لیست قیمت لوازم خانگی یخچال، لباسشویی و ظرفشویی 2023 – 2022

لیست قیمت یخچال بر اساس نوع

لیست قیمت یخچال ساید بای ساید
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال ال جی X39130,620,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RH6586,020,000 تومان
3یخچال فریزر سامسونگ RF7176,030,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی L26767,140,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی X28782,240,000 تومان
6یخچال فریزر سامسونگ RS6459,360,000 تومان
7یخچال فریزر ال جی X25779,500,000 تومان
8یخچال فریزر ال جی X26784,070,000 تومان
9یخچال فریزر ال جی J25765,770,000 تومان
10یخچال فریزر سامسونگ RF4954,510,000 تومان
11یخچال فریزر ال جی GC-J267SLSS66,800,000 تومان
12یخچال فریزر ال جی GR-X29FTQEL77,780,000 تومان
13یخچال ساید بای ساید‌ هایسنس مدل RS69646,860,000 تومان
14یخچال اینستاویو ال جی مدل X31112,480,000 تومان
15یخچال فریزر ال جی مدل j84473,980,000 تومان
16یخچال ال جی Q2250,820,000 تومان
17یخچال ساید بای ساید ال جی X25974,370,000 تومان
18یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS5057,190,000 تومان
19یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J33873,620,000 تومان
20یخچال ساید بای ساید بوش 80A40472,360,000 تومان
21یخچال ساید بای ساید بوش مدل K8051,430,000 تومان
22ساید بای ساید بوش K9357,590,000 تومان
23یخچال و فریزر بوش K9052,670,000 تومان
24یخچال سامسونگ RS5057,190,000 تومان
لیست قیمت یخچال دوقلو
لیست قیمت یخچال بالاپایین
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر سامسونگ RT5026,860,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RT5345,170,000 تومان
3یخچال فریزر بوش KDD86AI30438,330,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی GL-F682HLHN38,090,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی GRM-832DHLL37,490,000 تومان
6یخچال فریزر بالا پایین سامسونگ مدل RT53K6257Sl42,310,000 تومان
7یخچال فریزر بالا پایین سامسونگ مدل RT5345,170,000 تومان
8یخچال فریزر بالا پایین ال جی مدل GR-D602HLAL35,420,000 تومان
9یخچال فریزر بالا پایین بکو مدل CN163223DE39,110,000 تومان
10یخچال 30 فوت بالا پایین ال جی مدل 88253,090,000 تومان
11یخچال بالا پایین ال جی مدل GA-B429SMQZ31,690,000 تومان
12یخپال دور این دور فریزر بالا ال جی 73234,800,000 تومان
13یخچال فریزر بالای ال جی مدل 87239,110,000 تومان
لیست قیمت یخچال فرنچ
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-WB550PUQ238,310,000 تومان
2یخچال ساید بای ساید فرنچ هیتاچی مدل R-E6800SA63,590,000 تومان
3یخچال فریزر فرنچ 6 سامسونگ مدل RF28HMEDBSG87,130,000 تومان
4یخچال ساید بای ساید شارپ مدل SJ-FSD91044,070,000 تومان

