لیست قیمت جدیدترین و بهترین تلویزیون های ال جی، سونی و سامسونگ 2020 – 2021 – 2022

لیست قیمت تلویزیون بر اساس برند

لیست قیمت تلویزیون ال جی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون ال جی 75NANO9672,500,000 تومان
2تلویزیون ال جی 77A259,000,000 تومان
3تلویزیون ال جی 60UQ900026,500,000 تومان
4تلویزیون ال جی 50UQ755017,600,000 تومان
5تلویزیون ال جی 43UP700012,100,000 تومان
6تلویزیون ال جی 50UP700014,500,000 تومان
7تلویزیون ال جی 65NANO9650,700,000 تومان
8تلویزیون ال جی 65QNED8540,000,000 تومان
9تلویزیون ال جی 55QNED8532,000,000 تومان
10تلویزیون ال جی 55CS37,000,000 تومان
11تلویزیون ال جی 55NANO8821,500,000 تومان
12تلویزیون ال جی 43UQ70709,800,000 تومان
13تلویزیون ال جی 50UQ707012,450,000 تومان
14تلویزیون ال جی 65UQ707021,200,000 تومان
15تلویزیون ال جی 55UQ707017,100,000 تومان
16تلویزیون ال جی 70UQ707025,500,000 تومان
17تلویزیون ال جی 65UP700023,000,000 تومان
18تلویزیون ال جی 55UP700018,000,000 تومان
19تلویزیون ال جی 55NANO7615,000,000 تومان
20تلویزیون ال جی 70UP707026,000,000 تومان
21تلویزیون ال جی 70UQ805030,000,000 تومان
22تلویزیون ال جی 43UQ755012,000,000 تومان
23تلویزیون ال جی 65UQ755028,500,000 تومان
24تلویزیون ال جی 55UQ755017,000,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون سونی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سونی 65A90K50,100,000 تومان
2تلویزیون سونی 55A90K41,000,000 تومان
3تلویزیون 50 اینچ سونی 50X75K19,700,000 تومان
4تلویزیون 43 اینچ سونی 43X75K17,300,000 تومان
5تلویزیون سونی 50X80K20,700,000 تومان
6تلویزیون 43 اینچ سونی 43X80K18,700,000 تومان
7تلویزیون سونی 75X80K48,900,000 تومان
8تلویزیون 65 اینچ سونی 65X80K33,700,000 تومان
9تلویزیون 65 اینچ سونی 65A95K82,700,000 تومان
10تلویزیون 65 اینچ سونی 65X95K58,500,000 تومان
11تلویزیون سونی 85X95K125,300,000 تومان
12تلویزیون سونی 75Z9K125,530,000 تومان
13تلویزیون 75 اینچ سونی 75X95K79,900,000 تومان
14تلویزیون سونی 55A95K57,500,000 تومان
15تلویزیون ال ای دی سونی 65X85K37,500,000 تومان
16تلویزیون 85 اینچ سونی 85Z9K295,460,000 تومان
17تلویزیون 55 اینچ سونی 55X85K29,500,000 تومان
18تلویزیون 75 اینچ سونی 75X85K53,900,000 تومان
19تلویزیون 43 اینچ سونی 43X85K16,900,000 تومان
20تلویزیون 85 اینچ سونی 85X85K77,950,000 تومان
21تلویزیون 65 اینچ سونی 65A75K44,980,000 تومان
22تلویزیون 50 اینچ سونی 50X85K21,470,000 تومان
23تلویزیون سونی 55A75K37,960,000 تومان
24تلویزیون سونی 65A80K61,970,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون سامسونگ
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سامسونگ 65QN85B40,000,000 تومان
2تلویزیون سامسونگ 43AU810011,900,000 تومان
3تلویزیون سامسونگ 85Q65B89,500,000 تومان
4تلویزیون سامسونگ 43Q65B17,200,000 تومان
5تلویزیون سامسونگ 50Q65B22,300,000 تومان
6تلویزیون سامسونگ 75Q80B73,200,000 تومان
7تلویزیون سامسونگ 75Q65B56,900,000 تومان
8تلویزیون سامسونگ 65Q65B34,300,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 55Q65B25,300,000 تومان
10تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65QN700B59,800,000 تومان
11تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 55QN700B38,500,000 تومان
12تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65QN95B69,200,000 تومان
13تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 55QN95B48,500,000 تومان
14تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 85QN85B99,500,000 تومان
15تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 55S95B62,500,000 تومان
16تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 85QN90B105,000,000 تومان
17تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 75QN90B93,900,000 تومان
18تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65QN90B64,900,000 تومان
19تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 75QN85B87,500,000 تومان
20تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 75QN800B151,500,000 تومان
21تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65S95B55,000,000 تومان
22تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 55QN90B42,000,000 تومان
23تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65QN900B85,000,000 تومان
24تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65QN800B67,500,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون شیائومی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون شیائومی 65P1E21,500,000 تومان
2تلویزیون شیائومی 32A27,500,000 تومان
3تلویزیون شیائومی 58A216,300,000 تومان
4تلویزیون شیائومی 43A211,650,000 تومان
5تلویزیون شیائومی 50A213,500,000 تومان
6تلویزیون شیائومی 55A216,350,000 تومان
7تلویزیون شیائومی 43F211,750,000 تومان
8تلویزیون شیائومی 50F215,500,000 تومان
9تلویزیون شیائومی 55F216,900,000 تومان
10تلویزیون 43 اینچ شیائومی 434A9,430,000 تومان
11تلویزیون 55 اینچ شیائومی 55Q1E17,670,000 تومان
12تلویزیون 40 اینچ شیائومی 404A8,250,000 تومان
13تلویزیون 75 اینچ شیائومی 75Q141,500,000 تومان
14تلویزیون شیائومی 55p115,500,000 تومان
15تلویزیون 55 اینچ شیائومی L55M5-5ARU15,580,000 تومان
16تلویزیون شیائومی 43LM5-5ARU10,200,000 تومان
17تلویزیون شیائومی L43M5-5ASP10,500,000 تومان
18تلویزیون شیائومی L32M5-5ASP6,500,000 تومان
19تلویزیون شیائومی L65M5-5ASP20,700,000 تومان
20تلویزیون شیائومی L55M5-5ASP15,580,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون شارپ
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون شارپ 70CK3X34,900,000 تومان
2تلویزیون 32 اینچ شارپ BG1X6,730,000 تومان
3تلویزیون 50 اینچ شارپ مدل 50DL6MX13,500,000 تومان
4تلویزیون 55 اینچ شارپ 55DL6MX16,350,000 تومان
5تلویزیون 65 اینچ شارپ 65DL6MX25,980,000 تومان
6تلویزیون 60 اینچ شارپ 60CK1X19,720,000 تومان
7تلویزیون شارپ 65bj5e24,980,000 تومان
8تلویزیون شارپ 60BK1X20,640,000 تومان
9تلویزیون شارپ 70BK1X34,360,000 تومان
10تلویزیون شارپ 32BD1X5,850,000 تومان
11تلویزیون شارپ 60AH1X16,800,000 تومان
