ماشین ظرفشویی سفید

34241435 - 087

دفتر فروش

نمایش 1–16 از 38 نتیجه

ماشین ظرفشویی بوش SMS6HMW28Q
2022
آلمان
13 نفره
7 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

31,600,000 تومان

2020
آلمان
13 نفره
7 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

26,700,000 تومان

2021
آلمان
14 نفره
7 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

46,200,000 تومان

2021
آلمان
14 نفره
9 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

42,100,000 تومان

2021
آلمان
13 نفره
7 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

34,300,000 تومان

2022
آلمان
14 نفره
8 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

28,000,000 تومان

2022
آلمان
14 نفره
8 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

57,400,000 تومان

2020
آلمان
14 نفره
8 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

42,600,000 تومان

2022
آلمان
14 نفره
8 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

51,700,000 تومان

2022
آلمان
14 نفره
8 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

62,000,000 تومان

2022
آلمان
13 نفره
8 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

36,700,000 تومان

2021
آلمان
13 نفره
7 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

39,000,000 تومان

2021
آلمان
14 نفره
6 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

32,200,000 تومان

2021
آلمان
14 نفره
7 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

39,700,000 تومان

2020
آلمان
14 نفره
7 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,000,000 تومان است.

2020
کره
14 نفره
5 برنامه
بخارشور ندارد
3 طبقه

39,000,000 تومان

نمایش 1–16 از 38 نتیجه