لیست قیمت یخچال بر اساس برند

لیست قیمت یخچال ال جی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال ال جی X39130,620,000 تومان
2یخچال فریزر ال جی L26767,140,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی X28782,240,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی X25779,500,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی X26784,070,000 تومان
6یخچال فریزر ال جی J25765,770,000 تومان
7یخچال فریزر ال جی F411 و B41461,540,000 تومان
8یخچال فریزر ال جی GL-F682HLHN38,090,000 تومان
9یخچال فریزر ال جی GRM-832DHLL37,490,000 تومان
10یخچال فریزر ال جی GC-J267SLSS66,800,000 تومان
11یخچال فریزر ال جی GR-X29FTQEL77,780,000 تومان
12یخچال اینستاویو ال جی مدل X31112,480,000 تومان
13یخچال فریزر ال جی مدل j84473,980,000 تومان
14یخچال ال جی Q2250,820,000 تومان
15یخچال فریزر ال جی GCX-267PHB59,420,000 تومان
16یخچال ساید بنتلی اینستاویو ال جی GCX-267PHS84,070,000 تومان
17یخچال ساید بای ساید ال جی X25974,370,000 تومان
18یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS5057,190,000 تومان
19یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J33873,620,000 تومان
20یخچال دوقلو ال جی F401-B40462,910,000 تومان
21یخچال ساید بای ساید ال جی X2979,610,000 تومان
22یخچال ساید بای ساید ال جی X27494,370,000 تومان
23یخچال ساید بای ساید ال جی مدل X96186,540,000 تومان
24یخچال ساید بای ساید ال جی مدل Q24773,770,000 تومان
لیست قیمت یخچال سامسونگ
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر سامسونگ RH6586,020,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RF7176,030,000 تومان
3یخچال فریزر سامسونگ RT5026,860,000 تومان
4یخچال فریزر سامسونگ RT5345,170,000 تومان
5یخچال فریزر سامسونگ RS6459,360,000 تومان
6یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ3257,760,000 تومان
7یخچال فریزر سامسونگ RF4954,510,000 تومان
8یخچال سامسونگ RS5057,190,000 تومان
9یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS7147,130,000 تومان
10یخچال فریزر ساید بای ساید 30 فوت سامسونگ مدل RS6862,330,000 تومان
11یخچال فریزر بالا پایین سامسونگ مدل RT53K6257Sl42,310,000 تومان
12یخچال فریزر بالا پایین سامسونگ مدل RT5345,170,000 تومان
13یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RH5782,220,000 تومان
14یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RF5682,220,000 تومان
15یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل G2842,810,000 تومان
16یخچال فریزر فرنچ 6 سامسونگ مدل RF28HMEDBSG87,130,000 تومان
17یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل Z137,880,000 تومان
18یخچال و فریزر دو قلو سامسونگ مدل RR39 و RZ3257,760,000 تومان
19مشخصات یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS5164,620,000 تومان
20یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RH7794,550,000 تومان
لیست قیمت یخچال بوش
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر بوش KDD86AI30438,330,000 تومان
2یخچال ساید بای ساید بوش 80A40472,360,000 تومان
3یخچال ساید بای ساید بوش مدل K8051,430,000 تومان
4ساید بای ساید بوش K9357,590,000 تومان
5یخچال و فریزر بوش K9052,670,000 تومان
6یخچال ساید بای ساید بوش مدل 90AW20458,850,000 تومان
7یخچال ساید بای ساید بوش مدل KAG90AI20N68,670,000 تومان
لیست قیمت سایر برندهای یخچال
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر دو قلو بکو مدل RSNE445 - RFNE35036,630,000 تومان
2یخچال فریزر بالا پایین بکو مدل CN163223DE39,110,000 تومان
3یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-WB550PUQ238,310,000 تومان
4یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-W91074,370,000 تومان
5یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-W720FPUQ1X72,060,000 تومان
6یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-W660PUQ345,170,000 تومان
7یخچال ساید بای ساید فرنچ هیتاچی مدل R-W610PUQ442,880,000 تومان
8یخچال ساید بای ساید فرنچ هیتاچی مدل R-WB800PUQ5X76,060,000 تومان
9یخچال ساید بای ساید فرنچ هیتاچی مدل R-E6800SA63,590,000 تومان
10یخچال ساید بای ساید فرنچ بکو مدل GNE134821E51,430,000 تومان
11یخچال ساید بای ساید بکو مدل GNE134751X63,750,000 تومان
12یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-S700GPUQ277,210,000 تومان
13یخچال ساید بای ساید شارپ مدل SJ-FSD91044,070,000 تومان
14یخچال ساید بای ساید شارپ مدل SJ-Fp91042,170,000 تومان
15یخچال ساید بای ساید شارپ مدل FS85V43,290,000 تومان
16یخچال ساید بای ساید دوو مدل FRN-X22F5CS44,070,000 تومان
17یخچال ساید بای ساید بکو مدل GN168421E45,280,000 تومان
18یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-M700GPUQ2X76,980,000 تومان
19یخچال ساید بای ساید دوو مدل 241142,170,000 تومان
20یخچال فریزر فرنچ هیتاچی مدل R-WB730PUQ5X78,350,000 تومان