12تلویزیون شارپ 60UA680027,090,000 تومان
13تلویزیون شارپ 55bj5e16,040,000 تومان
14تلویزیون شارپ 55le570X12,100,000 تومان
15تلویزیون شارپ 55UI775215,720,000 تومان
16تلویزیون شارپ 65cug805229,190,000 تومان
17تلویزیون شارپ 70AH1X28,680,000 تومان
18تلویزیون شارپ 70AX1X - 8K64,110,000 تومان
19تلویزیون شارپ 50UA680014,320,000 تومان
20تلویزیون شارپ 50BK1X13,810,000 تومان
21تلویزیون شارپ 42BD1X7,150,000 تومان
22تلویزیون شارپ 50AH1X12,750,000 تومان
23تلویزیون شارپ 40AE1X6,940,000 تومان
24تلویزیون شارپ 45UA6500X10,730,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون فیلیپس
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون فیلیپس 65PUS740636,500,000 تومان
2تلویزیون فیلیپس 55PUS740624,700,000 تومان
3تلویزیون فیلیپس 70PUS855654,500,000 تومان
4تلویزیون فیلیپس 75PUS855663,500,000 تومان
5تلویزیون فیلیپس 58PUS855633,500,000 تومان
6تلویزیون فیلیپس 75PML950691,000,000 تومان
7تلویزیون فیلیپس 43PUS855613,500,000 تومان
8تلویزیون فیلیپس 50PUS8556246,300,000 تومان
9تلویزیون فیلیپس 65PUS855651,000,000 تومان
10تلویزیون فیلیپس 55OLED85646,500,000 تومان
11تلویزیون فیلیپس 65OLED85670,500,000 تومان
12تلویزیون فیلیپس 70PUS790639,300,000 تومان
13تلویزیون فیلیپس 43PUS790612,200,000 تومان
14تلویزیون فیلیپس 50PUS790623,500,000 تومان
15تلویزیون فیلیپس 65PUS790637,500,000 تومان
16تلویزیون فیلیپس 55PUS790628,700,000 تومان
17تلویزیون فیلیپس 55OLED70645,500,000 تومان
18تلویزیون فیلیپس 65OLED70674,450,000 تومان
19تلویزیون فیلیپس 65PML950694,960,000 تومان
20تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 70PUT735442,680,000 تومان
21تلویزیون فیلیپس 65PUT678422,680,000 تومان
22تلویزیون 65 اینچ فیلیپس مدل 65PUT665422,490,000 تومان
23تلویزیون 50 اینچ فیلیپس مدل 50PUT660411,590,000 تومان
24تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 58PUT660421,370,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون توشیبا
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون توشیبا 75U7880EE43,860,000 تومان
2تلویزیون توشیبا 55U788014,310,000 تومان
3تلویزیون توشیبا 65U788021,910,000 تومان
4تلویزیون توشیبا 50U5965EE12,230,000 تومان
5تلویزیون توشیبا 50U596512,230,000 تومان
6تلویزیون توشیبا 58U7880VE16,680,000 تومان
7تلویزیون توشیبا 50U788012,960,000 تومان
8تلویزیون توشیبا 40L38507,150,000 تومان
9تلویزیون توشیبا 43L5995EE9,180,000 تومان
10تلویزیون توشیبا 75U7950EE40,720,000 تومان
11تلویزیون توشیبا 49L5995EE11,800,000 تومان
12تلویزیون توشیبا 65U985032,040,000 تومان
13تلویزیون توشیبا 50U7950EE13,500,000 تومان
14تلویزیون توشیبا 65U7950EE21,410,000 تومان
15تلویزیون توشیبا 49L3850EE9,430,000 تومان
16تلویزیون توشیبا 55U7950EE15,020,000 تومان
17تلویزیون توشیبا 32L5995EE5,030,000 تومان
18تلویزیون توشیبا 40L3850EE7,150,000 تومان
19تلویزیون توشیبا 55U775014,910,000 تومان
20تلویزیون توشیبا 55U985018,370,000 تومان
21تلویزیون توشیبا 43L5780EV8,670,000 تومان
22تلویزیون توشیبا 50U585011,390,000 تومان
23تلویزیون توشیبا 65U5865EE26,490,000 تومان
24تلویزیون توشیبا 32S17504,490,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون هایسنس
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون هایسنس 40A6000F7,350,000 تومان
2تلویزیون هایسنس 32A6000F4,750,000 تومان
3تلویزیون هایسنس 58A61G16,300,000 تومان
4تلویزیون هایسنس 65A61G23,400,000 تومان
5تلویزیون هایسنس 70A61G25,300,000 تومان
6تلویزیون هایسنس 50A61G12,500,000 تومان
7تلویزیون هایسنس 43A61G9,750,000 تومان
8تلویزیون هایسنس 65U7GQ31,000,000 تومان
9تلویزیون هایسنس 32A3G4,500,000 تومان
10تلویزیون 55 اینچ‌ هایسنس 55A720015,300,000 تومان
11تلویزیون 58 اینچ هایسنس 58A7120FS13,650,000 تومان
12تلویزیون 50 اینچ هایسنس 50A7120FS12,230,000 تومان
13تلویزیون 43 اینچ هایسنس 43A7120FS8,670,000 تومان
14تلویزیون 75 اینچ هایسنس 75A7100F30,910,000 تومان
15تلویزیون 55 اینچ هایسنس 55A7100F12,800,000 تومان
16تلویزیون 43 اینچ هایسنس 43A7100F8,550,000 تومان
17تلویزیون 70 اینچ هایسنس که 70A7120FS24,150,000 تومان
18تلویزیون 75 اینچ هایسنس 75A7120FS31,600,000 تومان
19تلویزیون 55 اینچ‌ هایسنس 55B7206UW13,500,000 تومان
20تلویزیون 50 اینچ‌ هایسنس 50M700011,140,000 تومان
21تلویزیون 55 اینچ‌ هایسنس 55K68014,210,000 تومان
22تلویزیون 65 اینچ هایسنس H65N680020,260,000 تومان
23تلویزیون 55 اینچ هایسنس 55N870014,720,000 تومان
24تلویزیون 55 اینچ هایسنس 55U7A15,830,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون پاناسونیک
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون پاناسونیک 55JX85015,100,000 تومان
2تلویزیون پاناسونیک 50HX65014,500,000 تومان
3تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 55GX70615,220,000 تومان
4تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 65JX85023,750,000 تومان
5تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک 49EX60011,140,000 تومان
6تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 55CX70023,400,000 تومان
7تلویزیون پاناسونیک 55GX80023,400,000 تومان
8تلویزیون پاناسونیک 55HX75020,500,000 تومان
9تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک مدل 65HX75023,900,000 تومان
10تلویزیون پاناسونیک 65GX65522,730,000 تومان
11تلویزیون پاناسونیک 55GX65516,640,000 تومان
12تلویزیون پاناسونیک 49GS506M11,140,000 تومان
13تلویزیون پاناسونیک 75GX63637,180,000 تومان
14تلویزیون پاناسونیک 43GX7068,250,000 تومان
15تلویزیون پاناسونیک 49GX70612,150,000 تومان
16تلویزیون پاناسونیک 55GX70615,220,000 تومان
17تلویزیون پاناسونیک 65GX70622,140,000 تومان
18تلویزیون پاناسونیک 43GX7368,980,000 تومان
19تلویزیون پاناسونیک 49GX73613,500,000 تومان
20تلویزیون پاناسونیک 55GX73616,330,000 تومان
21تلویزیون پاناسونیک 65GX73623,280,000 تومان
22تلویزیون پاناسونیک 32G333M4,850,000 تومان
23تلویزیون پاناسونیک 32GS506M5,120,000 تومان
24تلویزیون پاناسونیک 43GS506MA8,450,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس اینچ

