نظر آقای فرزین هودنیا از ارومیه در مورد خرید تلویزیون یونیوا از سایت دبی کوچولو

نظر آقای عامری از تهران در مورد خرید تلویزیون سامسونگ 65Q90T از دبی کوچولو

نظر آقای مهدی دهقانی از تهران در مورد خرید تلویزیون سامسونگ 55Q700T

نظر آقای جواد محمدلو از زنجان در مورد خرید ماشین ظرفشویی سامسونگ 5070

نظر آقای یونس از بابل در مورد خرید تلویزیون سامسونگ 65AU8000 از دبی کوچولو

نظر آقای زکریا بیگی از مشهد در مورد خرید تلویزیون 70TU7100

نظر آقای حاج یوسفی از تنکابن بابت خرید تلویزیون 75UP8050

نظر آقای صلاح الدین امیری فرزادی در مورد خرید تلویزیون یونیوا