ماشین لباسشویی درب از بالا هیتاچی

34241435 - 087

دفتر فروش

در حال نمایش 4 نتیجه

-SF-P240XWV-دبی-کوچولو-1.jpg
2021
ژاپن
24 کیلو گرم
700 دور
تسمه ای
12 برنامه

تماس بگیرید

2022
ژاپن
16 کیلو گرم
800 دور
تسمه ای
14 برنامه

تماس بگیرید

2022
ژاپن
12 کیلو گرم
800 دور
تسمه ای
14 برنامه

تماس بگیرید

2020
ژاپن
14 کیلو گرم
1200 دور
تسمه ای
14 برنامه

تماس بگیرید

در حال نمایش 4 نتیجه