لیست قیمت تلویزیون های کوچک
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون فیلیپس 43PUS855613,500,000 تومان
2تلویزیون ال جی 43UP700012,100,000 تومان
3تلویزیون هایسنس 40A6000F7,350,000 تومان
4تلویزیون هایسنس 32A6000F4,750,000 تومان
5تلویزیون فیلیپس 43PUS790612,200,000 تومان
6تلویزیون هایسنس 43A61G9,750,000 تومان
7تلویزیون ال جی 43UQ70709,800,000 تومان
8تلویزیون هایسنس 32A3G4,500,000 تومان
9تلویزیون شیائومی 32A27,500,000 تومان
10تلویزیون سامسونگ 43AU810011,900,000 تومان
11تلویزیون شیائومی 43A211,650,000 تومان
12تلویزیون ال جی 43UQ755012,000,000 تومان
13تلویزیون ال جی 43UQ760011,000,000 تومان
14تلویزیون ال جی 43UP775013,300,000 تومان
15تلویزیون ال جی 32LQ63007,500,000 تومان
16تلویزیون ال جی 43UP780012,200,000 تومان
17تلویزیون شیائومی 43F211,750,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 43Q65B17,200,000 تومان
19تلویزیون ال جی 32LQ570B6,500,000 تومان
20تلویزیون ال جی 43UQ800012,000,000 تومان
21تلویزیون ال جی 43UP767011,950,000 تومان
22تلویزیون 43 اینچ ال جی 43UQ810010,000,000 تومان
23تلویزیون 43 اینچ ال جی 43UQ70009,780,000 تومان
24تلویزیون 43 اینچ ال جی 43UQ75009,960,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های متوسط
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون فیلیپس 55PUS740624,700,000 تومان
2تلویزیون پاناسونیک 55JX85015,100,000 تومان
3تلویزیون فیلیپس 58PUS855633,500,000 تومان
4تلویزیون ال جی 60UQ900026,500,000 تومان
5تلویزیون ال جی 50UQ755017,600,000 تومان
6تلویزیون فیلیپس 50PUS8556246,300,000 تومان
7تلویزیون ال جی 50UP700014,500,000 تومان
8تلویزیون سونی 55A90K41,000,000 تومان
9تلویزیون ال جی 55QNED8532,000,000 تومان
10تلویزیون ال جی 55CS37,000,000 تومان
11تلویزیون ال جی 55NANO8821,500,000 تومان
12تلویزیون فیلیپس 55OLED85646,500,000 تومان
13تلویزیون هایسنس 58A61G16,300,000 تومان
14تلویزیون هایسنس 50A61G12,500,000 تومان
15تلویزیون فیلیپس 50PUS790623,500,000 تومان
16تلویزیون فیلیپس 55PUS790628,700,000 تومان
17تلویزیون فیلیپس 55OLED70645,500,000 تومان
18تلویزیون ال جی 50UQ707012,450,000 تومان
19تلویزیون ال جی 55UQ707017,100,000 تومان
20تلویزیون شیائومی 58A216,300,000 تومان
21تلویزیون ال جی 55UP700018,000,000 تومان
22تلویزیون ال جی 55NANO7615,000,000 تومان
23تلویزیون ال جی 55UQ755017,000,000 تومان
24تلویزیون ال جی 60UQ805036,000,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های بزرگ
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون فیلیپس 65PUS740636,500,000 تومان
2تلویزیون فیلیپس 70PUS855654,500,000 تومان
3تلویزیون فیلیپس 75PUS855663,500,000 تومان
4تلویزیون ال جی 75NANO9672,500,000 تومان
5تلویزیون فیلیپس 75PML950691,000,000 تومان
6تلویزیون ال جی 77A259,000,000 تومان
7تلویزیون سامسونگ 65QN85B40,000,000 تومان
8تلویزیون ال جی 65NANO9650,700,000 تومان
9تلویزیون فیلیپس 65PUS855651,000,000 تومان
10تلویزیون سونی 65A90K50,100,000 تومان
11تلویزیون ال جی 65QNED8540,000,000 تومان
12تلویزیون فیلیپس 65OLED85670,500,000 تومان
13تلویزیون فیلیپس 70PUS790639,300,000 تومان
14تلویزیون هایسنس 65A61G23,400,000 تومان
15تلویزیون هایسنس 70A61G25,300,000 تومان
16تلویزیون فیلیپس 65PUS790637,500,000 تومان
17تلویزیون هایسنس 65U7GQ31,000,000 تومان
18تلویزیون شیائومی 65P1E21,500,000 تومان
19تلویزیون ال جی 65UQ707021,200,000 تومان
20تلویزیون ال جی 70UQ707025,500,000 تومان
21تلویزیون ال جی 65UP700023,000,000 تومان
22تلویزیون ال جی 70UP707026,000,000 تومان
23تلویزیون ال جی 70UQ805030,000,000 تومان
24تلویزیون ال جی 65UQ755028,500,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس کیفیت تصویر

