یخچال فریزر نقره ای ال جی

34241435 - 087

دفتر فروش

در حال نمایش 12 نتیجه

یخچال فریزر ال جی X24
2021
کره
ساید
700-800 لیتر
32 فوت
پنج درب

122,000,000 تومان

2018
کره
ساید
600-700 لیتر
24 فوت
سه درب

105,000,000 تومان

2022
کره
ساید
600-700 لیتر
24 فوت
سه درب

103,000,000 تومان

2020
کره
ساید
600-700 لیتر
24 فوت
سه درب

83,000,000 تومان

2021
کره
ساید
600-700 لیتر
24 فوت
سه درب

91,000,000 تومان

2022
کره
ساید
800-900 لیتر
30 فوت
سه درب

111,000,000 تومان

2018
کره
بالاپایین
600-700 لیتر
22 فوت
دو درب

71,000,000 تومان

2020
کره
دوقلو
700-800 لیتر
28 فوت
دو درب

81,000,000 تومان

2018
کره
ساید
600-700 لیتر
24 فوت
سه درب

تماس بگیرید

2020
کره
ساید
600-700 لیتر
24 فوت
سه درب

تماس بگیرید

2016
کره
ساید
700-800 لیتر
26 فوت
پنج درب

تماس بگیرید

2018
کره
ساید
600-700 لیتر
24 فوت
سه درب

تماس بگیرید

در حال نمایش 12 نتیجه