لیست قیمت جدیدترین و بهترین تلویزیون های ال جی، سونی و سامسونگ 2023 - 2022

لیست قیمت تلویزیون بر اساس برند

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 42LX3 133,700,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 55UR7300 22,100,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 65C3 88,100,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 77C3 205,900,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 55LX1 102,000,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 50UR8000 19,500,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 55UR8000 25,500,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 60UP8000 31,800,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 70NANO75 49,000,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 43LM5500 13,600,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 75NANO75 60,400,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 75NANO79 61,000,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 43UP7500 16,600,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 65UP8150 34,700,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 65A1 65,800,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 75UP7750 50,500,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 75UP8100 50,100,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 50UP7750 19,500,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 65UP8000 35,700,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 75NANO88 76,200,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 75NANO97 96,500,000 تومان
22 تلویزیون ال جی 75NANO76 68,400,000 تومان
23 تلویزیون ال جی 50UQ9000 22,500,000 تومان
24 تلویزیون ال جی 86NANO75 111,900,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سونی 85X95L 296,700,000 تومان
2 تلویزیون سونی 55A80L 81,200,000 تومان
3 تلویزیون سونی 65A80L 104,900,000 تومان
4 تلویزیون سونی 77A80L 217,800,000 تومان
5 تلویزیون سونی 43X77L 20,200,000 تومان
6 تلویزیون سونی 50X77L 24,300,000 تومان
7 تلویزیون سونی 55X77L 28,000,000 تومان
8 تلویزیون سونی 65X77L 37,400,000 تومان
9 تلویزیون سونی 55X90K 46,800,000 تومان
10 تلویزیون سونی 85X90L 143,600,000 تومان
11 تلویزیون سونی 85X80L 112,100,000 تومان
12 تلویزیون سونی 75X80L 80,200,000 تومان
13 تلویزیون سونی 65X80L 51,800,000 تومان
14 تلویزیون سونی 65X80J 43,100,000 تومان
15 تلویزیون سونی 55X7500H 23,400,000 تومان
16 تلویزیون سونی 77A80J 232,700,000 تومان
17 تلویزیون سونی 85X85K 122,000,000 تومان
18 تلویزیون سونی 55X80J 31,900,000 تومان
19 تلویزیون سونی 65X85J 50,400,000 تومان
20 تلویزیون سونی 85X95K 234,100,000 تومان
21 تلویزیون سونی 83A90J 284,100,000 تومان
22 تلویزیون سونی 50X75K 23,100,000 تومان
23 تلویزیون سونی 65A80K 96,000,000 تومان
24 تلویزیون سونی 55A8H 54,100,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 65AU7200 31,300,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 75CU8500 62,400,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 75Q70C 81,200,000 تومان
4 مانیتور سامسونگ F24G35TFWM 9,500,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 65Q70C 51,500,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 50CU8000 19,400,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 50CU7000 16,700,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 75CU8000 56,900,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 75Q60C 65,400,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 85CU8000 83,200,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 43CU7000 16,800,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 55Q70C 35,900,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 75CU7000 49,500,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 65CU7000 33,600,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 65CU8000 36,300,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 