لیست قیمت تلویزیون های فورکا
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون فیلیپس 65PUS740636,500,000 تومان
2تلویزیون فیلیپس 55PUS740624,700,000 تومان
3تلویزیون پاناسونیک 55JX85015,100,000 تومان
4تلویزیون فیلیپس 70PUS855654,500,000 تومان
5تلویزیون فیلیپس 75PUS855663,500,000 تومان
6تلویزیون ال جی 75NANO9672,500,000 تومان
7تلویزیون فیلیپس 58PUS855633,500,000 تومان
8تلویزیون فیلیپس 75PML950691,000,000 تومان
9تلویزیون ال جی 77A259,000,000 تومان
10تلویزیون ال جی 60UQ900026,500,000 تومان
11تلویزیون ال جی 50UQ755017,600,000 تومان
12تلویزیون فیلیپس 43PUS855613,500,000 تومان
13تلویزیون فیلیپس 50PUS8556246,300,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 65QN85B40,000,000 تومان
15تلویزیون ال جی 43UP700012,100,000 تومان
16تلویزیون ال جی 50UP700014,500,000 تومان
17تلویزیون فیلیپس 65PUS855651,000,000 تومان
18تلویزیون سونی 65A90K50,100,000 تومان
19تلویزیون سونی 55A90K41,000,000 تومان
20تلویزیون ال جی 65QNED8540,000,000 تومان
21تلویزیون ال جی 55QNED8532,000,000 تومان
22تلویزیون ال جی 55CS37,000,000 تومان
23تلویزیون ال جی 55NANO8821,500,000 تومان
24تلویزیون فیلیپس 55OLED85646,500,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های ایتکا
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون ال جی 65NANO9650,700,000 تومان
2تلویزیون ال جی 75NANO9573,000,000 تومان
3تلویزیون ال جی 55NANO9528,500,000 تومان
4تلویزیون ال جی 88Z2156,000,000 تومان
5تلویزیون ال جی 55NANO9630,700,000 تومان
6تلویزیون ال جی 77Z2127,500,000 تومان
7تلویزیون ال جی 75QNED9682,500,000 تومان
8تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65QN700B59,800,000 تومان
9تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 55QN700B38,500,000 تومان
10تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 85QN900B230,700,000 تومان
11تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65QN800B67,500,000 تومان
12تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 75QN800B151,500,000 تومان
13تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 85QN800B198,000,000 تومان
14تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65QN900B85,000,000 تومان
15تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 75QN900B170,500,000 تومان
16تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 75QN700B118,500,000 تومان
17تلویزیون سونی 75Z9K125,530,000 تومان
18تلویزیون 85 اینچ سونی 85Z9K295,460,000 تومان
19تلویزیون هوشمند 77 اینچ ال جی 77Z1118,860,000 تومان
20تلویزیون 65 اینچ ال جی 65NANO9973,500,000 تومان
21تلویزیون 75 اینچ ال جی 75QNED9581,430,000 تومان
22تلویزیون 65 اینچ ال جی مدل 65QNED9576,580,000 تومان
23تلویزیون 86 اینچ ال جی 86QNED9994,210,000 تومان
24تلویزیون 75 اینچ ال جی 75QNED9987,160,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های فول اچ دی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون هایسنس 40A6000F7,350,000 تومان
2تلویزیون ال جی 32LQ63007,500,000 تومان
3تلویزیون 43 اینچ شیائومی 434A9,430,000 تومان
4تلویزیون 40 اینچ شیائومی 404A8,250,000 تومان
5تلویزیون 43 اینچ یونیوا مدل 43T2S25,840,000 تومان
6تلویزیون ال جی 43LP500010,500,000 تومان
7تلویزیون ال جی 43LM637010,050,000 تومان
8تلویزیون سامسونگ 40T530010,500,000 تومان
9تلویزیون 43 اینچ ال جی 43LM57008,980,000 تومان
10تلویزیون هایسنس 43A51005,730,000 تومان
11تلویزیون هایسنس مدل 43B51005,530,000 تومان
12تلویزیون 43 اینچ شینون 43G6S6,420,000 تومان
13تلویزیون توشیبا 40L38507,150,000 تومان
14تلویزیون 50 اینچ شینون 50G6S8,910,000 تومان
15تلویزیون ال جی 43lv7516,650,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 43T53009,700,000 تومان
17تلویزیون هایسنس 65b610018,700,000 تومان
18تلویزیون توشیبا 49L5995EE11,800,000 تومان
19تلویزیون هایسنس 58b610014,570,000 تومان
20تلویزیون شارپ 32BD1X5,850,000 تومان
21تلویزیون توشیبا 49L3850EE9,430,000 تومان
22تلویزیون شارپ 55le570X12,100,000 تومان
23تلویزیون هایسنس 55b610012,800,000 تومان
24تلویزیون شارپ 42BD1X7,150,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های اچ دی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون هایسنس 32A6000F4,750,000 تومان
2تلویزیون هایسنس 32A3G4,500,000 تومان
3تلویزیون شیائومی 32A27,500,000 تومان
4تلویزیون ال جی 32LQ570B6,500,000 تومان
5تلویزیون 32 اینچ شارپ BG1X6,730,000 تومان
6تلویزیون 32 اینچ یونیوا مدل 32T2S25,070,000 تومان
7تلویزیون شیائومی L32M5-5ASP6,500,000 تومان
8تلویزیون توشیبا 43L5995EE9,180,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 32m50035,150,000 تومان
10تلویزیون توشیبا 32L5995EE5,030,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 32N40004,910,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 32N50035,200,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 32T53006,100,000 تومان
14تلویزیون هایسنس 32N504,660,000 تومان
15تلویزیون توشیبا 32S17504,490,000 تومان
16تلویزیون پاناسونیک 32G333M4,850,000 تومان
17تلویزیون پاناسونیک 32GS506M5,120,000 تومان
18تلویزیون هایسنس 32A504,690,000 تومان
19تلویزیون سونی 32R303E5,710,000 تومان
20تلویزیون سونی 32W600D9,800,000 تومان
21تلویزیون ال جی 24MT483,710,000 تومان
22تلویزیون ال جی 28MT484,180,000 تومان
23تلویزیون ال جی 32LK5205,120,000 تومان
24تلویزیون هایسنس 32A51004,580,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس تکنولوژی پنل