لیست قیمت یخچال بر اساس ظرفیت

لیست قیمت یخچال های پایینتر از 29 فوت
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال ال جی X39130,620,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RH6586,020,000 تومان
3یخچال فریزر سامسونگ RF7176,030,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی L26767,140,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی X28782,240,000 تومان
6یخچال فریزر سامسونگ RT5026,860,000 تومان
7یخچال فریزر سامسونگ RT5345,170,000 تومان
8یخچال فریزر بوش KDD86AI30438,330,000 تومان
9یخچال فریزر ال جی J25765,770,000 تومان
10یخچال فریزر ال جی GL-F682HLHN38,090,000 تومان
11یخچال فریزر ال جی GRM-832DHLL37,490,000 تومان
12یخچال فریزر ال جی GC-J267SLSS66,800,000 تومان
13یخچال فریزر ال جی GR-X29FTQEL77,780,000 تومان
14یخچال فریزر ال جی GCX-267PHB59,420,000 تومان
15ساید بای ساید بوش K9357,590,000 تومان
16یخچال و فریزر بوش K9052,670,000 تومان
17یخچال سامسونگ RS5057,190,000 تومان
18یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS7147,130,000 تومان
19یخچال ساید بای ساید ال جی X2979,610,000 تومان
20یخچال فریزر بالا پایین سامسونگ مدل RT53K6257Sl42,310,000 تومان
21یخچال فریزر بالا پایین سامسونگ مدل RT5345,170,000 تومان
22یخچال فریزر بالا پایین ال جی مدل GR-D602HLAL35,420,000 تومان
23یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل G2842,810,000 تومان
24یخچال بالا پایین ال جی مدل GA-B429SMQZ31,690,000 تومان
لیست قیمت یخچال های 30 و 32 و 34 فوت
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال ال جی X39130,620,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RH6586,020,000 تومان
3یخچال فریزر سامسونگ RF7176,030,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی L26767,140,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی X28782,240,000 تومان
6یخچال فریزر سامسونگ RT5026,860,000 تومان
7یخچال فریزر سامسونگ RT5345,170,000 تومان
8یخچال فریزر سامسونگ RS6459,360,000 تومان
9یخچال فریزر ال جی X25779,500,000 تومان
10یخچال فریزر ال جی X26784,070,000 تومان
11یخچال فریزر بوش KDD86AI30438,330,000 تومان
12یخچال فریزر ال جی J25765,770,000 تومان
13یخچال فریزر سامسونگ RF4954,510,000 تومان
14یخچال فریزر ال جی F411 و B41461,540,000 تومان
15یخچال فریزر ال جی GL-F682HLHN38,090,000 تومان
16یخچال فریزر ال جی GRM-832DHLL37,490,000 تومان
17یخچال فریزر ال جی GC-J267SLSS66,800,000 تومان
18یخچال فریزر ال جی GR-X29FTQEL77,780,000 تومان
19یخچال ساید بای ساید‌ هایسنس مدل RS69646,860,000 تومان
20یخچال اینستاویو ال جی مدل X31112,480,000 تومان
21یخچال فریزر ال جی مدل j84473,980,000 تومان
22یخچال ال جی Q2250,820,000 تومان
23یخچال فریزر ال جی GCX-267PHB59,420,000 تومان
24یخچال ساید بنتلی اینستاویو ال جی GCX-267PHS84,070,000 تومان
لیست قیمت یخچال های 35 تا 40 فوت
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ3257,760,000 تومان
2یخچال فریزر ال جی F411 و B41461,540,000 تومان
3یخچال دوقلو ال جی F401-B40462,910,000 تومان
4یخچال فریزر دو قلو بکو مدل RSNE445 - RFNE35036,630,000 تومان
5یخچال فریزر فرنچ 6 سامسونگ مدل RF28HMEDBSG87,130,000 تومان
6یخچال ساید بای ساید شارپ مدل SJ-Fp91042,170,000 تومان