55CU7000 22,400,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 65Q60C 43,300,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 55CU8000 24,600,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 55Q60C 30,700,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 65QN800C 153,500,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 55Q80B 39,700,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 65Q70B 48,800,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 65Q90T 61,500,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 55QN85B 48,400,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون شیائومی 65Q2 33,700,000 تومان
2 تلویزیون شیائومی 55Q2 24,300,000 تومان
3 تلویزیون شیائومی 32A2 10,200,000 تومان
4 تلویزیون شیائومی 43A2 16,600,000 تومان
5 تلویزیون شیائومی 50A2 20,100,000 تومان
6 تلویزیون شیائومی 43P1 16,500,000 تومان
7 تلویزیون شیائومی L43M5-5ASP 17,900,000 تومان
8 تلویزیون شیائومی L65M5-5ASP 26,800,000 تومان
9 مانیتور شیائومی Mi 23.8 Desktop Monitor 1C 6,600,000 تومان
10 تلویزیون شیائومی L32M5-5ASP 9,900,000 تومان
11 تلویزیون شیائومی 32P1 11,000,000 تومان
12 مانیتور شیائومی Mi Desktop Monitor 27 8,100,000 تومان
13 مانیتور شیائومی Mi 2K Gaming Monitor 27 17,500,000 تومان
14 تلویزیون شیائومی 86MAX 80,700,000 تومان
15 تلویزیون شیائومی 65P1E 27,900,000 تومان
16 تلویزیون شیائومی 75Q1 65,300,000 تومان
17 تلویزیون شیائومی 50P1 19,000,000 تومان
18 تلویزیون شیائومی 55P1 20,200,000 تومان
19 تلویزیون شیائومی 55A2 21,300,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون شارپ 32BG1X 8,800,000 تومان
2 تلویزیون شارپ 70CK3X 31,800,000 تومان
3 تلویزیون شارپ 60CK1X 29,500,000 تومان
4 تلویزیون شارپ 65DL6MX 32,800,000 تومان
5 تلویزیون شارپ 55DL6MX 24,800,000 تومان
6 تلویزیون شارپ مدل 50DL6MX 24,800,000 تومان
7 تلویزیون شارپ 65bj5e 27,500,000 تومان
8 تلویزیون شارپ 70BK1X 28,000,000 تومان
9 تلویزیون شارپ 60BK1X 20,500,000 تومان
10 تلویزیون شارپ 60AH1X 21,000,000 تومان
11 تلویزیون شارپ 32BD1X 7,800,000 تومان
12 تلویزیون شارپ 60UA6800 26,000,000 تومان
13 تلویزیون شارپ 70AX1X – 8K 65,000,000 تومان
14 تلویزیون شارپ 70AH1X 33,000,000 تومان
15 تلویزیون شارپ 65cug8052 27,000,000 تومان
16 تلویزیون شارپ 55UI7752 18,000,000 تومان
17 تلویزیون شارپ 55le570X 16,300,000 تومان
18 تلویزیون شارپ 55bj5e 16,000,000 تومان
19 تلویزیون شارپ 50UA6800 17,700,000 تومان
20 تلویزیون شارپ 50BK1X 15,900,000 تومان
21 تلویزیون شارپ 50AH1X 15,500,000 تومان
22 تلویزیون شارپ 42BD1X 12,800,000 تومان
23 تلویزیون شارپ 50AE1X 15,200,000 تومان
24 تلویزیون شارپ 45UA6500X 14,800,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون فیلیپس 70PUS7505 47,700,000 تومان
2 تلویزیون فیلیپس 55PUS9435 38,400,000 تومان
3 تلویزیون فیلیپس 65PUS8556 50,500,000 تومان
4 تلویزیون فیلیپس 55PUS7406 26,200,000 تومان
5 تلویزیون فیلیپس 65PUS7906 37,600,000 تومان
6 تلویزیون فیلیپس 58PUS8556 45,400,000 تومان
7 تلویزیون فیلیپس 50PUS7906 29,300,000 تومان
8 تلویزیون فیلیپس 55OLED706 60,800,000 تومان
9 تلویزیون فیلیپس 55put7374 36,800,000 تومان
10 تلویزیون فیلیپس 55PUT8215 39,500,000 تومان
11 تلویزیون فیلیپس 50PUT6604 20,500,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون توشیبا 50C350 19,000,000 تومان
2 تلویزیون توشیبا 55C350 25,000,000 تومان
3 تلویزیون توشیبا 65C350 36,000,000 تومان
4 تلویزیون توشیبا 55Z770 36,000,000 تومان
5 تلویزیون توشیبا 65Z770 48,500,000 تومان
6 تلویزیون توشیبا 50U5965 21,400,000 تومان
7 تلویزیون توشیبا 50U5965EE 21,500,000 تومان
8 تلویزیون توشیبا 75U7950EE 47,000,000 تومان
9 تلویزیون توشیبا 65U7950EE 37,500,000 تومان
10 تلویزیون توشیبا 55U7950EE 26,000,000 تومان
11 تلویزیون توشیبا 43S2850 10,500,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون هایسنس 55A6100 16,900,000 تومان
2 تلویزیون هایسنس 50A61G 15,000,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
محصولی یافت نشد!