لیست قیمت تلویزیون های اولد
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون ال جی 77A259,000,000 تومان
2تلویزیون سونی 65A90K50,100,000 تومان
3تلویزیون سونی 55A90K41,000,000 تومان
4تلویزیون ال جی 55CS37,000,000 تومان
5تلویزیون فیلیپس 55OLED85646,500,000 تومان
6تلویزیون فیلیپس 65OLED85670,500,000 تومان
7تلویزیون فیلیپس 55OLED70645,500,000 تومان
8تلویزیون ال جی 65A249,500,000 تومان
9تلویزیون ال جی 55A219,500,000 تومان
10تلویزیون ال جی 88Z2156,000,000 تومان
11تلویزیون ال جی 65G269,200,000 تومان
12تلویزیون ال جی 77Z2127,500,000 تومان
13تلویزیون 60 اینچ ال جی مدل 60UQ800020,000,000 تومان
14تلویزیون 50 اینچ ال جی 50UQ800016,100,000 تومان
15تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 55S95B62,500,000 تومان
16تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65S95B55,000,000 تومان
17تلویزیون 55 اینچ ال جی 55C240,500,000 تومان
18تلویزیون 42 اینچ ال جی 42C217,120,000 تومان
19تلویزیون 83 اینچ ال جی 83C296,990,000 تومان
20تلویزیون 77 اینچ ال جی 77C281,170,000 تومان
21تلویزیون 48 اینچ ال جی 48C222,460,000 تومان
22تلویزیون 65 اینچ ال جی 65C243,620,000 تومان
23تلویزیون 65 اینچ سونی 65A95K82,700,000 تومان
24تلویزیون 65 اینچ ال جی 65R12,949,950,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های کیولد
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سامسونگ 85Q65B89,500,000 تومان
2تلویزیون سامسونگ 43Q65B17,200,000 تومان
3تلویزیون سامسونگ 50Q65B22,300,000 تومان
4تلویزیون ال جی 77G272,000,000 تومان
5تلویزیون سامسونگ 75Q80B73,200,000 تومان
6تلویزیون سامسونگ 75Q65B56,900,000 تومان
7تلویزیون سامسونگ 55Q65B25,300,000 تومان
8تلویزیون ال جی 65QNED8645,900,000 تومان
9تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65QN700B59,800,000 تومان
10تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 55QN700B38,500,000 تومان
11تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65QN95B69,200,000 تومان
12تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 85QN85B99,500,000 تومان
13تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 85QN90B105,000,000 تومان
14تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 75QN90B93,900,000 تومان
15تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 75QN85B87,500,000 تومان
16تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 75QN800B151,500,000 تومان
17تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65QN900B85,000,000 تومان
18تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 55QN90B42,000,000 تومان
19تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65QN800B67,500,000 تومان
20تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 85QN900B230,700,000 تومان
21تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 75QN900B170,500,000 تومان
22تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 85QN800B198,000,000 تومان
23تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65LS03B34,300,000 تومان
24تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 85QN95B109,500,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های ال ای دی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون هایسنس 40A6000F7,350,000 تومان
2تلویزیون ال جی 32LQ63007,500,000 تومان
3تلویزیون 43 اینچ شیائومی 434A9,430,000 تومان
4تلویزیون 40 اینچ شیائومی 404A8,250,000 تومان
5تلویزیون 43 اینچ یونیوا مدل 43T2S25,840,000 تومان
6تلویزیون ال جی 43LP500010,500,000 تومان
7تلویزیون ال جی 43LM637010,050,000 تومان
8تلویزیون سامسونگ 40T530010,500,000 تومان
9تلویزیون 43 اینچ ال جی 43LM57008,980,000 تومان
10تلویزیون هایسنس 43A51005,730,000 تومان
11تلویزیون هایسنس مدل 43B51005,530,000 تومان
12تلویزیون 43 اینچ شینون 43G6S6,420,000 تومان
13تلویزیون توشیبا 40L38507,150,000 تومان
14تلویزیون 50 اینچ شینون 50G6S8,910,000 تومان
15تلویزیون ال جی 43lv7516,650,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 43T53009,700,000 تومان
17تلویزیون هایسنس 65b610018,700,000 تومان
18تلویزیون توشیبا 49L5995EE11,800,000 تومان
19تلویزیون هایسنس 58b610014,570,000 تومان
20تلویزیون شارپ 32BD1X5,850,000 تومان
21تلویزیون توشیبا 49L3850EE9,430,000 تومان
22تلویزیون شارپ 55le570X12,100,000 تومان
23تلویزیون هایسنس 55b610012,800,000 تومان
24تلویزیون شارپ 42BD1X7,150,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های کیوند
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سامسونگ 65QN85B40,000,000 تومان
2تلویزیون ال جی 65QNED8540,000,000 تومان
3تلویزیون ال جی 55QNED8532,000,000 تومان
4تلویزیون ال جی 50QNED8027,100,000 تومان
5تلویزیون ال جی 55QNED8027,500,000 تومان
6تلویزیون ال جی 86QNED8669,500,000 تومان
7تلویزیون ال جی 75QNED8679,500,000 تومان
8تلویزیون ال جی 55QNED8632,500,000 تومان
9تلویزیون ال جی 86QNED9088,500,000 تومان
10تلویزیون ال جی 75QNED9682,500,000 تومان
11تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 55QN95B48,500,000 تومان
12تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65QN90B64,900,000 تومان
13تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 55QN95A43,000,000 تومان
14تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 65QN95A64,000,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 85QN95A98,710,000 تومان
16تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 75QN95A89,900,000 تومان
17تلویزیون 75 اینچ ال جی 75QNED9581,430,000 تومان
18تلویزیون 65 اینچ ال جی مدل 65QNED9576,580,000 تومان
19تلویزیون 86 اینچ ال جی 86QNED9994,210,000 تومان
20تلویزیون 75 اینچ ال جی 75QNED9987,160,000 تومان
21تلویزیون 65 اینچ ال جی مدل 65QNED9039,900,000 تومان
22تلویزیون 75 اینچ ال جی مدل 75QNED9076,320,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس نوع صفحه نمایش