لیست قیمت یخچال بر اساس رنگ

لیست قیمت یخچال های سفید
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر سامسونگ RF7176,030,000 تومان
2یخچال فریزر ال جی L26767,140,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی X28782,240,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی X25779,500,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی X26784,070,000 تومان
6یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ3257,760,000 تومان
7یخچال فریزر ال جی F411 و B41461,540,000 تومان
8یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS7147,130,000 تومان
9یخچال فریزر بالا پایین سامسونگ مدل RT5345,170,000 تومان
10یخچال فریزر بالا پایین بکو مدل CN163223DE39,110,000 تومان
11یخچال 30 فوت بالا پایین ال جی مدل 88253,090,000 تومان
12یخچال بالا پایین ال جی مدل GA-B429SMQZ31,690,000 تومان
13یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J247 دکمه وسط (GC-J247JABV)63,480,000 تومان
14یخچال ساید بای ساید بوش مدل 90AW20458,850,000 تومان
15یخچال ساید بای ساید فرنچ بکو مدل GNE134821E51,430,000 تومان
16یخچال ساید بای ساید هیتاچی مدل R-S700GPUQ277,210,000 تومان
17یخچال ساید بای ساید شارپ مدل SJ-FSD91044,070,000 تومان
18یخچال ساید بای ساید شارپ مدل SJ-Fp91042,170,000 تومان
19یخچال ساید بای ساید دوو مدل FRN-X22F5CS44,070,000 تومان
20یخچال ساید بای ساید بکو مدل GN168421E45,280,000 تومان
21یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J34769,900,000 تومان
22یخچال ساید بای ساید ال جی مدل j28773,090,000 تومان
23یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J23747,720,000 تومان
24یخچال و فریزر دو قلو سامسونگ مدل RR39 و RZ3257,760,000 تومان
لیست قیمت یخچال های نقره ای
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال ال جی X39130,620,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RH6586,020,000 تومان
3یخچال فریزر سامسونگ RT5026,860,000 تومان
4یخچال فریزر سامسونگ RT5345,170,000 تومان
5یخچال فریزر سامسونگ RS6459,360,000 تومان
6یخچال فریزر بوش KDD86AI30438,330,000 تومان
7یخچال فریزر ال جی J25765,770,000 تومان
8یخچال فریزر سامسونگ RF4954,510,000 تومان
9یخچال فریزر ال جی GL-F682HLHN38,090,000 تومان
10یخچال فریزر ال جی GRM-832DHLL37,490,000 تومان
11یخچال فریزر ال جی GC-J267SLSS66,800,000 تومان
12یخچال فریزر ال جی GR-X29FTQEL77,780,000 تومان
13یخچال ساید بای ساید‌ هایسنس مدل RS69646,860,000 تومان
14یخچال اینستاویو ال جی مدل X31112,480,000 تومان
15یخچال فریزر ال جی مدل j84473,980,000 تومان
16یخچال ال جی Q2250,820,000 تومان
17یخچال فریزر ال جی GCX-267PHB59,420,000 تومان
18یخچال ساید بنتلی اینستاویو ال جی GCX-267PHS84,070,000 تومان
19یخچال ساید بای ساید ال جی X25974,370,000 تومان
20یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS5057,190,000 تومان
21یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J33873,620,000 تومان
22یخچال ساید بای ساید بوش مدل K8051,430,000 تومان
23ساید بای ساید بوش K9357,590,000 تومان
24یخچال سامسونگ RS5057,190,000 تومان
لیست قیمت یخچال های دودی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر سامسونگ RT5345,170,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RS6459,360,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی GR-X29FTQEL77,780,000 تومان
4یخچال ساید بای ساید ال جی X2979,610,000 تومان
5یخچال ساید بای ساید ال جی مدل J33 دودی88,410,000 تومان
6یخچال فریزر ال جی مدل J26479,780,000 تومان
7یخچال سایدی بای ساید ال جی مدل J33 استیل90,840,000 تومان