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون پاناسونیک 75LX700 40,600,000 تومان
2 تلویزیون پاناسونیک 50LX700 17,000,000 تومان
3 تلویزیون پاناسونیک 55LX800 24,100,000 تومان
4 تلویزیون پاناسونیک 55LX700 21,400,000 تومان
5 تلویزیون پاناسونیک 65LX800 32,200,000 تومان
6 تلویزیون پاناسونیک 65LX700 27,700,000 تومان
7 تلویزیون پاناسونیک 75LX800 46,500,000 تومان
8 تلویزیون پاناسونیک 50HX650 17,300,000 تومان
9 تلویزیون پاناسونیک 65HX750 26,700,000 تومان
10 تلویزیون پاناسونیک 55HX750 20,400,000 تومان
11 تلویزیون پاناسونیک 75JX660 45,000,000 تومان
12 تلویزیون پاناسونیک 55JX850 25,900,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
محصولی یافت نشد!

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
محصولی یافت نشد!

لیست قیمت تلویزیون بر اساس اینچ

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 42LX3 133,700,000 تومان
2 تلویزیون سونی 43X77L 20,200,000 تومان
3 مانیتور سامسونگ F24G35TFWM 9,500,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 43CU7000 16,800,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 43BU8000 17,700,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 43LM5500 13,600,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 43UP7500 16,600,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 43UP8150 17,100,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 32LP500B 7,700,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 43UP7750 16,600,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 43UP7550 16,100,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 43UQ8000 17,400,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 43NANO79 17,300,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 43UQ8100 17,400,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 43UQ7500 14,700,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 40T5300 11,200,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 43LS05T 67,000,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 43T5300 12,600,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 32T5300 8,900,000 تومان
20 تلویزیون شیائومی 32A2 10,200,000 تومان
21 تلویزیون شیائومی 43A2 16,600,000 تومان
22 تلویزیون شیائومی 43P1 16,500,000 تومان
23 تلویزیون شیائومی L43M5-5ASP 17,900,000 تومان
24 مانیتور شیائومی Mi 23.8 Desktop Monitor 1C 6,600,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 55UR7300 22,100,000 تومان
2 تلویزیون سونی 55A80L 81,200,000 تومان
3 تلویزیون سونی 50X77L 24,300,000 تومان
4 تلویزیون سونی 55X77L 28,000,000 تومان
5 تلویزیون سونی 55X90K 46,800,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 55LX1 102,000,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 50UR8000 19,500,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 55UR8000 25,500,000 تومان
9 تلویزیون پاناسونیک 50LX700 17,000,000 تومان
10 تلویزیون پاناسونیک 55LX800 24,100,000 تومان
11 تلویزیون پاناسونیک 55LX700 21,400,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 50CU8000 19,400,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 50CU7000 16,700,000 تومان
14 تلویزیون سامسونگ 55Q70C 35,900,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 55CU7000 22,400,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 55CU8000 24,600,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 55Q60C 30,700,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 55Q80B 39,700,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 55QN85B 48,400,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 50AU8000 18,700,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 55Q70A 32,900,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 55AU9000 25,800,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 55BU8500 23,700,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 55BU8000 22,200,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 65C3 88,100,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 77C3 205,900,000 تومان
3 تلویزیون سونی 85X95L 296,700,000 تومان
4 تلویزیون سونی 65A80L 104,900,000 تومان
5 تلویزیون سونی 77A80L 217,800,000 تومان
6 تلویزیون سونی 65X77L 37,400,000 تومان
7 تلویزیون سونی 85X90L 143,600,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 65AU7200 31,300,000 تومان
9 تلویزیون سونی 85X80L 112,100,000 تومان
10 تلویزیون سونی 75X80L 80,200,000 تومان
11 تلویزیون سونی 65X80L 51,800,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 75CU8500 62,400,000 تومان
13 تلویزیون پاناسونیک 75LX700 40,600,000 تومان
14 تلویزیون پاناسونیک 65LX800 32,200,000 تومان
15 تلویزیون پاناسونیک 65LX700 27,700,000 تومان
16 تلویزیون پاناسونیک 75LX800 46,500,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 75Q70C 81,200,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 65Q70C 51,500,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 75CU8000 56,900,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 75Q60C 65,400,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 85CU8000 83,200,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 75CU7000 49,500,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 65CU7000 33,600,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 65CU8000 36,300,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس کیفیت تصویر

