ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 تلویزیون ال جی 42LX3 133,700,000 تومان
2 تلویزیون ال جی 55UR7300 22,100,000 تومان
3 تلویزیون ال جی 65C3 88,100,000 تومان
4 تلویزیون ال جی 77C3 205,900,000 تومان
5 تلویزیون سونی 85X95L 296,700,000 تومان
6 تلویزیون سونی 55A80L 81,200,000 تومان
7 تلویزیون سونی 65A80L 104,900,000 تومان
8 تلویزیون سونی 77A80L 217,800,000 تومان
9 تلویزیون سونی 43X77L 20,200,000 تومان
10 تلویزیون سونی 50X77L 24,300,000 تومان
11 تلویزیون سونی 55X77L 28,000,000 تومان
12 تلویزیون سونی 65X77L 37,400,000 تومان
13 تلویزیون سونی 55X90K 46,800,000 تومان
14 تلویزیون ال جی 55LX1 102,000,000 تومان
15 تلویزیون سونی 85X90L 143,600,000 تومان
16 تلویزیون سامسونگ 65AU7200 31,300,000 تومان
17 تلویزیون سونی 85X80L 112,100,000 تومان
18 تلویزیون ال جی 50UR8000 19,500,000 تومان
19 تلویزیون سونی 75X80L 80,200,000 تومان
20 تلویزیون سونی 65X80L 51,800,000 تومان
21 تلویزیون ال جی 55UR8000 25,500,000 تومان
22 تلویزیون سامسونگ 75CU8500 62,400,000 تومان
23 تلویزیون پاناسونیک 75LX700 40,600,000 تومان
24 تلویزیون پاناسونیک 50LX700 17,000,000 تومان