لیست قیمت ماشین ظرفشویی

لیست قیمت ظرفشویی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین ظرفشویی بوش SMS46NB01B26,030,000 تومان
2ماشین ظرفشویی بوش SMS46NW01B18,280,000 تومان
3ماشین ظرفشویی بوش SMS46NI01B24,800,000 تومان
4ماشین ظرفشویی بوش SMS46MI20M26,170,000 تومان
5ماشین ظرفشویی بوش SMS46MW20M26,520,000 تومان
6ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDI48M41,740,000 تومان
7ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDW48M40,020,000 تومان
8ماشین ظرفشویی ال جی DFC532FP25,210,000 تومان
9ماشین ظرفشویی 15 نفره شارپ مدل QW-V1015M12,800,000 تومان
10ماشین ظرفشویی 12 نفره شارپ مدل qw-v612-ss312,190,000 تومان
11ماشین ظرفشویی 14 نفره هایسنس مدل H12DWH15,500,000 تومان
12ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل D1452WF21,070,000 تومان
13ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS46NW03E23,530,000 تومان
14ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS46MW10M23,280,000 تومان
15ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS68tW06E29,090,000 تومان
16ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS68TI02E28,100,000 تومان
17ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS68MW05E26,790,000 تومان
18ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS68MI04E27,860,000 تومان
19ماشین ظرفشویی 12 نفره بوش مدل SMS50E92GC16,750,000 تومان
20ماشین ظرفشویی 12 نفره بوش مدل SMS50D08GC17,130,000 تومان
21ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS46MI1023,420,000 تومان
22ماشین ظرفشویی 12 نفره بوش مدل SMS46GI0123,720,000 تومان
23ماشین ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل 504014,050,000 تومان
24ماشین ظرفشویی 14نفره بوش مدل SMS88TI36E30,300,000 تومان

