ماشین ظرفشویی دو سبد بوش

34241435 - 087

دفتر فروش

در حال نمایش 10 نتیجه

ماشین ظرفشویی بوش SMS4HBI01D
2021
آلمان
13 نفره
7 برنامه
بخارشور دارد
2 طبقه

38,000,000 تومان

2021
آلمان
13 نفره
7 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

39,000,000 تومان

2021
آلمان
13 نفره
8 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

38,200,000 تومان

2022
آلمان
12 نفره
5 برنامه
بخارشور ندارد
2 طبقه

تماس بگیرید

2022
آلمان
12 نفره
5 برنامه
بخارشور دارد
2 طبقه

تماس بگیرید

2022
آلمان
12 نفره
8 برنامه
بخارشور دارد
2 طبقه

تماس بگیرید

2022
آلمان
12 نفره
6 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

تماس بگیرید

2022
آلمان
13 نفره
6 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

تماس بگیرید

2022
آلمان
13 نفره
6 برنامه
بخارشور ندارد
3 طبقه

تماس بگیرید

2022
آلمان
13 نفره
5 برنامه
بخارشور ندارد
3 طبقه

تماس بگیرید

در حال نمایش 10 نتیجه