ماشین لباسشویی 8 کیلویی بوش

34241435 - 087

دفتر فروش

در حال نمایش 9 نتیجه

ماشین لباسشویی بوش WAK24260GC
2022
آلمان
8 کیلو گرم
1200 دور
تسمه ای
14 برنامه

35,000,000 تومان

2022
آلمان
8 کیلو گرم
1600 دور
تسمه ای
14 برنامه

45,300,000 تومان

2022
آلمان
8 کیلو گرم
1400 دور
تسمه ای
14 برنامه

تماس بگیرید

2022
آلمان
8 کیلو گرم
1400 دور
تسمه ای
12 برنامه

تماس بگیرید

2022
آلمان
8 کیلو گرم
1400 دور
تسمه ای
14 برنامه

تماس بگیرید

2022
آلمان
8 کیلو گرم
1600 دور
تسمه ای
14 برنامه

تماس بگیرید

2020
آلمان
8 کیلو گرم
1400 دور
تسمه ای
14 برنامه

تماس بگیرید

2020
آلمان
8 کیلو گرم
1600 دور
تسمه ای
12 برنامه

تماس بگیرید

2021
آلمان
8 کیلو گرم
1600 دور
تسمه ای
14 برنامه

تماس بگیرید

در حال نمایش 9 نتیجه