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 42LX3 133,700,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 55UR7300 22,100,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 65C3 88,100,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 77C3 205,900,000 تومان
5 تلویزیون سونی 85X95L 296,700,000 تومان
6 تلویزیون سونی 55A80L 81,200,000 تومان
7 تلویزیون سونی 65A80L 104,900,000 تومان
8 تلویزیون سونی 77A80L 217,800,000 تومان
9 تلویزیون سونی 43X77L 20,200,000 تومان
10 تلویزیون سونی 50X77L 24,300,000 تومان
11 تلویزیون سونی 55X77L 28,000,000 تومان
12 تلویزیون سونی 65X77L 37,400,000 تومان
13 تلویزیون سونی 55X90K 46,800,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 55LX1 102,000,000 تومان
15 تلویزیون سونی 85X90L 143,600,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 65AU7200 31,300,000 تومان
17 تلویزیون سونی 85X80L 112,100,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 50UR8000 19,500,000 تومان
19 تلویزیون سونی 75X80L 80,200,000 تومان
20 تلویزیون سونی 65X80L 51,800,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 55UR8000 25,500,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 75CU8500 62,400,000 تومان
23 تلویزیون پاناسونیک 75LX700 40,600,000 تومان
24 تلویزیون پاناسونیک 50LX700 17,000,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 65QN800C 153,500,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 75NANO97 96,500,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 75NANO95 83,200,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 75QNED96 128,700,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 65NANO96 61,900,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 75QNED99 153,500,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 75QN800B 195,000,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 65QN700B 70,800,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 65QN800B 118,800,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 55NANO96 36,900,000 تومان
11 تلویزیون شارپ 70AX1X – 8K 65,000,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 مانیتور سامسونگ F24G35TFWM 9,500,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 43LM5500 13,600,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 40T5300 11,200,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 43T5300 12,600,000 تومان
5 مانیتور شیائومی Mi 23.8 Desktop Monitor 1C 6,600,000 تومان
6 مانیتور شیائومی Mi Desktop Monitor 27 8,100,000 تومان
7 مانیتور شیائومی Mi 2K Gaming Monitor 27 17,500,000 تومان
8 تلویزیون شارپ 32BD1X 7,800,000 تومان
9 تلویزیون شارپ 55le570X 16,300,000 تومان
10 تلویزیون شارپ 42BD1X 12,800,000 تومان
11 تلویزیون شارپ 50AE1X 15,200,000 تومان
12 تلویزیون شارپ 40AE1X 12,000,000 تومان
13 تلویزیون شارپ 40SA5500 11,200,000 تومان
14 تلویزیون شارپ 32SA5200X 7,200,000 تومان
15 تلویزیون شارپ 40SA5200X 11,700,000 تومان
16 تلویزیون توشیبا 43S2850 10,500,000 تومان
17 تلویزیون شارپ 40LE280X 11,800,000 تومان
18 تلویزیون شارپ 45AE1X 15,800,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 32LP500B 7,700,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 32T5300 8,900,000 تومان
3 تلویزیون شیائومی 32A2 10,200,000 تومان
4 تلویزیون شیائومی L32M5-5ASP 9,900,000 تومان
5 تلویزیون شیائومی 32P1 11,000,000 تومان
6 تلویزیون شارپ 32BG1X 8,800,000 تومان
7 تلویزیون شارپ 32LE280X 7,900,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس تکنولوژی پنل

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 42LX3 133,700,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 65C3 88,100,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 77C3 205,900,000 تومان
4 تلویزیون سونی 55A80L 81,200,000 تومان
5 تلویزیون سونی 65A80L 104,900,000 تومان
6 تلویزیون سونی 77A80L 217,800,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 55LX1 102,000,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 65A1 65,800,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 65B1 64,500,000 تومان
10 تلویزیون ال جی 65G2 122,800,000 تومان
11 تلویزیون ال جی 48C1 38,400,000 تومان
12 تلویزیون ال جی 77C2 179,200,000 تومان
13 تلویزیون ال جی 50UQ8000 22,700,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 65G1 80,200,000 تومان
15 تلویزیون ال جی 77C1 169,300,000 تومان
16 تلویزیون ال جی 65C1 71,800,000 تومان
17 تلویزیون ال جی 65CS 75,700,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 65C2 84,200,000 تومان
19 تلویزیون ال جی 55CS 50,000,000 تومان
20 تلویزیون ال جی 55C2 55,100,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 83G2 356,400,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 65S95B 101,500,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 55S95B 80,300,000 تومان
24 تلویزیون سونی 77A80J 232,700,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون سامسونگ 75Q70C 81,200,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 65Q70C 51,500,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 75Q60C 65,400,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 55Q70C 35,900,000 تومان
5 تلویزیون سامسونگ 65Q60C 43,300,000 تومان
6 تلویزیون سامسونگ 55Q60C 30,700,000 تومان
7 تلویزیون سامسونگ 65QN800C 153,500,000 تومان
8 تلویزیون سامسونگ 55Q80B 39,700,000 تومان
9 تلویزیون سامسونگ 65Q70B 48,800,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 65Q90T 61,500,000 تومان
11 تلویزیون سامسونگ 55Q70A 32,900,000 تومان
12 تلویزیون سامسونگ 65Q60B 44,100,000 تومان
13 تلویزیون سامسونگ 65BU8500 36,200,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 77G2 224,700,000 تومان
15 تلویزیون سامسونگ 55Q65B 26,000,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 75QN95B 186,100,000 تومان
17 تلویزیون سامسونگ 50Q60A 23,600,000 تومان
18 تلویزیون سامسونگ 65Q70T 42,400,000 تومان
19 تلویزیون سامسونگ 75Q60A 48,600,000 تومان
20 تلویزیون سامسونگ 85Q60A 97,600,000 تومان
21 تلویزیون سامسونگ 55Q700T 39,000,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 85Q70A 113,900,000 تومان
23 تلویزیون سامسونگ 43LS05T 67,000,000 تومان
24 تلویزیون سامسونگ 70Q60A 55,500,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 مانیتور سامسونگ F24G35TFWM 9,500,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 43LM5500 13,600,000 تومان
3 تلویزیون سامسونگ 40T5300 11,200,000 تومان
4 تلویزیون سامسونگ 43T5300 12,600,000 تومان
5 مانیتور شیائومی Mi 23.8 Desktop Monitor 1C 6,600,000 تومان
6 مانیتور شیائومی Mi Desktop Monitor 27 8,100,000 تومان
7 مانیتور شیائومی Mi 2K Gaming Monitor 27 17,500,000 تومان
8 تلویزیون شارپ 32BD1X 7,800,000 تومان
9 تلویزیون شارپ 55le570X 16,300,000 تومان
10 تلویزیون شارپ 42BD1X 12,800,000 تومان
11 تلویزیون شارپ 50AE1X 15,200,000 تومان
12 تلویزیون شارپ 40AE1X 12,000,000 تومان
13 تلویزیون شارپ 40SA5500 11,200,000 تومان
14 تلویزیون شارپ 32SA5200X 7,200,000 تومان
15 تلویزیون شارپ 40SA5200X 11,700,000 تومان
16 تلویزیون توشیبا 43S2850 10,500,000 تومان
17 تلویزیون شارپ 40LE280X 11,800,000 تومان
18 تلویزیون شارپ 45AE1X 15,800,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 75QNED96 128,700,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 55QNED7S 27,500,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 65QNED80 50,300,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 55QNED80 31,500,000 تومان
5 تلویزیون ال جی 65QNED7S 42,800,000 تومان
6 تلویزیون ال جی 86QNED91 147,600,000 تومان
7 تلویزیون ال جی 75QNED99 153,500,000 تومان
8 تلویزیون ال جی 86QNED80 131,700,000 تومان
9 تلویزیون ال جی 75QNED80 82,200,000 تومان
10 تلویزیون سامسونگ 85QN95A 144,500,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس نوع صفحه نمایش

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 42LX3 133,700,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 55UR7300 22,100,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 65C3 88,100,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 77C3 205,900,000 تومان
5 تلویزیون سونی 85X95L 296,700,000 تومان
6 تلویزیون سونی 55A80L 81,200,000 تومان
7 تلویزیون سونی 65A80L 104,900,000 تومان
8 تلویزیون سونی 77A80L 217,800,000 تومان
9 تلویزیون سونی 43X77L 20,200,000 تومان
10 تلویزیون سونی 50X77L 24,300,000 تومان
11 تلویزیون سونی 55X77L 28,000,000 تومان
12 تلویزیون سونی 65X77L 37,400,000 تومان
13 تلویزیون سونی 55X90K 46,800,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 55LX1 102,000,000 تومان
15 تلویزیون سونی 85X90L 143,600,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 65AU7200 31,300,000 تومان
17 تلویزیون سونی 85X80L 112,100,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 50UR8000 19,500,000 تومان
19 تلویزیون سونی 75X80L 80,200,000 تومان
20 تلویزیون سونی 65X80L 51,800,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 55UR8000 25,500,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 75CU8500 62,400,000 تومان
23 تلویزیون پاناسونیک 75LX700 40,600,000 تومان
24 تلویزیون پاناسونیک 50LX700 17,000,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 42LX3 133,700,000 تومان
2 تلویزیون سامسونگ 65TU8300 40,100,000 تومان

لیست قیمت بهترین سیستم صوتی های خانگی 2023 - 2022

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 سینمای خانگی ال جی LHD675 15,900,000 تومان
2 سینمای خانگی ال جی LHD657 13,300,000 تومان
3 سینمای خانگی ال جی LHD457 8,800,000 تومان
4 اسپیکر جی بی ال Boombox 2 15,900,000 تومان
5 سینمای خانگی ال جی LHD756 12,800,000 تومان
6 سیستم صوتی ال جی XBOOM CK57 14,900,000 تومان
7 سینماخانگی ال جی LHD657 13,300,000 تومان
8 سینما خانگی ال جی LHD457 8,800,000 تومان
9 سینما خانگی ال جی LHD675 15,700,000 تومان
10 سینما خانگی ال جی LHD667 13,300,000 تومان
11 سیستم صوتی سونی SHAKE-X30D 36,100,000 تومان
12 سیستم صوتی ال جی XBOOM CJ44 9,300,000 تومان
13 سیستم صوتی سونی SHAKE-X70D 49,000,000 تومان
14 سینما خانگی ال جی LHD687 14,900,000 تومان
15 سیستم صوتی پاناسونیک SC-MAX3500 24,100,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 ساندبار جی بی ال Bar 1000 49,500,000 تومان
2 ساندبار جی بی ال SB170 12,600,000 تومان
3 ساندبار جی بی ال BAR 9.1 35,600,000 تومان
4 ساندبار جی بی ال Bar 2.1 Deep Bass 16,100,000 تومان
5 ساندبار جی بی ال SB160 9,400,000 تومان
6 اسپیکر جی بی ال Boombox 2 15,900,000 تومان
7 ساندبار سامسونگ HW-B550 12,200,000 تومان
8 ساندبار ال جی SJ2 9,900,000 تومان
9 ساندبار فیلیپس TAB5305 8,000,000 تومان
10 ساندبار فیلیپس TAB5105 3,500,000 تومان
11 ساندبار فیلیپس TAPB405 11,300,000 تومان
12 ساندبار فیلیپس TAB7305 11,300,000 تومان
13 ساندبار سونی HT-S500RF 16,300,000 تومان
14 ساندبار سامسونگ HW-A650 12,100,000 تومان
15 ساندبار فیلیپس TAB6305 10,300,000 تومان
16 ساندبار سامسونگ HW-T450 11,200,000 تومان
17 ساندبار ال جی SN5 13,500,000 تومان
18 ساندبار سونی HT-S20R 8,100,000 تومان
19 ساندبار سونی HT-S100F 6,300,000 تومان
20 ساندبار سونی HT-S350 10,400,000 تومان
21 ساندبار سونی HT-S700RF 17,700,000 تومان
22 ساندبار سامسونگ HW-B650 13,400,000 تومان
23 ساندبار ال جی SN9Y 27,200,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 سیستم صوتی ال جی XBOOM CL88 23,400,000 تومان
2 اسپیکر سونی SRS-XV900 32,300,000 تومان
3 سیستم صوتی سونی MHC-V90DW 44,100,000 تومان
4 سیستم صوتی ال جی XBOOM CK57 14,900,000 تومان
5 سیستم صوتی ال جی XBOOM ON7 14,700,000 تومان
6 اسپیکر جی بی ال PartyBox 710 31,200,000 تومان
7 اسپیکر ال جی XBOOM RM1 4,500,000 تومان
8 اسپیکر جی بی ال PartyBox 310 23,300,000 تومان
9 سیستم صوتی ال جی XBOOM CL65 10,700,000 تومان
10 سیستم صوتی سونی SHAKE-X30D 36,100,000 تومان
11 سیستم صوتی ال جی XBOOM ON2D 7,700,000 تومان
12 سیستم صوتی ال جی XBOOM CJ44 9,300,000 تومان
13 اسپیکر سونی SRS-XP500 13,500,000 تومان
14 اسپیکر جی بی ال PartyBox 200 17,600,000 تومان
15 اسپیکر جی بی ال PartyBox 110 16,800,000 تومان
16 شیک سونی V02D 12,500,000 تومان
17 اسپیکر سونی SRS-XP700 16,400,000 تومان
18 سیستم صوتی سونی SHAKE-X70D 49,000,000 تومان
19 اسپیکر جی بی ال PartyBox 1000 43,600,000 تومان
20 سیستم صوتی ال جی XBOOM ON5 12,700,000 تومان
21 اسپیکر سامسونگ Sound Tower MX-T50 13,800,000 تومان
22 اسپیکر سامسونگ Sound Tower MX-T40 8,400,000 تومان
23 اسپیکر فیلیپس TANX200 11,300,000 تومان
24 اسپیکر فیلیپس TANX100 8,900,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون های ال جی ، سونی و سامسونگ 2023 – 2022 موجود در بازار بانه و گناوه

اگر قصد خرید تلویزیون دارید همواره باید این نکته را بدانید که قبل از اقدام به خرید تلویزیون بهتر است لیست قیمت تلویزیون‌های مختلف توسط برند‌ها را مقایسه کنید؛ نه تنها تلویزیون بلکه برای خرید لوازم خانگی نیز باید لیست قیمت لوازم خانگی را مشاهده کرده و به خوبی آنها را بررسی کنید.

در فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو این امکان برای شما فراهم شده است که بتوانید لیست قیمت تلویزیون 2023 – 2022 را مشاهده کنید. ما نه تنها لیست قیمت تلویزیون برند‌های مختلف را ارائه می‌دهیم بلکه به صورت جداگانه لیست قیمت بهترین تلویزیون‌های بازار را نیز برایتان ارائه داده ایم. با این راهکار به راحتی می‌توانید در کوتاهترین زمان ممکن با توجه به بودجه و هزینه ای که قرار است بپردازید بهترین تلویزیون را برای خودتان انتخاب و خریداری کنید.

  • چه تلویزیونی بخرم؟

یکی از مهمترین سوالاتی که معمولا از سوی کاربران مطرح می‌شود این است که تلویزیون مورد نظر آنها کدام است و بهترین تلویزیون چه ویژگی‌هایی دارد؟ پیش از اینکه بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم باید ابتدا به این حقیقت اشاره داشته باشیم که در خرید تلویزیون شما باید در وهله اول به نیازهای خودتان توجه داشته باشید. بهترین تلویزیون برای هر کسی متفاوت میباشد. شما می‌توانید با توجه به نیازی که دارید لیست قیمت تلویزیون را مشاهده کنید. ما لیست قیمت روز انواع تلویزیون ها را برایتان ارائه داده و خرید تلویزیون را برایتان آسانتر می‌کنیم.

با توجه به اینکه قیمت انواع تلویزیون روز به روز تغییر می‌کند تلاش کرده‌ایم که همواره قیمت‌های به روز را برایتان قرار دهیم. برای خرید تلویزیون باید به نیازها و بودجه خودتان توجه داشته باشید. معمولاً این دو ملاک می‌تواند قیمت بهترین تلویزیون مناسب شما را مشخص کند.

اگر قصد دارید به دنبال خرید تلویزیون گیمینگ باشید باید لیست قیمت تلویزیون گیمینگ را مشاهده کنید اما اگر میخواهید فقط از تلویزیون برای کارهای ساده و معمولی استفاده کنید مشاهده لیست قیمت تلویزیون هوشمند را به شما پیشنهاد می‌دهیم.

  • لیست قیمت تلویزیون بر اساس برند

امروزه برندهای مختلفی هستند که در زمینه تولید و عرضه لوازم خانگی فعالیت دارند. فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو این امکان را برایتان فراهم کرده است لیست قیمت تلویزیون بر اساس برند‌های مختلف را مشاهده کنید. شما می‌توانید بصورت جداگانه لیست قیمت تلویزیون ال جی، لیست قیمت تلویزیون سونی، لیست قیمت تلویزیون سامسونگ، لیست قیمت تلویزیون شیائومی و سایر برند‌ها را مشاهده کرده و با مقایسه آنها متناسب با میزان بودجه ای که می‌خواهید برای تلویزیون صرف کنید بهترین تلویزیون بازار را خریداری کنید.

 برند‌های متعددی هستند که در زمینه تولید تلویزیون فعالیت دارند اما برند‌های ال جی، سونی و سامسونگ از جمله شناخته شده ترین برند‌ها می‌باشند. تلویزیون‌های پاناسونیک نیز از آن دسته از تلویزیون‌ها هستند که در بازار طرفداران بسیار زیادی دارند.

 تلویزیون‌های سونی با توجه به اینکه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و در میان طرفداران شناخته شده می‌باشد شما می‌توانید لیست قیمت تلویزیون سونی را مشاهده کرده و بهترین تلویزیون متناسب با بودجه خود را انتخاب کنید. از سوی دیگر با توجه به اینکه تلویزیون‌های سونی کیفیت بالایی دارند معمولاً از قیمت بالاتری نیز در مقایسه با همان تلویزیون‌ها در برند ال جی و سامسونگ برخوردار هستند به همین دلیل پیش از خرید مشاهده لیست قیمت تلویزیون سامسونگ و لیست قیمت تلویزیون ال جی را به شما پیشنهاد می‌دهیم.

  • لیست قیمت تلویزیون بر اساس اینچ

بعد از اینکه برند مورد نظر خودتان را برای تلویزیون انتخاب کردید باید متناسب با متراژ خانه خودتان بهترین سایز را نیز انتخاب کنید. تلویزیون‌های سایز کوچک در سال‌های ۳۲ اینچ و ۴۲ اینچ هستند. همچنین با وجود تلویزیون‌های ۴۹ اینچ شما می‌توانید لیست قیمت تلویزیون‌های کوچک را مشاهده کنید و برای متراژ‌های کوچک و حتی آشپزخانه و اتاق خواب بهترین تلویزیون را خریداری کنید.

تلویزیون‌هایی که سایز صفحه نمایش ۴۹ اینچ و ۵۵ اینچ دارند در دسته تلویزیون‌های متوسط قرار می‌گیرند. با مشاهده لیست قیمت تلویزیون‌های ۵۵ اینچ، لیست قیمت تلویزیون 50 اینچ به راحتی می‌توانید متناسب با نیاز و بودجه خودتان بهترین تلویزیون را خریداری کنید.

 تلویزیون‌های ۶۵ اینچ ۷۵ اینچ و بالاتر در رده تلویزیون‌های با سایز صفحه نمایش بزرگ قرار می‌گیرد. در این سایز‌ها تلویزیون‌های ۶۵ اینچ در میان کاربران طرفداران بسیار زیادی دارد و ما به شما مشاهده لیست قیمت تلویزیون ۶۵ اینچ را به شما پیشنهاد می‌دهیم. همچنین لیست قیمت تلویزیون ۷۵ اینچ برای کسانی مناسب است که میخواهند تلویزیونهایی در ابعاد بزرگ برای محیط و سالن‌های بزرگ خریداری کنند.

 شما می‌توانید با مشاهده لیست قیمت تلویزیون ۸۵ اینچ به راحتی تلویزیونی خریداری کنید که به صورت همزمان برای انجام بازی‌ها و مشاهده فیلم‌های دسته جمعی استفاده نمایید.

سایر ملاک‌های خرید تلویزیون را نیز مورد توجه قرار دهید.

در خرید تلویزیون بعد از اینکه برند و اینچ مورد نظر خود را انتخاب کردید باید به فکر کیفیت تصویر تلویزیون باشید. کیفیت تصاویر تلویزیون به تلویزیون‌های ایتکا، فورکی و فول اچ دی و اچ دی تقسیم بندی می‌شود. شما می‌توانید با مشاهده لیست قیمت تلویزیون ۸k، لیست قیمت تلویزیون فورکا، لیست قیمت تلویزیون فول اچ دی و لیست قیمت تلویزیون اچ دی بهترین تلویزیون را متناسب با نیاز خودتان خریداری کنید. طبیعی است که هرچه کیفیت تصویر تلویزیون افزایش یابد قیمت نیز بیشتر می‌شود.

به پنل و صفحه نمایش تلویزیون توجه داشته باشید.

  • لیست قیمت تلویزیون OLED و QLED سال 2023 – 2022

 با توجه به اینکه تلویزیون‌ها توسط برندهای مختلف تولید شده اند از پنل و صفحه نمایش مجزایی نیز پشتیبانی می‌کنند. تلویزیون‌های اولد، تلویزیونهای کیولد و تلویزیون‌های ال ای دی از جمله محبوبترین تلویزیون‌ها در بازار محسوب می‌شوند. اگر قصد خرید تلویزیون اولد دارید لیست قیمت تلویزیون اولد ال جی و سونی را مشاهده کنید. همچنین لیست قیمت تلویزیون کیولد، لیست قیمت تلویزیون ال ای دی و تلویزیون کیوند در اختیار شما قرار گرفته است.

اگر قصد خرید تلویزیون صفحه تخت دارید لیست قیمت تلویزیون صفحه تخت را مشاهده کنید. تلویزیون‌های تخت با توجه به اینکه در میان کاربران محبوبیت بسیار زیادی دارند در سایزها و در قیمت‌های مختلف به بازار عرضه شده اند. با مشاهده لیست قیمت تلویزیون منحنی به راحتی می‌توانید در مورد خرید تلویزیون منحنی تصمیم بگیرید.

یکی از خلاقیت‌های فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو این است که لیست قیمت تلویزیون ۲۰۲۲ و لیست قیمت تلویزیون ۲۰۲3 در اختیار شما قرار گرفته است. هر ساله برندهای مختلف امکانات و قابلیت‌های بیشتری را برای تلویزیون‌های خودشان عرضه می‌کنند. شما میتوانید برای خرید تلویزیون و برای دریافت مشاوره بیشتر با مشاوران دبی کوچولو در واتساپ در ارتباط باشید.