لیست قیمت ماشین لباسشویی

لیست قیمت لباسشویی 7 کیلویی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین لباسشویی 7 کیلویی ال جی مدل FH2J3QDNP017,990,000 تومان
2ماشین لباسشویی 7 کیلویی ایوولی EVWM-FUNM712W11,350,000 تومان
3ماشین لباسشویی 7 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FUNL710WS10,610,000 تومان
4ماشین لباسشویی 7 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FDDM712W11,400,000 تومان
5ماشین لباسشویی 7 کیلویی بوش مدل 2020022,530,000 تومان
6ماشین لباسشویی 7کیلویی بوش مدل WAK2020SGC23,890,000 تومان
7ماشین لباسشویی 7 کیلویی هیتاچی مدل BD-W70PV25,740,000 تومان
8لباسشویی 7 کیلویی هیتاچی مدل BD-W75TV22,250,000 تومان
9لباسشویی 7.5 کیلویی هیتاچی مدل BD-W75AAE25,860,000 تومان
10لباسشویی 7 کیلویی بوش مدل WAT24441ME24,650,000 تومان
11لباسشویی ۷ کیلویی بوش مدل WAQ2445XME24,260,000 تومان
12لباسشویی 7 کیلویی سامسونگ مدل W70 رنگ نقره ای12,190,000 تومان
13لباسشویی 7 کیلویی سامسونگ مدل W70 رنگ سفید12,450,000 تومان
14لباسشویی 7 کیلویی ال جی مدل F10C312,190,000 تومان
لیست قیمت لباسشویی 8 کیلویی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین لباسشویی ال جی WV4149AVP21,710,000 تومان
2ماشین لباسشویی 8 کیلویی هایسنس مدل WFH8012D11,810,000 تومان
3ماشین لباسشویی 8 کیلویی بوش مدل WAW3254123,530,000 تومان
4لباسشویی 8 کیلویی بوش مدل WAT2446XIR27,710,000 تومان
5ماشین لباسشویی 8 کیلویی ال جی مدل F4J5TNP7S16,410,000 تومان
6ماشین لباسشویی 8 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FUNM814WS12,560,000 تومان
7ماشین لباسشویی 8 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FINM812WS12,680,000 تومان
8ماشین لباسشویی 8 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FDDM814W12,740,000 تومان
9ماشین لباسشویی 8 کیلویی ایوولی مدل EVWM-FDDH814WS12,800,000 تومان
10ماشین لباسشویی 8 کیلویی بکو مدل 863217,370,000 تومان
11ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو مدل 144315,990,000 تومان
12ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو مدل 144215,500,000 تومان
13لباسشویی 8 کیلویی دوو مدل 143214,760,000 تومان
14ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو مدل DWD-FD143315,210,000 تومان
15ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW2879027,190,000 تومان
16ماشین لباسشویی 8 کیلویی بوش مدل WAT2844028,100,000 تومان
17ماشین لباسشویی 8 کیلویی بوش مدل WAN28200GB29,160,000 تومان
18ماشین لباسشویی 8کیلویی بوش مدل WAK24260GC28,950,000 تومان
19لباسشویی 8 کیلویی بوش مدل WAW324DE25,000,000 تومان
20ماشین لباسشویی 8.5 کیلویی هیتاچی BD-W85TV26,620,000 تومان
21ماشین لباسشویی 8.5 کیلویی هیتاچی BD-W85AAE26,850,000 تومان
22لباسشویی 8 کیلویی هیتاچی مدل BD-W80XWV25,350,000 تومان
23لباسشویی 8 کیلویی بوش مدل WAW32560ME26,620,000 تومان
24ماشین لباسشویی 8 کیلویی بوش مدل WAT2849625,740,000 تومان
لیست قیمت لباسشویی 9 کیلویی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYG0W23,430,000 تومان
2ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYG2P25,030,000 تومان
3ماشین لباسشویی بوش WAV28MX0ME31,780,000 تومان
4ماشین لباسشویی بوش WAW32560GC31,900,000 تومان
5ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL0W22,830,000 تومان
6ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL2P23,310,000 تومان
7لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAT28461GC23,530,000 تومان
8لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAT2848XIR24,490,000 تومان
9ماشین لباسشویی 9 کیلویی ال جی مدل F4J6VYP2W17,370,000 تومان
10ماشین لباسشویی 9 کیلویی ال جی مدل F4J6VYP2S21,710,000 تومان
11ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW325X0ME30,300,000 تومان
12ماشین لباسشویی 9 کیلویی هیتاچی مدل BD-W90XWV29,090,000 تومان
13لباسشویی 9 کیلویی سامسونگ مدل WW90K5213WW22,650,000 تومان
14لباسشویی 9 کیلویی سامسونگ مدل W90H7410EX14,410,000 تومان
15لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW32760ME25,000,000 تومان
16لباسشويي 9کیلویی بوش مدل WAW3259029,090,000 تومان
17لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW2859025,350,000 تومان
18لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW325627,860,000 تومان
19لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW285626,420,000 تومان
20لباسشویی ۹ کیلویی ال جی مدل FH4G6VDYG6 | G619,550,000 تومان
لیست قیمت لباسشویی 10 کیلویی به بالا
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین لباسشویی بوش WAX32MX0GC36,020,000 تومان
2ماشین لباسشویی بوش WAX32E90ME34,870,000 تومان
3ماشین لباسشویی ال جی WV9142WRP31,440,000 تومان
4ماشین لباسشویی ال جی WDV1260BRP40,590,000 تومان
5ماشین لباسشویی ال جی WDV9142WRP31,440,000 تومان
6ماشین لباسشویی ال جی WV9142BRP31,900,000 تومان
7ماشین لباسشویی ال جی WDV9142BRP3,430,000 تومان
8ماشین لباسشویی ال جی WDV1260WRP41,400,000 تومان
9ماشین لباسشویی ال جی T1666NEFTC23,160,000 تومان
10ماشین لباسشویی ال جی T1666NEHT223,720,000 تومان
11ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی ال جی مدل WDU1H466JCH19,840,000 تومان
12ماشین لباسشویی 20 کیلویی ال جی F0K1CHK2T242,490,000 تومان
13لباسشویی 10.5 کیلویی ال جی مدل F4J9JHP2T | J920,210,000 تومان
14لباسشویی 10.5 کیلویی ال جی مدل FH4G1JCHK6N71,510,000 تومان

