کولر گازی مناطق گرمسیری جنرال

34241435 - 087

دفتر فروش

در حال نمایش 5 نتیجه

کولر گازی جنرال GNR-24GW AA
2022
تایلند
24000
R410
اینورتر ندارد
سرد و گرم دارد

تماس بگیرید

2022
چین
24000
R410
اینورتر ندارد
سرد و گرم دارد

تماس بگیرید

2023
چین
12000
R410
اینورتر ندارد
سرد و گرم دارد

تماس بگیرید

2022
چین
30000
R410
اینورتر دارد
سرد و گرم دارد

تماس بگیرید

2022
چین
18000
R410
اینورتر دارد
سرد و گرم دارد

تماس بگیرید

در حال نمایش 5 نتیجه