ماشین ظرفشویی بوش سری 6

34241435 - 087

دفتر فروش

نمایش 1–16 از 23 نتیجه

ماشین ظرفشویی بوش SMS6HMI28Q
2022
آلمان
13 نفره
7 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

36,000,000 تومان

2022
آلمان
13 نفره
7 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

31,600,000 تومان

2021
آلمان
14 نفره
7 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

46,200,000 تومان

2021
آلمان
14 نفره
9 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

42,100,000 تومان

2020
آلمان
14 نفره
8 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

42,600,000 تومان

2022
آلمان
14 نفره
8 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

51,700,000 تومان

2021
آلمان
14 نفره
7 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

39,300,000 تومان

2021
آلمان
14 نفره
7 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

39,700,000 تومان

2021
آلمان
14 نفره
9 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

قیمت اصلی 51,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 51,300,000 تومان است.

2020
آلمان
13 نفره
7 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

38,200,000 تومان

2022
آلمان
14 نفره
8 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

تماس بگیرید

2022
آلمان
14 نفره
8 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

تماس بگیرید

2022
آلمان
14 نفره
8 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

تماس بگیرید

2022
آلمان
14 نفره
8 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

تماس بگیرید

2022
آلمان
14 نفره
8 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

تماس بگیرید

2022
آلمان
14 نفره
8 برنامه
بخارشور دارد
3 طبقه

تماس بگیرید

نمایش 1–16 از 23 نتیجه