لیست قیمت لوازم خانگی 2023 – 2022

یکی از مهمترین کارها در هر خانه خرید لوازم خانگی با کیفیت می‌باشد. برای این کار همواره باید از مراجع معتبر استفاده کرده و به دنبال محصولات و لوازم خانگی با کیفیت باشید که از سوی بهترین فروشگاه‌ها ارائه شده است و می‌تواند متناسب با نیاز و بودجه ای که دارید دنیایی از محصولات را در اختیار شما قرار دهد تا بتوانید انتخابی درست و عاقلانه داشته باشید.

فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین مراکز فروش لوازم خانگی می‌باشد که می‌تواند با اعتماد کامل محصولات با کیفیتی را در اختیار شما قرار دهد. این فروشگاه اینترنتی در زمینه خرید یخچال، خرید لباسشویی و ظرفشویی و خرید تلویزیون فعالیت دارد. شما میتوانید با توجه به بودجه و نیازی که دارید بهترین لوازم خانگی را در فروشگاه اینترنتی مشاهده کرده و با مشاهده لیست قیمت لوازم خانگی دست به انتخاب و خرید بزنید.

لیست قیمت یخچال ساید بای ساید

 در فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو لیست قیمت جدیدترین لوازم خانگی برای تان ارائه می‌شود. شما می‌توانید لیست قیمت یخچال را مشاهده کرده و بر اساس نوع یخچالی که می‌خواهید بخرید دسته بندی متفاوتی را دریافت می‌کنید. انواع یخچال‌ها در دسته‌های یخچال ساید بای ساید، دوقلو، بالاپایین و یخچال فرنچ قرار می‌گیرند. شما می‌توانید هر کدام از این یخچال‌ها را به راحتی از فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو خریداری کنید.

خرید یخچال ساید بای ساید و دوقلو

 با مشاهده لیست قیمت یخچال ساید بای ساید قیمت و مشخصات و قابلیت آنها در اختیار شما قرار می‌گیرد و می‌توانید برای خرید یخچال ساید بای ساید اقدام کنید. خرید یخچال دوقلو نیز از جمله مواردی است که همواره از سوی کاربران پرطرفدار می‌باشد به همین دلیل لیست قیمت یخچال دوقلو را نیز در اختیار شما قرار داده ایم و می‌توانید قیمت این یخچال‌ها را مشاهده کرده و مشخصات و قابلیت‌های آن‌ها را نیز دریافت کنید.

خرید یخچال بالاپایین و فرنچ

 دسته دیگری از یخچال‌های محبوب در میان کاربران خرید یخچال بالا پایین می‌باشد. این یخچال‌ها توسط برندهای مختلف سامسونگ و ال جی تولید شده اند و شما می‌توانید با مشاهده لیست قیمت یخچال بالا پایین بهترین یخچال متناسب با نیاز و بودجه خودتان خریداری کنید. اگر قصد خرید یخچال فرنچ دارید توصیه می‌کنیم که لیست قیمت یخچال فرنچ را مشاهده کرده و متناسب با بودجه ای که دارید و بعد از مشاهده مشخصات آن را خریداری کنید.

