000 تومان
5یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J247 دکمه وسط (GC-J247JABV)57,500,000 تومان
6یخچال بالا پایین ال جی مدل GA-B429SMQZ27,050,000 تومان
7یخچال 30 فوت بالا پایین ال جی مدل 88245,300,000 تومان
8یخچال فریزر بالا پایین بکو مدل CN163223DE33,370,000 تومان
9یخچال ساید بای ساید فرنچ بکو مدل GNE134821E43,880,000 تومان
10یخچال ساید بای ساید شارپ مدل SJ-Fp91035,990,000 تومان
11یخچال ساید بای ساید شارپ مدل SJ-FSD91037,600,000 تومان
12یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-S700GPUQ228,120,000 تومان
13یخچال ساید بای ساید دوو مدل FRN-X22F5CS37,600,000 تومان
14یخچال ساید بای ساید بکو مدل GN168421E38,630,000 تومان
15یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J34759,620,000 تومان
16یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J23740,720,000 تومان
17یخچال ساید بای ساید ال جی مدل j28769,500,000 تومان
18یخچال و فریزر دو قلو سامسونگ مدل RR39 و RZ3252,100,000 تومان
19مشخصات یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS5163,030,000 تومان
20یخپال دور این دور فریزر بالا ال جی 73229,700,000 تومان
لیست قیمت یخچال های نقره ای
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر سامسونگ RF4946,500,000 تومان
2یخچال فریزر ال جی GL-F682HLHN32,500,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی GC-J267SLSS56,000,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی GRM-832DHLL32,000,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی GR-X29FTQEL63,500,000 تومان
6یخچال ال جی Q2243,350,000 تومان
7یخچال فریزر ال جی مدل j84463,100,000 تومان
8یخچال اینستاویو ال جی مدل X3195,910,000 تومان
9یخچال ساید بای ساید‌ هایسنس مدل RS69639,980,000 تومان
10یخچال ساید بنتلی اینستاویو ال جی GCX-267PHS53,340,000 تومان
11یخچال فریزر ال جی GCX-267PHB50,690,000 تومان
12یخچال ساید بای ساید ال جی X25971,500,000 تومان
13یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J33862,780,000 تومان
14یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS5052,300,000 تومان
15یخچال سامسونگ RS5052,300,000 تومان
16ساید بای ساید بوش K9349,130,000 تومان
17یخچال ساید بای ساید بوش مدل K8043,880,000 تومان
18یخچال ساید بای ساید ال جی X27474,320,000 تومان
19یخچال دوقلو ال جی F401-B40455,500,000 تومان
20یخچال فریزر ساید بای ساید 30 فوت سامسونگ مدل RS6838,630,000 تومان
21یخچال ساید بای ساید ال جی مدل X96173,810,000 تومان
22یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J96945,960,000 تومان
23یخچال ساید بای ساید ال جی مدل Q24739,670,000 تومان
24یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RF5670,130,000 تومان

لیست قیمت ماشین ظرفشویی

لیست قیمت ظرفشویی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین ظرفشویی ال جی DFC532FP22,500,000 تومان
2ماشین ظرفشویی 15 نفره شارپ مدل QW-V1015M10,950,000 تومان
3ماشین ظرفشویی 12 نفره شارپ مدل qw-v612-ss310,430,000 تومان
4ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS46MW10M19,880,000 تومان
5ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS46NW03E20,100,000 تومان
6ماشین ظرفشویی 14 نفره هایسنس مدل H12DWH13,250,000 تومان
7ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل D1452WF17,990,000 تومان
8ماشین ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل 504012,010,000 تومان
9ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS88TI30M24,830,000 تومان
10ماشین ظرفشویی 14نفره بوش مدل SMS88TI36E25,860,000 تومان
11ماشین ظرفشویی 12 نفره بوش مدل SMS46GI0120,250,000 تومان
12ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS46MI1020,000,000 تومان
13ماشین ظرفشویی 12 نفره بوش مدل SMS50D08GC14,640,000 تومان
14ماشین ظرفشویی 12 نفره بوش مدل SMS50E92GC14,310,000 تومان
15ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS68MI04E23,780,000 تومان
16ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS68MW05E22,870,000 تومان
17ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS68TI02E23,990,000 تومان
18ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS68tW06E24,830,000 تومان
19ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS88TI03E23,250,000 تومان
20ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS67MI10Q21,980,000 تومان
21ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS67MW0123,250,000 تومان
22ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS68MW02E24,140,000 تومان
23ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS68MW06E23,990,000 تومان
24ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS68TI10M23,140,000 تومان