لیست قیمت تلویزیون های صفحه تخت
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون فیلیپس 65PUS740636,500,000 تومان
2تلویزیون فیلیپس 55PUS740624,700,000 تومان
3تلویزیون پاناسونیک 55JX85015,100,000 تومان
4تلویزیون فیلیپس 70PUS855654,500,000 تومان
5تلویزیون فیلیپس 75PUS855663,500,000 تومان
6تلویزیون ال جی 75NANO9672,500,000 تومان
7تلویزیون فیلیپس 58PUS855633,500,000 تومان
8تلویزیون فیلیپس 75PML950691,000,000 تومان
9تلویزیون ال جی 77A259,000,000 تومان
10تلویزیون ال جی 60UQ900026,500,000 تومان
11تلویزیون ال جی 50UQ755017,600,000 تومان
12تلویزیون فیلیپس 43PUS855613,500,000 تومان
13تلویزیون فیلیپس 50PUS8556246,300,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 65QN85B40,000,000 تومان
15تلویزیون ال جی 43UP700012,100,000 تومان
16تلویزیون ال جی 50UP700014,500,000 تومان
17تلویزیون ال جی 65NANO9650,700,000 تومان
18تلویزیون فیلیپس 65PUS855651,000,000 تومان
19تلویزیون سونی 65A90K50,100,000 تومان
20تلویزیون سونی 55A90K41,000,000 تومان
21تلویزیون ال جی 65QNED8540,000,000 تومان
22تلویزیون ال جی 55QNED8532,000,000 تومان
23تلویزیون ال جی 55CS37,000,000 تومان
24تلویزیون ال جی 55NANO8821,500,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های صفحه منحنی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سامسونگ 65TU830023,900,000 تومان
2تلویزیون سامسونگ 65Ru730220,300,000 تومان
3تلویزیون سامسونگ 55RU7372U14,470,000 تومان
4تلویزیون سامسونگ 55ks950016,800,000 تومان
5تلویزیون سامسونگ 49RU7300 منتاژ مجارستان12,660,000 تومان
6تلویزیون سامسونگ 55RU7300 منتاژ مصر14,950,000 تومان
7تلویزیون سامسونگ 65Q8CN31,300,000 تومان
8تلویزیون سامسونگ 55Q8CN24,100,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 65NU8500EE21,000,000 تومان
10تلویزیون سامسونگ 65KU735018,590,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 55KU735013,760,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 65MU735019,800,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 55MU735012,070,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 55MU650012,270,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 65MU650018,400,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 55K650013,410,000 تومان
17تلویزیون سامسونگ 55M650012,550,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 65Q7C28,900,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 55Q7C19,880,000 تومان
20تلویزیون سامسونگ 49M650010,800,000 تومان
21تلویزیون سامسونگ 49MU735012,400,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 49K650010,600,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 49KU735012,150,000 تومان
24تلویزیون سامسونگ 49MU650011,340,000 تومان

