نظر آقای عامری از تهران در مورد خرید تلویزیون سامسونگ 65Q90T از دبی کوچولو

نظر آقای جواد محمدلو از زنجان در مورد خرید ماشین ظرفشویی سامسونگ 5070

نظر آقای فرزین هودنیا از ارومیه در مورد خرید تلویزیون یونیوا از سایت دبی کوچولو

نظر آقای یونس از بابل در مورد خرید تلویزیون سامسونگ 65AU8000 از دبی کوچولو