لیست قیمت ماشین لباسشویی

لیست قیمت لباسشویی 7 کیلویی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین لباسشویی 7 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FUNL710WS9,080,000 تومان
2ماشین لباسشویی 7 کیلویی ایوولی EVWM-FUNM712W9,710,000 تومان
3ماشین لباسشویی 7 کیلویی ال جی مدل FH2J3QDNP015,380,000 تومان
4ماشین لباسشویی 7 کیلویی بوش مدل 2020019,240,000 تومان
5ماشین لباسشویی 7 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FDDM712W9,750,000 تومان
6ماشین لباسشویی 7 کیلویی هیتاچی مدل BD-W70PV21,980,000 تومان
7ماشین لباسشویی 7کیلویی بوش مدل WAK2020SGC20,400,000 تومان
8لباسشویی 7.5 کیلویی هیتاچی مدل BD-W75AAE22,080,000 تومان
9لباسشویی 7 کیلویی هیتاچی مدل BD-W75TV19,010,000 تومان
10لباسشویی ۷ کیلویی بوش مدل WAQ2445XME20,720,000 تومان
11لباسشویی 7 کیلویی بوش مدل WAT24441ME21,050,000 تومان
12لباسشویی 7 کیلویی سامسونگ مدل W70 رنگ سفید10,650,000 تومان
13لباسشویی 7 کیلویی سامسونگ مدل W70 رنگ نقره ای10,430,000 تومان
14لباسشویی 7 کیلویی ال جی مدل F10C310,430,000 تومان
لیست قیمت لباسشویی 8 کیلویی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین لباسشویی ال جی WV4149AVP16,500,000 تومان
2ماشین لباسشویی 8 کیلویی هایسنس مدل WFH8012D10,100,000 تومان
3ماشین لباسشویی 8 کیلویی بوش مدل WAW3254120,100,000 تومان
4لباسشویی 8 کیلویی بوش مدل WAT2446XIR23,660,000 تومان
5ماشین لباسشویی 8 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FDDH814WS10,950,000 تومان
6ماشین لباسشویی 8 کیلویی بکو مدل 863214,840,000 تومان
7ماشین لباسشویی 8 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FDDM814W10,900,000 تومان
8ماشین لباسشویی 8 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FINM812WS10,840,000 تومان
9ماشین لباسشویی 8 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FUNM814WS10,740,000 تومان
10ماشین لباسشویی 8 کیلویی ال جی مدل F4J5TNP7S14,030,000 تومان
11ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو مدل 144313,670,000 تومان
12لباسشویی 8 کیلویی دوو مدل 143212,630,000 تومان
13ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو مدل 144213,250,000 تومان
14ماشین لباسشویی 8 کیلویی بوش مدل WAT2844023,990,000 تومان
15ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW2879023,210,000 تومان
16ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو مدل DWD-FD143313,010,000 تومان
17ماشین لباسشویی 8.5 کیلویی هیتاچی BD-W85TV22,720,000 تومان
18لباسشویی 8 کیلویی بوش مدل WAW324DE21,350,000 تومان
19ماشین لباسشویی 8کیلویی بوش مدل WAK24260GC24,720,000 تومان
20ماشین لباسشویی 8 کیلویی بوش مدل WAN28200GB24,900,000 تومان
21لباسشویی 8 کیلویی هیتاچی مدل BD-W80XWV21,650,000 تومان
22ماشین لباسشویی 8.5 کیلویی هیتاچی BD-W85AAE22,930,000 تومان
23لباسشویی 8 کیلویی سامسونگ WD80J5410AS11,140,000 تومان
24لباسشویی 8 کیلویی الجی مدل FH4G7TDY513,250,000 تومان
لیست قیمت لباسشویی 9 کیلویی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL0W19,500,000 تومان
2ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL2P19,900,000 تومان
3لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAT28461GC20,100,000 تومان
4ماشین لباسشویی 9 کیلویی ال جی مدل F4J6VYP2W14,840,000 تومان
5لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAT2848XIR20,920,000 تومان
6ماشین لباسشویی 9 کیلویی ال جی مدل F4J6VYP2S14,930,000 تومان
7ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW325X0ME25,860,000 تومان
8لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW32760ME21,350,000 تومان
9لباسشویی 9 کیلویی سامسونگ مدل W90H7410EX12,320,000 تومان
10لباسشویی 9 کیلویی سامسونگ مدل WW90K5213WW19,350,000 تومان
11ماشین لباسشویی 9 کیلویی هیتاچی مدل BD-W90XWV24,830,000 تومان
12لباسشویی ۹ کیلویی ال جی مدل FH4G6VDYG6 | G616,700,000 تومان
13لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW285622,560,000 تومان
14لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW325623,780,000 تومان
15لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW2859021,650,000 تومان
16لباسشويي 9کیلویی بوش مدل WAW3259024,830,000 تومان

لیست قیمت لوازم خانگی 2022 – 2021

یکی از مهمترین کارها در هر خانه خرید لوازم خانگی با کیفیت می‌باشد. برای این کار همواره باید از مراجع معتبر استفاده کرده و به دنبال محصولات و لوازم خانگی با کیفیت باشید که از سوی بهترین فروشگاه‌ها ارائه شده است و می‌تواند متناسب با نیاز و بودجه ای که دارید دنیایی از محصولات را در اختیار شما قرار دهد تا بتوانید انتخابی درست و عاقلانه داشته باشید.

فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین مراکز فروش لوازم خانگی می‌باشد که می‌تواند با اعتماد کامل محصولات با کیفیتی را در اختیار شما قرار دهد. این فروشگاه اینترنتی در زمینه خرید یخچال، خرید لباسشویی و ظرفشویی و خرید تلویزیون فعالیت دارد. شما میتوانید با توجه به بودجه و نیازی که دارید بهترین لوازم خانگی را در فروشگاه اینترنتی مشاهده کرده و با مشاهده لیست قیمت لوازم خانگی دست به انتخاب و خرید بزنید.

لیست قیمت یخچال ساید بای ساید

 در فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو لیست قیمت جدیدترین لوازم خانگی برای تان ارائه می‌شود. شما می‌توانید لیست قیمت یخچال را مشاهده کرده و بر اساس نوع یخچالی که می‌خواهید بخرید دسته بندی متفاوتی را دریافت می‌کنید. انواع یخچال‌ها در دسته‌های یخچال ساید بای ساید، دوقلو، بالاپایین و یخچال فرنچ قرار می‌گیرند. شما می‌توانید هر کدام از این یخچال‌ها را به راحتی از فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو خریداری کنید.

خرید یخچال ساید بای ساید و دوقلو

 با مشاهده لیست قیمت یخچال ساید بای ساید قیمت و مشخصات و قابلیت آنها در اختیار شما قرار می‌گیرد و می‌توانید برای خرید یخچال ساید بای ساید اقدام کنید. خرید یخچال دوقلو نیز از جمله مواردی است که همواره از سوی کاربران پرطرفدار می‌باشد به همین دلیل لیست قیمت یخچال دوقلو را نیز در اختیار شما قرار داده ایم و می‌توانید قیمت این یخچال‌ها را مشاهده کرده و مشخصات و قابلیت‌های آن‌ها را نیز دریافت کنید.

خرید یخچال بالاپایین و فرنچ

 دسته دیگری از یخچال‌های محبوب در میان کاربران خرید یخچال بالا پایین می‌باشد. این یخچال‌ها توسط برندهای مختلف سامسونگ و ال جی تولید شده اند و شما می‌توانید با مشاهده لیست قیمت یخچال بالا پایین بهترین یخچال متناسب با نیاز و بودجه خودتان خریداری کنید. اگر قصد خرید یخچال فرنچ دارید توصیه می‌کنیم که لیست قیمت یخچال فرنچ را مشاهده کرده و متناسب با بودجه ای که دارید و بعد از مشاهده مشخصات آن را خریداری کنید.

در خرید یخچال به برند یخچال توجه داشته باشید

 هنگام خرید یخچال باید به این توجه داشته باشید که میخواهید از چه برندی خرید کنید؟ معمولاً یخچال‌هایی که از سوی برند‌های ال جی، سامسونگ و بوش تولید شده اند از قیمت بسیار مناسب و کیفیت فوق العاده نیز برخوردار هستند و می‌توانند امکانات و قابلیت‌های گسترده ای را نیز در اختیار شما قرار دهند. شما می‌توانید لیست قیمت یخچال ال جی، لیست قیمت یخچال سامسونگ، لیست قیمت یخچال بوش و سایر برندهای یخچال را مشاهده کرده و اقدام به خرید نمایید.

در خرید یخچال به ظرفیت آن توجه کنید

یکی از فاکتور‌هایی که باید در خرید یخچال مورد توجه قرار بگیرد این است که به قیمت یخچال بر اساس ظرفیت توجه داشته باشید. یخچال‌هایی که از ظرفیت پایین تر از ۲۹ فوت هستند قیمت مناسبی دارند و با توجه به ظرفیت پایین بسیاری از کاربران توان خرید این یخچال‌ها را نیز دارند. شما می‌توانید با توجه به تعداد اعضای خانواده خودتان بهترین یخچال ۲۹ فوت را خریداری کنید.

 اگر پرجمعیت هستید و به دنبال لیست قیمت یخچال‌های ۳۲ و ۳۴ فوت هستید می‌توانید با مشاهده این یخچال‌ها و مشاهده مشخصات و قابلیت‌های آن‌ها اقدام به خرید نمایید. لیست قیمت یخچال ۳۵ تا ۴۰ فوت نیز برایتان ارائه شده است و شما می‌توانید با مشاهده آن بهترین انتخاب را داشته باشید. این یخچال‌ها معمولا برای خانواده‌های پرجمعیت کاربرد دارد.

لیست قیمت یخچال را بر اساس رنگ مشاهده نمایید

 یخچال‌هایی که توسط دبی کوچولو برایتان ارائه می‌شود در سه رنگ اصلی یخچال‌های سفید، یخچال‌های نقره ای و یخچال‌های دودی قرار گرفته‌اند. شما می‌توانید لیست قیمت یخچال سفید، یخچال نقره ای و یخچال دودی را مشاهده کنید و متناسب با دکوراسیون خانه تان بهترین یخچال را خریداری نمایید.

اگر خرید قصد خرید ماشین ظرفشویی دارید لیست قیمت ماشین ظرفشویی نیز برایتان ارائه شده است. ماشین‌های ظرفشویی توسط برند‌های ال جی، سامسونگ، دوو و بوش تولید شده اند. این محصولات‌ از جمله بهترین برند‌های تولید کننده ظرفشویی هستند. با توجه به ظرفیت لباسشویی می‌توانید ظرفشویی ۱۴ نفره و معمولی خریداری کنید.

لیست قیمت ماشین لباسشویی و ظرفشویی

شما می‌توانید با مراجعه به فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو لیست قیمت ماشین لباسشویی ۷ کیلویی، لیست قیمت لباسشویی ۸ کیلویی، لیست قیمت لباسشویی ۹ کیلویی و لیست قیمت لباسشویی ۱۰ کیلویی به بالا را مشاهده کنید. تمامی لباسشویی‌هایی که دبی کوچولو عرضه می‌کند از کیفیت بسیار فوق العاده برخوردار هستند و توسط بهترین برندهای تولید شده‌اند.

 می‌توانید هر کدام از لیست قیمت لوازم خانگی را بررسی کرده و بعد اقدام به خرید نمایید. در صورت وجود هرگونه سوال و دریافت مشاوره با مشاوران حرفه‌ای دبی کوچولو در واتساپ در ارتباط باشید.

استخدامی در دبی کوچولو

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “لباسشویی 10.5 کیلویی ال جی مدل FH4G1JCHK6N”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.