لیست قیمت بهترین سیستم صوتی های خانگی 2020 – 2021

لیست قیمت ساندبار
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ساندبار سامسونگ HW-Q930B8,550,000 تومان
2ساندبار سامسونگ HW-Q990B7,950,000 تومان
3ساندبار سامسونگ HW-Q800B7,650,000 تومان
4ساندبار سامسونگ HW-Q700B7,350,000 تومان
5ساندبار سامسونگ HW-Q600B6,750,000 تومان
6ساندبار سامسونگ HW-B5506,550,000 تومان
7ساندبار سامسونگ HW-B6506,750,000 تومان
8ساندبار سامسونگ HW-B4505,950,000 تومان
9اسپیکر جی بی ال Boombox 24,350,000 تومان
10ساندبار ال جی SN5Y5,710,000 تومان
11ساندبار ال جی SN6Y6,290,000 تومان
12ساندبار سونی HT-X8500F9,010,000 تومان
13ساندبار ال جی مدل SL5Y7,640,000 تومان
14ساندبار سامسونگ مدل HW-N3002,540,000 تومان
15ساندبار سونی مدل HT-S100F4,260,000 تومان
16ساندبار 300 وات سونی مدل HT-X9000F14,270,000 تومان
17ساندبار 600 وات سونی مدل HT-RT36,910,000 تومان
18ساندبار 300 وات ال جی مدل SJ34,910,000 تومان
19ساندبار 320 وات سامسونگ مدل HW-N4505,220,000 تومان
20ساندبار 340 وات سامسونگ مدل HW-N5505,640,000 تومان
21ساندبار 120 وات سامسونگ مدل HW-H3555,490,000 تومان
22ساندبار 340 وات سامسونگ مدل HW-K5516,070,000 تومان
23ساندبار 200 وات سامسونگ مدل HW-M3605,570,000 تومان
24ساندبار 260 وات منحنی سامسونگ مدل HW-M45015,970,000 تومان
لیست قیمت شیک
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1سیستم صوتی حرفه‌ای ال جی XBOOM RM23,430,000 تومان
2سیستم صوتی ال جی XBOOM ON58,430,000 تومان
3سیستم صوتی حرفه‌ای ال جی XBOOM RN97,550,000 تومان
4سیستم صوتی ال جی مدل XBOOM-RN76,700,000 تومان
5سیستم صوتی حرفه‌ای ال جی XBOOM RN56,280,000 تومان
6سیستم صوتی ال جی XBOOM ON710,120,000 تومان
7سیستم صوتی سونی V8322,330,000 تومان
8سیستم صوتی سونی V4314,390,000 تومان
9سیستم صوتی ال جی CL8712,400,000 تومان
10سیستم صوتی ال جی XBOOM CL657,840,000 تومان
11شیک ال جی XBOOM CK9928,290,000 تومان
12شیک سونی V73D21,730,000 تومان
13سیستم صوتی سونی مدل MHC-V42D9,100,000 تومان
14سیستم صوتی سونی مدل MHC-V72D17,000,000 تومان
15سیستم صوتی ال جی مدل OM45608,260,000 تومان
16سیستم صوتی 1800 وات ال جی مدل OK9912,250,000 تومان
17سیستم صوتی 1000 وات ال جی مدل OK758,890,000 تومان
18سیستم صوتی سونی مدل GTK-PG106,700,000 تومان
19سینما خانگی 1000وات ال جی LHD67510,670,000 تومان
20سیستم صوتی 1000وات ال جی مدل OK558,260,000 تومان
21سیستم صوتی 2400 وات سونی مدل V90DW30,270,000 تومان
22سینما خانگی 1000 وات ال جی مدل LHD6778,260,000 تومان
23سیستم صوتی 470 وات سونی مدل MHC-V11D6,490,000 تومان
24سیستم صوتی 720 وات سونی مدل MHC-V21D7,550,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون های ال جی ، سونی و سامسونگ 2021 – 2022 موجود در بازار بانه و گناوه


اگر قصد خرید تلویزیون دارید همواره باید این نکته را بدانید که قبل از اقدام به خرید تلویزیون بهتر است لیست قیمت تلویزیون‌های مختلف توسط برند‌ها را مقایسه کنید؛ نه تنها تلویزیون بلکه برای خرید لوازم خانگی نیز باید لیست قیمت لوازم خانگی را مشاهده کرده و به خوبی آنها را بررسی کنید.

در فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو این امکان برای شما فراهم شده است که بتوانید لیست قیمت تلویزیون 2022 – 2021 را مشاهده کنید. ما نه تنها لیست قیمت تلویزیون برند‌های مختلف را ارائه می‌دهیم بلکه به صورت جداگانه لیست قیمت بهترین تلویزیون‌های بازار را نیز برایتان ارائه داده ایم. با این راهکار به راحتی می‌توانید در کوتاهترین زمان ممکن با توجه به بودجه و هزینه ای که قرار است بپردازید بهترین تلویزیون را برای خودتان انتخاب و خریداری کنید.


  • چه تلویزیونی بخرم؟


یکی از مهمترین سوالاتی که معمولا از سوی کاربران مطرح می‌شود این است که تلویزیون مورد نظر آنها کدام است و بهترین تلویزیون چه ویژگی‌هایی دارد؟ پیش از اینکه بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم باید ابتدا به این حقیقت اشاره داشته باشیم که در خرید تلویزیون شما باید در وهله اول به نیازهای خودتان توجه داشته باشید. بهترین تلویزیون برای هر کسی متفاوت میباشد. شما می‌توانید با توجه به نیازی که دارید لیست قیمت تلویزیون را مشاهده کنید. ما لیست قیمت روز انواع تلویزیون ها را برایتان ارائه داده و خرید تلویزیون را برایتان آسانتر می‌کنیم.

با توجه به اینکه قیمت انواع تلویزیون روز به روز تغییر می‌کند تلاش کرده‌ایم که همواره قیمت‌های به روز را برایتان قرار دهیم. برای خرید تلویزیون باید به نیازها و بودجه خودتان توجه داشته باشید. معمولاً این دو ملاک می‌تواند قیمت بهترین تلویزیون مناسب شما را مشخص کند.

اگر قصد دارید به دنبال خرید تلویزیون گیمینگ باشید باید لیست قیمت تلویزیون گیمینگ را مشاهده کنید اما اگر میخواهید فقط از تلویزیون برای کارهای ساده و معمولی استفاده کنید مشاهده لیست قیمت تلویزیون هوشمند را به شما پیشنهاد می‌دهیم.


  • لیست قیمت تلویزیون بر اساس برند


امروزه برندهای مختلفی هستند که در زمینه تولید و عرضه لوازم خانگی فعالیت دارند. فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو این امکان را برایتان فراهم کرده است لیست قیمت تلویزیون بر اساس برند‌های مختلف را مشاهده کنید. شما می‌توانید بصورت جداگانه لیست قیمت تلویزیون ال جی، لیست قیمت تلویزیون سونی، لیست قیمت تلویزیون سامسونگ، لیست قیمت تلویزیون شیائومی و سایر برند‌ها را مشاهده کرده و با مقایسه آنها متناسب با میزان بودجه ای که می‌خواهید برای تلویزیون صرف کنید بهترین تلویزیون بازار را خریداری کنید.

 برند‌های متعددی هستند که در زمینه تولید تلویزیون فعالیت دارند اما برند‌های ال جی، سونی و سامسونگ از جمله شناخته شده ترین برند‌ها می‌باشند. تلویزیون‌های پاناسونیک نیز از آن دسته از تلویزیون‌ها هستند که در بازار طرفداران بسیار زیادی دارند.

 تلویزیون‌های سونی با توجه به اینکه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و در میان طرفداران شناخته شده می‌باشد شما می‌توانید لیست قیمت تلویزیون سونی را مشاهده کرده و بهترین تلویزیون متناسب با بودجه خود را انتخاب کنید. از سوی دیگر با توجه به اینکه تلویزیون‌های سونی کیفیت بالایی دارند معمولاً از قیمت بالاتری نیز در مقایسه با همان تلویزیون‌ها در برند ال جی و سامسونگ برخوردار هستند به همین دلیل پیش از خرید مشاهده لیست قیمت تلویزیون سامسونگ و لیست قیمت تلویزیون ال جی را به شما پیشنهاد می‌دهیم.


  • لیست قیمت تلویزیون بر اساس اینچ


بعد از اینکه برند مورد نظر خودتان را برای تلویزیون انتخاب کردید باید متناسب با متراژ خانه خودتان بهترین سایز را نیز انتخاب کنید. تلویزیون‌های سایز کوچک در سال‌های ۳۲ اینچ و ۴۲ اینچ هستند. همچنین با وجود تلویزیون‌های ۴۹ اینچ شما می‌توانید لیست قیمت تلویزیون‌های کوچک را مشاهده کنید و برای متراژ‌های کوچک و حتی آشپزخانه و اتاق خواب بهترین تلویزیون را خریداری کنید.

تلویزیون‌هایی که سایز صفحه نمایش ۴۹ اینچ و ۵۵ اینچ دارند در دسته تلویزیون‌های متوسط قرار می‌گیرند. با مشاهده لیست قیمت تلویزیون‌های ۵۵ اینچ، لیست قیمت تلویزیون 50 اینچ به راحتی می‌توانید متناسب با نیاز و بودجه خودتان بهترین تلویزیون را خریداری کنید.

 تلویزیون‌های ۶۵ اینچ ۷۵ اینچ و بالاتر در رده تلویزیون‌های با سایز صفحه نمایش بزرگ قرار می‌گیرد. در این سایز‌ها تلویزیون‌های ۶۵ اینچ در میان کاربران طرفداران بسیار زیادی دارد و ما به شما مشاهده لیست قیمت تلویزیون ۶۵ اینچ را به شما پیشنهاد می‌دهیم. همچنین لیست قیمت تلویزیون ۷۵ اینچ برای کسانی مناسب است که میخواهند تلویزیونهایی در ابعاد بزرگ برای محیط و سالن‌های بزرگ خریداری کنند.

 شما می‌توانید با مشاهده لیست قیمت تلویزیون ۸۵ اینچ به راحتی تلویزیونی خریداری کنید که به صورت همزمان برای انجام بازی‌ها و مشاهده فیلم‌های دسته جمعی استفاده نمایید.

سایر ملاک‌های خرید تلویزیون را نیز مورد توجه قرار دهید.

در خرید تلویزیون بعد از اینکه برند و اینچ مورد نظر خود را انتخاب کردید باید به فکر کیفیت تصویر تلویزیون باشید. کیفیت تصاویر تلویزیون به تلویزیون‌های ایتکا، فورکی و فول اچ دی و اچ دی تقسیم بندی می‌شود. شما می‌توانید با مشاهده لیست قیمت تلویزیون ۸k، لیست قیمت تلویزیون فورکا، لیست قیمت تلویزیون فول اچ دی و لیست قیمت تلویزیون اچ دی بهترین تلویزیون را متناسب با نیاز خودتان خریداری کنید. طبیعی است که هرچه کیفیت تصویر تلویزیون افزایش یابد قیمت نیز بیشتر می‌شود.

به پنل و صفحه نمایش تلویزیون توجه داشته باشید.

  • لیست قیمت تلویزیون OLED و QLED سال 2022 – 2021

 با توجه به اینکه تلویزیون‌ها توسط برندهای مختلف تولید شده اند از پنل و صفحه نمایش مجزایی نیز پشتیبانی می‌کنند. تلویزیون‌های اولد، تلویزیونهای کیولد و تلویزیون‌های ال ای دی از جمله محبوبترین تلویزیون‌ها در بازار محسوب می‌شوند. اگر قصد خرید تلویزیون اولد دارید لیست قیمت تلویزیون اولد ال جی و سونی را مشاهده کنید. همچنین لیست قیمت تلویزیون کیولد، لیست قیمت تلویزیون ال ای دی و تلویزیون کیوند در اختیار شما قرار گرفته است.

اگر قصد خرید تلویزیون صفحه تخت دارید لیست قیمت تلویزیون صفحه تخت را مشاهده کنید. تلویزیون‌های تخت با توجه به اینکه در میان کاربران محبوبیت بسیار زیادی دارند در سایزها و در قیمت‌های مختلف به بازار عرضه شده اند. با مشاهده لیست قیمت تلویزیون منحنی به راحتی می‌توانید در مورد خرید تلویزیون منحنی تصمیم بگیرید.

یکی از خلاقیت‌های فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو این است که لیست قیمت تلویزیون ۲۰۲۲ و لیست قیمت تلویزیون ۲۰۲۱ در اختیار شما قرار گرفته است. هر ساله برندهای مختلف امکانات و قابلیت‌های بیشتری را برای تلویزیون‌های خودشان عرضه می‌کنند. شما میتوانید برای خرید تلویزیون و برای دریافت مشاوره بیشتر با مشاوران دبی کوچولو در واتساپ در ارتباط باشید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سیستم صوتی 720 وات سونی مدل MHC-V21D”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.