ماشین لباسشویی درب از جلو هیتاچی

34241435 - 087

دفتر فروش

در حال نمایش 9 نتیجه

لباسشویی هیتاچی BD-W90WV
2020
ژاپن
9 کیلو گرم
1200 دور
تسمه ای
12 برنامه

تماس بگیرید

2022
ژاپن
9 کیلو گرم
1400 دور
تسمه ای
14 برنامه

تماس بگیرید

2020
ژاپن
8 کیلو گرم
1200 دور
تسمه ای
12 برنامه

تماس بگیرید

2020
ژاپن
7 کیلو گرم
1200 دور
تسمه ای
14 برنامه

تماس بگیرید

2020
ژاپن
7 کیلو گرم
1400 دور
تسمه ای
14 برنامه

تماس بگیرید

2020
ژاپن
8 کیلو گرم
1600 دور
تسمه ای
12 برنامه

تماس بگیرید

2020
ژاپن
8 کیلو گرم
1400 دور
تسمه ای
12 برنامه

تماس بگیرید

2020
ژاپن
9 کیلو گرم
1200 دور
تسمه ای
12 برنامه

تماس بگیرید

2021
ژاپن
8 کیلو گرم
1200 دور
تسمه ای
12 برنامه

تماس بگیرید

در حال نمایش 9 نتیجه