در خرید یخچال به برند یخچال توجه داشته باشید

 هنگام خرید یخچال باید به این توجه داشته باشید که میخواهید از چه برندی خرید کنید؟ معمولاً یخچال‌هایی که از سوی برند‌های ال جی، سامسونگ و بوش تولید شده اند از قیمت بسیار مناسب و کیفیت فوق العاده نیز برخوردار هستند و می‌توانند امکانات و قابلیت‌های گسترده ای را نیز در اختیار شما قرار دهند. شما می‌توانید لیست قیمت یخچال ال جی، لیست قیمت یخچال سامسونگ، لیست قیمت یخچال بوش و سایر برندهای یخچال را مشاهده کرده و اقدام به خرید نمایید.

در خرید یخچال به ظرفیت آن توجه کنید

یکی از فاکتور‌هایی که باید در خرید یخچال مورد توجه قرار بگیرد این است که به قیمت یخچال بر اساس ظرفیت توجه داشته باشید. یخچال‌هایی که از ظرفیت پایین تر از ۲۹ فوت هستند قیمت مناسبی دارند و با توجه به ظرفیت پایین بسیاری از کاربران توان خرید این یخچال‌ها را نیز دارند. شما می‌توانید با توجه به تعداد اعضای خانواده خودتان بهترین یخچال ۲۹ فوت را خریداری کنید.

 اگر پرجمعیت هستید و به دنبال لیست قیمت یخچال‌های ۳۲ و ۳۴ فوت هستید می‌توانید با مشاهده این یخچال‌ها و مشاهده مشخصات و قابلیت‌های آن‌ها اقدام به خرید نمایید. لیست قیمت یخچال ۳۵ تا ۴۰ فوت نیز برایتان ارائه شده است و شما می‌توانید با مشاهده آن بهترین انتخاب را داشته باشید. این یخچال‌ها معمولا برای خانواده‌های پرجمعیت کاربرد دارد.

لیست قیمت یخچال را بر اساس رنگ مشاهده نمایید

 یخچال‌هایی که توسط دبی کوچولو برایتان ارائه می‌شود در سه رنگ اصلی یخچال‌های سفید، یخچال‌های نقره ای و یخچال‌های دودی قرار گرفته‌اند. شما می‌توانید لیست قیمت یخچال سفید، یخچال نقره ای و یخچال دودی را مشاهده کنید و متناسب با دکوراسیون خانه تان بهترین یخچال را خریداری نمایید.

اگر خرید قصد خرید ماشین ظرفشویی دارید لیست قیمت ماشین ظرفشویی نیز برایتان ارائه شده است. ماشین‌های ظرفشویی توسط برند‌های ال جی، سامسونگ، دوو و بوش تولید شده اند. این محصولات‌ از جمله بهترین برند‌های تولید کننده ظرفشویی هستند. با توجه به ظرفیت لباسشویی می‌توانید ظرفشویی ۱۴ نفره و معمولی خریداری کنید.

لیست قیمت ماشین لباسشویی و ظرفشویی

شما می‌توانید با مراجعه به فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو لیست قیمت ماشین لباسشویی ۷ کیلویی، لیست قیمت لباسشویی ۸ کیلویی، لیست قیمت لباسشویی ۹ کیلویی و لیست قیمت لباسشویی ۱۰ کیلویی به بالا را مشاهده کنید. تمامی لباسشویی‌هایی که دبی کوچولو عرضه می‌کند از کیفیت بسیار فوق العاده برخوردار هستند و توسط بهترین برندهای تولید شده‌اند.

 می‌توانید هر کدام از لیست قیمت لوازم خانگی را بررسی کرده و بعد اقدام به خرید نمایید. در صورت وجود هرگونه سوال و دریافت مشاوره با مشاوران حرفه‌ای دبی کوچولو در واتساپ در ارتباط باشید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لباسشویی 10.5 کیلویی ال جی مدل FH4G1JCHK6N”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *