لیست قیمت جدیدترین و بهترین تلویزیون های ال جی، سونی و سامسونگ 2023 - 2022

لیست قیمت تلویزیون بر اساس برند

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 32LM550B 7,100,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 50UP7600 17,700,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 70NANO75 42,500,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 75NANO86 67,000,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 65UP7500 24,200,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 86NANO79 96,000,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 32LP500B 6,870,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 75UQ9000 45,700,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 75UP7800 42,160,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 82UP8050 62,900,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 75NANO75 44,000,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 65UP7750 31,500,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 55NANO82 22,290,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 75UP7750 47,300,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 55NANO96 36,300,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 88Z‌2 111,310,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 65CS 65,080,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 50NANO86 23,000,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 75NANO88 62,500,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 43NANO79 15,090,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 75NANO96 79,000,000 تومان
22 تلویزیون ال جی 55CS 44,880,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 50UQ9000 20,590,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 75NANO95 76,500,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سونی 55X85K 35,000,000 تومان
2 تلویزیون سونی 83A90J 284,000,000 تومان
3 تلویزیون سونی 77A80J 135,000,000 تومان
4 تلویزیون سونی 55X75K 24,600,000 تومان
5 تلویزیون سونی 65A90K 60,170,000 تومان
6 تلویزیون سونی 55A90K 49,210,000 تومان
7 تلویزیون سونی 50X75K 22,900,000 تومان
8 تلویزیون سونی 43X75K 21,300,000 تومان
9 تلویزیون سونی 65X80K 42,200,000 تومان
10 تلویزیون سونی 75X80K 61,200,000 تومان
11 تلویزیون سونی 50X80K 27,300,000 تومان
12 تلویزیون سونی 43X80K 22,420,000 تومان
13 تلویزیون سونی 65A95K 130,000,000 تومان
14 تلویزیون سونی 55A95K 69,040,000 تومان
15 تلویزیون سونی 65X95K 96,000,000 تومان
16 تلویزیون سونی 75X95K 154,000,000 تومان
17 تلویزیون سونی 85X95K 226,000,000 تومان
18 تلویزیون سونی 75Z9K 150,780,000 تومان
19 تلویزیون سونی 85Z9K 355,010,000 تومان
20 تلویزیون سونی 65X85K 47,900,000 تومان
21 تلویزیون سونی 75X85K 70,400,000 تومان
22 تلویزیون سونی 85X85K 114,000,000 تومان
23 تلویزیون سونی 50X85K 33,500,000 تومان
24 تلویزیون سونی 43X85K 20,250,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 75AU7100 35,400,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 75BU8572 52,830,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 65BU8572 30,750,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 43BU8572 16,690,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 50BU8572 16,980,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 55QN85B 47,500,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 70BU8072 42,610,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 85BU8072 84,000,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 55BU8572 20,770,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 50BU8072 17,780,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 43BU8072 15,790,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 60BU8072 26,100,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 75BU8072 51,000,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 55BU8072 19,490,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 65BU8072 31,260,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 75AU7000 44,000,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 65QN700A 71,700,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 55Q700T 42,900,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 43LS05T 67,000,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 43AU7700 15,090,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 50AU7700 16,320,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 75AU7700 47,220,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 65AU7700 27,510,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 55AU7700 18,600,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون شیائومی 50Q2 17,300,000 تومان
2 تلویزیون شیائومی 43F2 15,220,000 تومان
3 تلویزیون شیائومی 55A2 21,060,000 تومان
4 تلویزیون شیائومی 43P1 13,440,000 تومان
5 مانیتور شیائومی Mi 2K Gaming Monitor 27 15,100,000 تومان
6 مانیتور شیائومی Mi Desktop Monitor 27 8,200,000 تومان
7 تلویزیون هایسنس 75A62HS 41,580,000 تومان
8 تلویزیون شیائومی 32P1 8,950,000 تومان
9 تلویزیون شیائومی 65P1E 28,100,000 تومان
10 تلویزیون شیائومی 43A2 13,950,000 تومان
11 تلویزیون شیائومی 58A2 19,540,000 تومان
12 تلویزیون شیائومی 32A2 8,960,000 تومان
13 تلویزیون شیائومی 50A2 16,180,000 تومان
14 تلویزیون شیائومی 55F2 20,250,000 تومان
15 تلویزیون شیائومی 50F2 18,570,000 تومان
16 تلویزیون شیائومی 434A 11,280,000 تومان
17 تلویزیون شیائومی 404A 9,890,000 تومان
18 تلویزیون شیائومی 55Q1E 23,500,000 تومان
19 تلویزیون شیائومی 75Q1 55,000,000 تومان
20 تلویزیون شیائومی 55p1 18,900,000 تومان
21 تلویزیون شیائومی L55M5-5ARU 18,670,000 تومان
22 تلویزیون شیائومی 43LM5-5ARU 12,200,000 تومان
23 تلویزیون شیائومی L55M5-5ASP 16,300,000 تومان
24 تلویزیون شیائومی L65M5-5ASP 26,300,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون شارپ 32BG1X 8,030,000 تومان
2 تلویزیون شارپ 70CK3X 41,900,000 تومان
3 تلویزیون شارپ 60CK1X 23,640,000 تومان
4 تلویزیون شارپ 65DL6MX 31,160,000 تومان
5 تلویزیون شارپ 55DL6MX 19,600,000 تومان
6 تلویزیون شارپ مدل 50DL6MX 16,180,000 تومان
7 تلویزیون شارپ 65bj5e 29,970,000 تومان
8 تلویزیون شارپ 70BK1X 41,230,000 تومان
9 تلویزیون شارپ 60BK1X 24,760,000 تومان
10 تلویزیون شارپ 60AH1X 20,140,000 تومان
11 تلویزیون شارپ 32BD1X 6,970,000 تومان
12 تلویزیون شارپ 60UA6800 32,500,000 تومان
13 تلویزیون شارپ 70AX1X – 8K 76,980,000 تومان
14 تلویزیون شارپ 70AH1X 34,410,000 تومان
15 تلویزیون شارپ 65cug8052 35,030,000 تومان
16 تلویزیون شارپ 55UI7752 18,840,000 تومان
17 تلویزیون شارپ 55le570X 14,490,000 تومان
18 تلویزیون شارپ 55bj5e 19,230,000 تومان
19 تلویزیون شارپ 50UA6800 17,160,000 تومان
20 تلویزیون شارپ 50BK1X 16,540,000 تومان
21 تلویزیون شارپ 50AH1X 15,270,000 تومان
22 تلویزیون شارپ 42BD1X 8,550,000 تومان
23 تلویزیون شارپ 50AE1X 14,790,000 تومان
24 تلویزیون شارپ 45UA6500X 12,850,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون فیلیپس 65OLED907 68,620,000 تومان
2 تلویزیون فیلیپس 55OLED907 61,450,000 تومان
3 تلویزیون فیلیپس 43PUS7406 14,370,000 تومان
4 تلویزیون فیلیپس 50PUS7406 28,190,000 تومان
5 تلویزیون فیلیپس 75PML9506 67,000,000 تومان
6 تلویزیون فیلیپس 58PUS8556 37,100,000 تومان
7 تلویزیون فیلیپس 75PUS8556 76,260,000 تومان
8 تلویزیون فیلیپس 70PUS8556 65,440,000 تومان
9 تلویزیون فیلیپس 55PUS7406 26,500,000 تومان
10 تلویزیون فیلیپس 65PUS7406 43,810,000 تومان
11 تلویزیون فیلیپس 50PUS8556 29,820,000 تومان
12 تلویزیون فیلیپس 43PUS8556 16,180,000 تومان
13 تلویزیون فیلیپس 65PUS8556 51,000,000 تومان
14 تلویزیون فیلیپس 43PUS7906 14,600,000 تومان
15 تلویزیون فیلیپس 70PUS7906 47,170,000 تومان
16 تلویزیون فیلیپس 65OLED856 61,900,000 تومان
17 تلویزیون فیلیپس 55OLED856 55,830,000 تومان
18 تلویزیون فیلیپس 50PUS7906 24,800,000 تومان
19 تلویزیون فیلیپس 55PUS7906 25,000,000 تومان
20 تلویزیون فیلیپس 65PUS7906 38,000,000 تومان
21 تلویزیون فیلیپس 55OLED706 50,200,000 تومان
22 تلویزیون فیلیپس 65OLED706 50,500,000 تومان
23 تلویزیون فیلیپس 65PML9506 72,000,000 تومان
24 تلویزیون فیلیپس 65PUT6654 26,960,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50C350 14,750,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55C350 21,810,000 تومان
3 تلویزیون توشیبا 65C350 32,840,000 تومان
4 تلویزیون توشیبا 65Z770 41,480,000 تومان
5 تلویزیون توشیبا 75U7880EE 52,650,000 تومان
6 تلویزیون توشیبا 58U7880VE 20,000,000 تومان
7 تلویزیون توشیبا 50U5965 14,650,000 تومان
8 تلویزیون توشیبا 50U5965EE 14,650,000 تومان
9 تلویزیون توشیبا 65U7880 26,280,000 تومان
10 تلویزیون توشیبا 55U7880 17,150,000 تومان
11 تلویزیون توشیبا 40L3850 8,550,000 تومان
12 تلویزیون توشیبا 50U7880 15,520,000 تومان
13 تلویزیون توشیبا 75U7950EE 48,870,000 تومان
14 تلویزیون توشیبا 43L5995EE 10,980,000 تومان
15 تلویزیون توشیبا 49L5995EE 14,130,000 تومان
16 تلویزیون توشیبا 65U9850 38,440,000 تومان
17 تلویزیون توشیبا 49L3850EE 11,280,000 تومان
18 تلویزیون توشیبا 65U7950EE 25,680,000 تومان
19 تلویزیون توشیبا 50U7950EE 16,180,000 تومان
20 تلویزیون توشیبا 55U7950EE 17,990,000 تومان
21 تلویزیون توشیبا 32L5995EE 5,990,000 تومان
22 تلویزیون توشیبا 55U7750 17,860,000 تومان
23 تلویزیون توشیبا 40L3850EE 8,550,000 تومان
24 تلویزیون توشیبا 55U9850 22,020,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون‌ هایسنس 55U7G 16,880,000 تومان
2 تلویزیون هایسنس 75A7HQ 34,000,000 تومان
3 تلویزیون هایسنس 50A7GQE 15,550,000 تومان
4 تلویزیون هایسنس 65A7GQE 34,000,000 تومان
5 تلویزیون هایسنس 65A7HQ 41,340,000 تومان
6 تلویزیون هایسنس 55A7HQ 18,720,000 تومان
7 تلویزیون هایسنس 32A6000F 5,650,000 تومان
8 تلویزیون هایسنس 40A6000F 8,780,000 تومان
9 تلویزیون هایسنس 65A61G 28,070,000 تومان
10 تلویزیون هایسنس 58A61G 16,200,000 تومان
11 تلویزیون هایسنس 70A61G 30,340,000 تومان
12 تلویزیون هایسنس 43A61G 10,800,000 تومان
13 تلویزیون هایسنس 50A61G 13,800,000 تومان
14 تلویزیون هایسنس 65U7GQ 31,000,000 تومان
15 تلویزیون هایسنس 32A3G 6,600,000 تومان
16 تلویزیون هایسنس 55A7200 19,500,000 تومان
17 تلویزیون هایسنس 43A7100F 10,220,000 تومان
18 تلویزیون هایسنس 75A7100F 37,090,000 تومان
19 تلویزیون هایسنس 58A7120FS 16,350,000 تومان
20 تلویزیون هایسنس 70A7120FS 28,980,000 تومان
21 تلویزیون هایسنس 75A7120FS 34,000,000 تومان
22 تلویزیون هایسنس 55B7206UW 16,180,000 تومان
23 تلویزیون هایسنس 43A5100 6,840,000 تومان
24 تلویزیون هایسنس 43B5100 6,590,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ایوولی 65EV250USA 21,420,000 تومان
2 تلویزیون ایوولی 55EV250US 15,540,000 تومان
3 تلویزیون ایوولی 65EV350US 21,910,000 تومان
4 تلویزیون ایوولی 55EV350US 15,930,000 تومان
5 تلویزیون ایوولی 65EV200US 20,790,000 تومان
6 تلویزیون ایوولی 58EV200US 19,740,000 تومان
7 تلویزیون ایوولی 55EV200US 14,930,000 تومان
8 تلویزیون ایوولی 43EV200US 8,880,000 تومان
9 تلویزیون ایوولی 32EV200US 6,940,000 تومان
10 تلویزیون ایوولی 50EV200US 14,460,000 تومان
11 تلویزیون ایوولی 75Ev600 47,410,000 تومان
12 تلویزیون ایوولی 50EV350US 15,090,000 تومان
13 تلویزیون ایوولی 50EV250US 14,630,000 تومان
14 تلویزیون ایوولی 43EV7100 9,310,000 تومان
15 تلویزیون ایوولی 32EV7100 6,210,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون پاناسونیک 65GX800 34,540,000 تومان
2 تلویزیون پاناسونیک 32GS655 7,410,000 تومان
3 تلویزیون پاناسونیک 43GS655 12,270,000 تومان
4 تلویزیون پاناسونیک 43H400 8,700,000 تومان
5 تلویزیون پاناسونیک 40H400 8,760,000 تومان
6 تلویزیون پاناسونیک 43GX655 9,580,000 تومان
7 تلویزیون پاناسونیک 32H400 6,880,000 تومان
8 تلویزیون پاناسونیک 75JX660 39,500,000 تومان
9 تلویزیون پاناسونیک 55JX850 21,000,000 تومان
10 تلویزیون پاناسونیک 50HX650 14,100,000 تومان
11 تلویزیون پاناسونیک 65JX850 28,500,000 تومان
12 تلویزیون پاناسونیک 55GX706 18,270,000 تومان
13 تلویزیون پاناسونیک 55GX800 28,070,000 تومان
14 تلویزیون پاناسونیک 65HX750 25,500,000 تومان
15 تلویزیون پاناسونیک 55HX750 18,800,000 تومان
16 تلویزیون پاناسونیک 65GX655 27,270,000 تومان
17 تلویزیون پاناسونیک 55GX655 19,930,000 تومان
18 تلویزیون پاناسونیک 65GX736 27,910,000 تومان
19 تلویزیون پاناسونیک 55GX736 19,570,000 تومان
20 تلویزیون پاناسونیک 49GX736 16,180,000 تومان
21 تلویزیون پاناسونیک 43GX736 10,740,000 تومان
22 تلویزیون پاناسونیک 65GX706 26,540,000 تومان
23 تلویزیون پاناسونیک 55GX706 18,270,000 تومان
24 تلویزیون پاناسونیک 49GX706 14,550,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون یونیوا 65T2S2 17,150,000 تومان
2 تلویزیون یونیوا 55T2S2 14,520,000 تومان
3 تلویزیون یونیوا 50T2S2 11,000,000 تومان
4 تلویزیون یونیوا 43T2S2 6,960,000 تومان
5 تلویزیون یونیوا 32T2S2 6,030,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون شینون 43G6S 7,660,000 تومان
2 تلویزیون شینون 50G6S 10,660,000 تومان
3 تلویزیون شینون 65G7S 18,370,000 تومان
4 تلویزیون شینون ‌55G7S 13,620,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس اینچ

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 32LM550B 7,100,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 43BU8572 16,690,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 32LP500B 6,870,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 43BU8072 15,790,000 تومان
5 تلویزیون پاناسونیک 32GS655 7,410,000 تومان
6 تلویزیون پاناسونیک 43GS655 12,270,000 تومان
7 تلویزیون پاناسونیک 43H400 8,700,000 تومان
8 تلویزیون پاناسونیک 40H400 8,760,000 تومان
9 تلویزیون پاناسونیک 43GX655 9,580,000 تومان
10 تلویزیون پاناسونیک 32H400 6,880,000 تومان
11 تلویزیون شیائومی 43F2 15,220,000 تومان
12 تلویزیون شیائومی 43P1 13,440,000 تومان
13 مانیتور شیائومی Mi 2K Gaming Monitor 27 15,100,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 43LS05T 67,000,000 تومان
15 مانیتور شیائومی Mi Desktop Monitor 27 8,200,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 43AU7700 15,090,000 تومان
17 تلویزیون شیائومی 32P1 8,950,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 43NANO79 15,090,000 تومان
19 تلویزیون فیلیپس 43PUS7406 14,370,000 تومان
20 تلویزیون فیلیپس 43PUS8556 16,180,000 تومان
21 تلویزیون هایسنس 32A6000F 5,650,000 تومان
22 تلویزیون هایسنس 40A6000F 8,780,000 تومان
23 تلویزیون فیلیپس 43PUS7906 14,600,000 تومان
24 تلویزیون هایسنس 43A61G 10,800,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سونی 55X85K 35,000,000 تومان
2 تلویزیون شیائومی 50Q2 17,300,000 تومان
3 تلویزیون فیلیپس 55OLED907 61,450,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 50UP7600 17,700,000 تومان
5 تلویزیون‌ هایسنس 55U7G 16,880,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 50BU8572 16,980,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 55QN85B 47,500,000 تومان
8 تلویزیون توشیبا 50C350 14,750,000 تومان
9 تلویزیون توشیبا 55C350 21,810,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 55BU8572 20,770,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 50BU8072 17,780,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 60BU8072 26,100,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 55BU8072 19,490,000 تومان
14 تلویزیون شیائومی 55A2 21,060,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 55NANO82 22,290,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 55Q700T 42,900,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 55NANO96 36,300,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 50AU7700 16,320,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 55AU7700 18,600,000 تومان
20 تلویزیون هایسنس 50A7GQE 15,550,000 تومان
21 تلویزیون سونی 55X75K 24,600,000 تومان
22 تلویزیون ال جی 50NANO86 23,000,000 تومان
23 تلویزیون هایسنس 55A7HQ 18,720,000 تومان
24 تلویزیون فیلیپس 50PUS7406 28,190,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون فیلیپس 65OLED907 68,620,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 70NANO75 42,500,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 75NANO86 67,000,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 75AU7100 35,400,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 65UP7500 24,200,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 86NANO79 96,000,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 75BU8572 52,830,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 65BU8572 30,750,000 تومان
9 تلویزیون توشیبا 65C350 32,840,000 تومان
10 تلویزیون توشیبا 65Z770 41,480,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 70BU8072 42,610,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 85BU8072 84,000,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 75BU8072 51,000,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 65BU8072 31,260,000 تومان
15 تلویزیون پاناسونیک 65GX800 34,540,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 75UQ9000 45,700,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 75UP7800 42,160,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 82UP8050 62,900,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 75NANO75 44,000,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 65UP7750 31,500,000 تومان
21 تلویزیون سونی 77A80J 135,000,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 75AU7000 44,000,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 65QN700A 71,700,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 75UP7750 47,300,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس کیفیت تصویر

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سونی 55X85K 35,000,000 تومان
2 تلویزیون شیائومی 50Q2 17,300,000 تومان
3 تلویزیون فیلیپس 65OLED907 68,620,000 تومان
4 تلویزیون فیلیپس 55OLED907 61,450,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 50UP7600 17,700,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 70NANO75 42,500,000 تومان
7 تلویزیون‌ هایسنس 55U7G 16,880,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 75NANO86 67,000,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 75AU7100 35,400,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 65UP7500 24,200,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 86NANO79 96,000,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 75BU8572 52,830,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 65BU8572 30,750,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 43BU8572 16,690,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 50BU8572 16,980,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 55QN85B 47,500,000 تومان
17 تلویزیون توشیبا 50C350 14,750,000 تومان
18 تلویزیون توشیبا 55C350 21,810,000 تومان
19 تلویزیون توشیبا 65C350 32,840,000 تومان
20 تلویزیون توشیبا 65Z770 41,480,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 70BU8072 42,610,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 85BU8072 84,000,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 55BU8572 20,770,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 50BU8072 17,780,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 65QN700A 71,700,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 55NANO96 36,300,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 88Z‌2 111,310,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 75NANO95 76,500,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 65QN700B 94,000,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 55QN700B 46,210,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 85QN900B 277,180,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 75QN900B 204,840,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 65QN900B 102,090,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 85QN800B 237,880,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 75QN800B 150,000,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 65QN800B 81,060,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 75QN700B 142,350,000 تومان
14 تلویزیون سونی 75Z9K 150,780,000 تومان
15 تلویزیون سونی 85Z9K 355,010,000 تومان
16 تلویزیون شارپ 70AX1X – 8K 76,980,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 75Q950TS 125,930,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 75Q900T 118,610,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 65Q900T 85,410,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 55Q900T 56,420,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 85Q800T 154,360,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 82Q800T 118,280,000 تومان
23 تلویزیون اولد ال جی 88ZXPUA 149,880,000 تومان
24 تلویزیون اولد ال جی 77ZXPUA 117,930,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون پاناسونیک 43GS655 12,270,000 تومان
2 تلویزیون پاناسونیک 43H400 8,700,000 تومان
3 تلویزیون پاناسونیک 40H400 8,760,000 تومان
4 تلویزیون پاناسونیک 32H400 6,880,000 تومان
5 مانیتور شیائومی Mi 2K Gaming Monitor 27 15,100,000 تومان
6 مانیتور شیائومی Mi Desktop Monitor 27 8,200,000 تومان
7 تلویزیون هایسنس 40A6000F 8,780,000 تومان
8 تلویزیون شیائومی 434A 11,280,000 تومان
9 تلویزیون شیائومی 404A 9,890,000 تومان
10 تلویزیون یونیوا 43T2S2 6,960,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 43LP5000 9,900,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 43LM6370 12,030,000 تومان
13 تلویزیون هایسنس 43A5100 6,840,000 تومان
14 تلویزیون هایسنس 43B5100 6,590,000 تومان
15 تلویزیون شینون 43G6S 7,660,000 تومان
16 تلویزیون شینون 50G6S 10,660,000 تومان
17 تلویزیون توشیبا 40L3850 8,550,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 43lv751 7,940,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 43T5300 12,000,000 تومان
20 تلویزیون توشیبا 49L5995EE 14,130,000 تومان
21 تلویزیون هایسنس 65b6100 22,420,000 تومان
22 تلویزیون هایسنس 58b6100 17,450,000 تومان
23 تلویزیون شارپ 32BD1X 6,970,000 تومان
24 تلویزیون توشیبا 49L3850EE 11,280,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 32LM550B 7,100,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 32LP500B 6,870,000 تومان
3 تلویزیون پاناسونیک 32GS655 7,410,000 تومان
4 تلویزیون شیائومی 32P1 8,950,000 تومان
5 تلویزیون هایسنس 32A6000F 5,650,000 تومان
6 تلویزیون شیائومی 32A2 8,960,000 تومان
7 تلویزیون هایسنس 32A3G 6,600,000 تومان
8 تلویزیون شارپ 32BG1X 8,030,000 تومان
9 تلویزیون یونیوا 32T2S2 6,030,000 تومان
10 تلویزیون شیائومی L32M5-5ASP 6,850,000 تومان
11 تلویزیون توشیبا 43L5995EE 10,980,000 تومان
12 تلویزیون توشیبا 32L5995EE 5,990,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 32m5003 6,130,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 32T5300 7,250,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 32N4000 5,850,000 تومان
16 تلویزیون پاناسونیک 32GS506M 6,100,000 تومان
17 تلویزیون پاناسونیک 32G333M 5,780,000 تومان
18 تلویزیون توشیبا 32S1750 5,350,000 تومان
19 تلویزیون هایسنس 32N50 5,540,000 تومان
20 تلویزیون هایسنس 32A50 5,580,000 تومان
21 تلویزیون سونی 32W600D 11,720,000 تومان
22 تلویزیون سونی 32R303E 6,840,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 28MT48 4,970,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 24MT48 4,410,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس تکنولوژی پنل

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون فیلیپس 65OLED907 68,620,000 تومان
2 تلویزیون فیلیپس 55OLED907 61,450,000 تومان
3 تلویزیون سونی 83A90J 284,000,000 تومان
4 تلویزیون سونی 77A80J 135,000,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 88Z‌2 111,310,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 65CS 65,080,000 تومان
7 تلویزیون سونی 65A90K 60,170,000 تومان
8 تلویزیون سونی 55A90K 49,210,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 55CS 44,880,000 تومان
10 تلویزیون فیلیپس 65OLED856 61,900,000 تومان
11 تلویزیون فیلیپس 55OLED856 55,830,000 تومان
12 تلویزیون فیلیپس 55OLED706 50,200,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 65G2 98,500,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 50UQ8000 19,000,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 55S95B 75,050,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 55C2 54,000,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 65S95B 66,030,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 83C2 260,000,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 42C2 37,000,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 77C2 135,500,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 65C2 76,000,000 تومان
22 تلویزیون سونی 65A95K 130,000,000 تومان
23 تلویزیون سونی 55A95K 69,040,000 تومان
24 تلویزیون سونی 65A75K 54,000,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 55Q700T 42,900,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 43LS05T 67,000,000 تومان
3 تلویزیون هایسنس 75A7HQ 34,000,000 تومان
4 تلویزیون هایسنس 50A7GQE 15,550,000 تومان
5 تلویزیون هایسنس 65A7GQE 34,000,000 تومان
6 تلویزیون هایسنس 65A7HQ 41,340,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 85Q65B 107,500,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 43Q65B 17,000,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 50Q65B 26,750,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 77G2 201,000,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 75Q80B 71,580,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 75Q65B 68,320,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 55Q65B 25,000,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 65QN700B 94,000,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 55QN700B 46,210,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 65QN95B 83,100,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 85QN85B 160,000,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 85QN90B 170,000,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 75QN90B 125,000,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 75QN85B 115,000,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 85QN900B 277,180,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 75QN900B 204,840,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 65QN900B 102,090,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 85QN800B 237,880,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون پاناسونیک 43GS655 12,270,000 تومان
2 تلویزیون پاناسونیک 43H400 8,700,000 تومان
3 تلویزیون پاناسونیک 40H400 8,760,000 تومان
4 تلویزیون پاناسونیک 32H400 6,880,000 تومان
5 مانیتور شیائومی Mi 2K Gaming Monitor 27 15,100,000 تومان
6 مانیتور شیائومی Mi Desktop Monitor 27 8,200,000 تومان
7 تلویزیون هایسنس 40A6000F 8,780,000 تومان
8 تلویزیون شیائومی 434A 11,280,000 تومان
9 تلویزیون شیائومی 404A 9,890,000 تومان
10 تلویزیون یونیوا 43T2S2 6,960,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 43LP5000 9,900,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 43LM6370 12,030,000 تومان
13 تلویزیون هایسنس 43A5100 6,840,000 تومان
14 تلویزیون هایسنس 43B5100 6,590,000 تومان
15 تلویزیون شینون 43G6S 7,660,000 تومان
16 تلویزیون شینون 50G6S 10,660,000 تومان
17 تلویزیون توشیبا 40L3850 8,550,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 43lv751 7,940,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 43T5300 12,000,000 تومان
20 تلویزیون توشیبا 49L5995EE 14,130,000 تومان
21 تلویزیون هایسنس 65b6100 22,420,000 تومان
22 تلویزیون هایسنس 58b6100 17,450,000 تومان
23 تلویزیون شارپ 32BD1X 6,970,000 تومان
24 تلویزیون توشیبا 49L3850EE 11,280,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 65QN700A 71,700,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 65QN85B 69,000,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 55QNED80 32,480,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 55QN95B 62,600,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 65QN90B 77,000,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 55QN95A 51,630,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 65QN95A 76,860,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 75QN95A 107,970,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 85QN95A 118,560,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس نوع صفحه نمایش

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سونی 55X85K 35,000,000 تومان
2 تلویزیون شیائومی 50Q2 17,300,000 تومان
3 تلویزیون فیلیپس 65OLED907 68,620,000 تومان
4 تلویزیون فیلیپس 55OLED907 61,450,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 32LM550B 7,100,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 50UP7600 17,700,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 70NANO75 42,500,000 تومان
8 تلویزیون‌ هایسنس 55U7G 16,880,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 75NANO86 67,000,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 75AU7100 35,400,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 65UP7500 24,200,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 86NANO79 96,000,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 75BU8572 52,830,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 65BU8572 30,750,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 43BU8572 16,690,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 50BU8572 16,980,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 55QN85B 47,500,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 32LP500B 6,870,000 تومان
19 تلویزیون توشیبا 50C350 14,750,000 تومان
20 تلویزیون توشیبا 55C350 21,810,000 تومان
21 تلویزیون توشیبا 65C350 32,840,000 تومان
22 تلویزیون توشیبا 65Z770 41,480,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 70BU8072 42,610,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 85BU8072 84,000,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 65TU8300 29,690,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 55RU7372U 17,340,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 55ks9500 20,140,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 55RU7300 17,910,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 49RU7300 15,150,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 65Q8CN 37,550,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 55Q8CN 28,940,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 65NU8500EE 25,180,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 65KU7350 22,280,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 65MU6500 22,080,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 55MU6500 14,700,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 65MU7350 23,730,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 55K6500 16,050,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 55M6500 15,030,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 49MU6500 13,570,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 49KU7350 14,550,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 49K6500 12,680,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 65NU7500 24,090,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 55NU7500 17,730,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 49NU7500 15,270,000 تومان

لیست قیمت بهترین سیستم صوتی های خانگی 2023 - 2022

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 سیستم صوتی پاناسونیک SC-MAX3500 17,000,000 تومان
2 سیستم صوتی حرفه ای ال جی XBOOM RM1 5,540,000 تومان
3 سینمای خانگی 1000وات سامسونگ مدل HT-J5550K 16,320,000 تومان
4 سینما خانگی سونی مدل HT-RT40 8,530,000 تومان
5 سینما خانگی 1000 وات سونی مدل E4100 13,560,000 تومان
6 سینمای خانگی 1200 وات بلوری سونی BDV-N9200 30,820,000 تومان
7 سینما خانگی 1000 وات ال جی مدل LHD657 10,080,000 تومان
8 سینما خانگی 1000 وات ال جی مدل LHD655 9,560,000 تومان
9 سینما خانگی 330 وات ال جی مدل LHD457 7,330,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 ساندبار فیلیپس TAB5105 3,500,000 تومان
2 ساندبار ال جی SN4 8,500,000 تومان
3 ساندبار سامسونگ HW-B450 8,000,000 تومان
4 ساندبار سامسونگ HW-B650 11,500,000 تومان
5 ساندبار سونی مدل HT-S100F 5,060,000 تومان
6 ساندبار سامسونگ مدل HW-N300 3,030,000 تومان
7 ساندبار ال جی مدل SL5Y 9,140,000 تومان
8 ساندبار سونی HT-X8500F 10,770,000 تومان
9 ساندبار 600 وات سونی مدل HT-RT3 8,250,000 تومان
10 ساندبار 300 وات سونی مدل HT-X9000F 17,100,000 تومان
11 ساندبار 300 وات ال جی مدل SJ3 5,850,000 تومان
12 ساندبار 340 وات سامسونگ مدل HW-N550 6,720,000 تومان
13 ساندبار 320 وات سامسونگ مدل HW-N450 6,220,000 تومان
14 ساندبار 260 وات منحنی سامسونگ مدل HW-M4501 7,140,000 تومان
15 ساندبار 200 وات سامسونگ مدل HW-M360 6,650,000 تومان
16 ساندبار 340 وات سامسونگ مدل HW-K551 7,240,000 تومان
17 ساندبار 120 وات سامسونگ مدل HW-H355 6,540,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 سیستم صوتی حرفه‌ای ال جی XBOOM RM2 4,070,000 تومان
2 سیستم صوتی حرفه‌ای ال جی XBOOM RN5 7,490,000 تومان
3 سیستم صوتی ال جی مدل XBOOM-RN7 7,990,000 تومان
4 سیستم صوتی حرفه‌ای ال جی XBOOM RN9 9,010,000 تومان
5 سیستم صوتی ال جی XBOOM ON5 10,700,000 تومان
6 سیستم صوتی ال جی XBOOM ON7 11,800,000 تومان
7 شیک سونی V73D 26,050,000 تومان
8 شیک ال جی XBOOM CK99 33,950,000 تومان
9 سیستم صوتی ال جی XBOOM CL65 10,800,000 تومان
10 سیستم صوتی ال جی CL87 14,850,000 تومان
11 سیستم صوتی سونی V43 17,230,000 تومان
12 سیستم صوتی سونی V83 26,780,000 تومان
13 سیستم صوتی 1000وات ال جی مدل OK55 9,890,000 تومان
14 سینما خانگی 1000وات ال جی LHD675 12,770,000 تومان
15 سیستم صوتی سونی مدل GTK-PG10 7,990,000 تومان
16 سیستم صوتی 1000 وات ال جی مدل OK75 10,650,000 تومان
17 سیستم صوتی 1800 وات ال جی مدل OK99 14,670,000 تومان
18 سیستم صوتی ال جی مدل OM4560 9,890,000 تومان
19 سیستم صوتی سونی مدل MHC-V72D 20,370,000 تومان
20 سیستم صوتی سونی مدل MHC-V42D 10,880,000 تومان
21 سیستم صوتی 2400 وات سونی مدل V90DW 36,310,000 تومان
22 سیستم صوتی 2400 وات سونی مدل SHAKE-X70D 44,940,000 تومان
23 سیستم صوتی 1800 وات سونی مدل SHAKE-X30D 31,220,000 تومان
24 سیستم صوتی 1200 وات سونی مدل شیک SHAKE-X10D 16,560,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون های ال جی ، سونی و سامسونگ 2023 – 2022 موجود در بازار بانه و گناوه

اگر قصد خرید تلویزیون دارید همواره باید این نکته را بدانید که قبل از اقدام به خرید تلویزیون بهتر است لیست قیمت تلویزیون‌های مختلف توسط برند‌ها را مقایسه کنید؛ نه تنها تلویزیون بلکه برای خرید لوازم خانگی نیز باید لیست قیمت لوازم خانگی را مشاهده کرده و به خوبی آنها را بررسی کنید.

در فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو این امکان برای شما فراهم شده است که بتوانید لیست قیمت تلویزیون 2023 – 2022 را مشاهده کنید. ما نه تنها لیست قیمت تلویزیون برند‌های مختلف را ارائه می‌دهیم بلکه به صورت جداگانه لیست قیمت بهترین تلویزیون‌های بازار را نیز برایتان ارائه داده ایم. با این راهکار به راحتی می‌توانید در کوتاهترین زمان ممکن با توجه به بودجه و هزینه ای که قرار است بپردازید بهترین تلویزیون را برای خودتان انتخاب و خریداری کنید.

  • چه تلویزیونی بخرم؟

یکی از مهمترین سوالاتی که معمولا از سوی کاربران مطرح می‌شود این است که تلویزیون مورد نظر آنها کدام است و بهترین تلویزیون چه ویژگی‌هایی دارد؟ پیش از اینکه بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم باید ابتدا به این حقیقت اشاره داشته باشیم که در خرید تلویزیون شما باید در وهله اول به نیازهای خودتان توجه داشته باشید. بهترین تلویزیون برای هر کسی متفاوت میباشد. شما می‌توانید با توجه به نیازی که دارید لیست قیمت تلویزیون را مشاهده کنید. ما لیست قیمت روز انواع تلویزیون ها را برایتان ارائه داده و خرید تلویزیون را برایتان آسانتر می‌کنیم.

با توجه به اینکه قیمت انواع تلویزیون روز به روز تغییر می‌کند تلاش کرده‌ایم که همواره قیمت‌های به روز را برایتان قرار دهیم. برای خرید تلویزیون باید به نیازها و بودجه خودتان توجه داشته باشید. معمولاً این دو ملاک می‌تواند قیمت بهترین تلویزیون مناسب شما را مشخص کند.

اگر قصد دارید به دنبال خرید تلویزیون گیمینگ باشید باید لیست قیمت تلویزیون گیمینگ را مشاهده کنید اما اگر میخواهید فقط از تلویزیون برای کارهای ساده و معمولی استفاده کنید مشاهده لیست قیمت تلویزیون هوشمند را به شما پیشنهاد می‌دهیم.

  • لیست قیمت تلویزیون بر اساس برند

امروزه برندهای مختلفی هستند که در زمینه تولید و عرضه لوازم خانگی فعالیت دارند. فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو این امکان را برایتان فراهم کرده است لیست قیمت تلویزیون بر اساس برند‌های مختلف را مشاهده کنید. شما می‌توانید بصورت جداگانه لیست قیمت تلویزیون ال جی، لیست قیمت تلویزیون سونی، لیست قیمت تلویزیون سامسونگ، لیست قیمت تلویزیون شیائومی و سایر برند‌ها را مشاهده کرده و با مقایسه آنها متناسب با میزان بودجه ای که می‌خواهید برای تلویزیون صرف کنید بهترین تلویزیون بازار را خریداری کنید.

 برند‌های متعددی هستند که در زمینه تولید تلویزیون فعالیت دارند اما برند‌های ال جی، سونی و سامسونگ از جمله شناخته شده ترین برند‌ها می‌باشند. تلویزیون‌های پاناسونیک نیز از آن دسته از تلویزیون‌ها هستند که در بازار طرفداران بسیار زیادی دارند.

 تلویزیون‌های سونی با توجه به اینکه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و در میان طرفداران شناخته شده می‌باشد شما می‌توانید لیست قیمت تلویزیون سونی را مشاهده کرده و بهترین تلویزیون متناسب با بودجه خود را انتخاب کنید. از سوی دیگر با توجه به اینکه تلویزیون‌های سونی کیفیت بالایی دارند معمولاً از قیمت بالاتری نیز در مقایسه با همان تلویزیون‌ها در برند ال جی و سامسونگ برخوردار هستند به همین دلیل پیش از خرید مشاهده لیست قیمت تلویزیون سامسونگ و لیست قیمت تلویزیون ال جی را به شما پیشنهاد می‌دهیم.

  • لیست قیمت تلویزیون بر اساس اینچ

بعد از اینکه برند مورد نظر خودتان را برای تلویزیون انتخاب کردید باید متناسب با متراژ خانه خودتان بهترین سایز را نیز انتخاب کنید. تلویزیون‌های سایز کوچک در سال‌های ۳۲ اینچ و ۴۲ اینچ هستند. همچنین با وجود تلویزیون‌های ۴۹ اینچ شما می‌توانید لیست قیمت تلویزیون‌های کوچک را مشاهده کنید و برای متراژ‌های کوچک و حتی آشپزخانه و اتاق خواب بهترین تلویزیون را خریداری کنید.

تلویزیون‌هایی که سایز صفحه نمایش ۴۹ اینچ و ۵۵ اینچ دارند در دسته تلویزیون‌های متوسط قرار می‌گیرند. با مشاهده لیست قیمت تلویزیون‌های ۵۵ اینچ، لیست قیمت تلویزیون 50 اینچ به راحتی می‌توانید متناسب با نیاز و بودجه خودتان بهترین تلویزیون را خریداری کنید.

 تلویزیون‌های ۶۵ اینچ ۷۵ اینچ و بالاتر در رده تلویزیون‌های با سایز صفحه نمایش بزرگ قرار می‌گیرد. در این سایز‌ها تلویزیون‌های ۶۵ اینچ در میان کاربران طرفداران بسیار زیادی دارد و ما به شما مشاهده لیست قیمت تلویزیون ۶۵ اینچ را به شما پیشنهاد می‌دهیم. همچنین لیست قیمت تلویزیون ۷۵ اینچ برای کسانی مناسب است که میخواهند تلویزیونهایی در ابعاد بزرگ برای محیط و سالن‌های بزرگ خریداری کنند.

 شما می‌توانید با مشاهده لیست قیمت تلویزیون ۸۵ اینچ به راحتی تلویزیونی خریداری کنید که به صورت همزمان برای انجام بازی‌ها و مشاهده فیلم‌های دسته جمعی استفاده نمایید.

سایر ملاک‌های خرید تلویزیون را نیز مورد توجه قرار دهید.

در خرید تلویزیون بعد از اینکه برند و اینچ مورد نظر خود را انتخاب کردید باید به فکر کیفیت تصویر تلویزیون باشید. کیفیت تصاویر تلویزیون به تلویزیون‌های ایتکا، فورکی و فول اچ دی و اچ دی تقسیم بندی می‌شود. شما می‌توانید با مشاهده لیست قیمت تلویزیون ۸k، لیست قیمت تلویزیون فورکا، لیست قیمت تلویزیون فول اچ دی و لیست قیمت تلویزیون اچ دی بهترین تلویزیون را متناسب با نیاز خودتان خریداری کنید. طبیعی است که هرچه کیفیت تصویر تلویزیون افزایش یابد قیمت نیز بیشتر می‌شود.

به پنل و صفحه نمایش تلویزیون توجه داشته باشید.

  • لیست قیمت تلویزیون OLED و QLED سال 2023 – 2022

 با توجه به اینکه تلویزیون‌ها توسط برندهای مختلف تولید شده اند از پنل و صفحه نمایش مجزایی نیز پشتیبانی می‌کنند. تلویزیون‌های اولد، تلویزیونهای کیولد و تلویزیون‌های ال ای دی از جمله محبوبترین تلویزیون‌ها در بازار محسوب می‌شوند. اگر قصد خرید تلویزیون اولد دارید لیست قیمت تلویزیون اولد ال جی و سونی را مشاهده کنید. همچنین لیست قیمت تلویزیون کیولد، لیست قیمت تلویزیون ال ای دی و تلویزیون کیوند در اختیار شما قرار گرفته است.

اگر قصد خرید تلویزیون صفحه تخت دارید لیست قیمت تلویزیون صفحه تخت را مشاهده کنید. تلویزیون‌های تخت با توجه به اینکه در میان کاربران محبوبیت بسیار زیادی دارند در سایزها و در قیمت‌های مختلف به بازار عرضه شده اند. با مشاهده لیست قیمت تلویزیون منحنی به راحتی می‌توانید در مورد خرید تلویزیون منحنی تصمیم بگیرید.

یکی از خلاقیت‌های فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو این است که لیست قیمت تلویزیون ۲۰۲۲ و لیست قیمت تلویزیون ۲۰۲3 در اختیار شما قرار گرفته است. هر ساله برندهای مختلف امکانات و قابلیت‌های بیشتری را برای تلویزیون‌های خودشان عرضه می‌کنند. شما میتوانید برای خرید تلویزیون و برای دریافت مشاوره بیشتر با مشاوران دبی کوچولو در واتساپ در ارتباط باشید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیستم صوتی 1200 وات سونی مدل شیک SHAKE-X10D”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *