یخچال بالا پایین هیتاچی

34241435 - 087

دفتر فروش

در حال نمایش 9 نتیجه

یخچال فریزر هیتاچی R-V660PUQ3K
2021
ژاپن
ساید
700-800 لیتر
28 فوت
چهار درب

تماس بگیرید

2021
ژاپن
ساید
800-900 لیتر
30 فوت
چهار درب

تماس بگیرید

2021
ژاپن
بالاپایین
600-700 لیتر
24 فوت
دو درب

تماس بگیرید

2022
ژاپن
بالاپایین
700-800 لیتر
28 فوت
دو درب

تماس بگیرید

2022
ژاپن
بالاپایین
600-700 لیتر
24 فوت
دو درب

تماس بگیرید

2022
ژاپن
بالاپایین
700-800 لیتر
28 فوت
دو درب

تماس بگیرید

2022
ژاپن
بالاپایین
700-800 لیتر
28 فوت
دو درب

تماس بگیرید

2022
ژاپن
ساید
800-900 لیتر
30 فوت
چهار درب

تماس بگیرید

2022
ژاپن
ساید
900-1000 لیتر
32 فوت
چهار درب

تماس بگیرید

در حال نمایش 9 نتیجه